Høj forekomst af aortaaneurismer hos danske mænd
Jes Lindholt (tv) og Axel Diederichsen (th) sender Bruno Hansen en tur i CT-scanneren. Bruno Hansen er en deltagerne i DANCAVAS, en landsdækkende screeningsundersøgelse, der skal give indblik i danske mænds hjerte-kar-problemer.

Høj forekomst af aortaaneurismer hos danske mænd Den store danske screeningsundersøgelse for hjerte-kar-sygdomme DANCAVAS nærmer sig sin afslutning. Undersøgelsen er endnu ikke opgjort, men delresultater peger på en overraskende høj forekomst af abdominale aortaaneurismer.

Bruno Hansen fra Glamsbjerg har forhøjet blodtryk. Hans far døde på grund af et sprængt aortaaneurisme. Derfor var han ikke i tvivl, da han tidligere på foråret fik en henvendelse fra Odense Universitetshospital, hvor han blev tilbudt at deltage i en stor screeningsundersøgelse for hjerte-kar-sygdomme.

»Det er fint at få det opdaget i tide, hvis der er problemer med hjertet eller blodkarrene,« siger han.

Bruno Hansen bidrager til en af de hidtil største screeningsundersøgelser i Danmark inden for hjerte-kar-området: DANCAVAS (Danish Cardiovascular Screening Trial).

Godt 125 læger, sygeplejersker, radiografer, bioanalytikere og andre sundhedsprofessionelle på hospitalerne i Odense, Svendborg, Vejle, Silkeborg og Nykøbing Falster har de seneste fire år været engageret i DANCAVAS. 45.000 mænd i alderen 65-74 år er inkluderet i undersøgelsen. To tredjedele af mændene er randomiseret til at udgøre en kontrolgruppe, mens den sidste tredjedel har fået en invitation til at deltage i screeningsundersøgelsen.

Den invitation har ca. 70 pct. af de inviterede mænd taget imod, og aktuelt har ca. 11.000 været gennem screeningsundersøgelsens program. Her har deltagerne i en CT-scanner fået lavet en scanning af hjertet for at finde tegn på åreforkalkning i kranspulsårerne, fået bedømt hjerterytme, CT-scannet de større arterier fra øregang til lysken for at finde tegn på eventuelle aneurismer og målt blodtryk på arme og ben for at påvise eventuel åreforkalkning i benene og forhøjet blodtryk. Endelig er der taget blodprøver til kontrol af blodsukker og kolesterol.

Ultralyd versus CT-scanninger

Styregruppen bag DANCAVAS regner med at kunne præsentere baseline-resultater ved årets europæiske hjerte- og kar-kongresser og forventer at kunne publicere detaljerede data i 2021. Allerede nu er flere resultater, som er afledt af DANCAVAS, dog offentligt tilgængelige.

Sidste år blev der publiceret en valideringsundersøgelse af ultralydsundersøgelser versus CT-scanninger uden kontrast som screeningsværktøj til at finde abdominale aortaaneurismer. Undersøgelsen er den første direkte sammenligning af screening for abdominale aortaaneurismer (AAA) med de to diagnostiske metoder. Godt 500 mænd fra DANCAVAS’ pilotstudie blev undersøgt med både CT- og ultralydsscanning. Sammenligningen viste, at CT i højere grad end ultralyd var i stand til at finde de patienter, der havde abdominale aortaaneurismer (AAA).

Jes Lindholt, der er professor på Syddansk Universitet og overlæge på karkirurgisk afdeling på Odense Universitetshospital, er en del af styregruppen for DANCAVAS. Han forklarer, at man ved undersøgelse med ultralyd fandt AAA hos 4,5 pct. af mændene – hvilket stemmer overens med tidligere danske undersøgelser foretaget med ultralyd – mens man ved CT-scanninger fandt AAA hos 5,7 pct.

»Selv om der er tale om resultater fra et mindre pilotstudie, giver det os alligevel et opdateret estimat af prævalensen af AAA blandt danske mænd i 65-74-års alderen. Mens prævalensen af AAA er faldet i lande, vi normalt sammenligner os med som Sverige og Storbritannien, forbliver den relativt høj i Danmark,« siger han.

Jes Lindholt mener, at data for AAA fra det forudgående pilotstudie og DANCAVAS bør indgå i Sundhedsstyrelsens aktuelle overvejelser om at etablere et nationalt screeningsprogram for abdominale aortaaneurismer.

Helt overordnet håber vi, at vi over en tiårig horisont kan opnå
en reduktion på fem pct. i deltagernes samlede dødelighed

Alex Diederichsen, overlæge og forskningslektor, kardiologisk afdeling, Odense Universitetshospital

»Vi har dokumenteret, at ultralydsbaseret screening af mænd i 65-74-års alderen for AAA kan reducere AAA-dødeligheden med 66 pct. Derfor er det jo paradoksalt, at vi i Danmark, hvor der er stærkest evidens, fortsat tøver med at indføre et nationalt screeningsprogram. Nabolande som Tyskland og Sverige samt lande som USA og Storbritannien har enten allerede indført et AAA-screeningsprogram eller er ved at gøre det,« siger Jes Lindholt.

De foreløbige resultater fra DANCAVAS peger også på, at AAA-patienter ofte har andre aneurismer: Det ansete tidsskrift Journal of the American College of Cardiology publicerede tidligere på året et delresultat fra DANCAVAS, som viste, at 16 pct. af AAA-patienterne også havde aneurismer andre steder på aorta.

Pilotstudie definerede fokus

Forud for DANCAVAS blev der gennemført et pilotstudie, hvor ca. 1.300 mænd og kvinder i 65-74-års alderen blev screenet. Næsten 40 pct. af pilotstudiets deltagere blev efterfølgende anbefalet forebyggende medicinsk behandling. Og netop forebyggelsesaspektet er centralt i DANCAVAS, fortæller overlæge og forskningslektor Axel Diederichsen fra kardiologisk afdeling på Odense Universitetshospital, der også sidder i styregruppen for projektet.

Mens prævalensen af abdominale aortaaneurismer er faldet i de lande, vi normalt sammenligner os med, forbliver den relativt høj i Danmark

Jes Lindholt, professor og overlæge, karkirurgisk afdeling, OUH

»Det primære formål med undersøgelsen er at vurdere helbredsgevinster og omkostningseffektivitet ved screening for og intervention ved hjerte-kar-sygdomme blandt mænd i 65-74-års alderen. Helt overordnet håber vi, at vi over en tiårig horisont kan opnå en reduktion på fem pct. i deltagernes overordnede dødelighed. Men det indgår også som en del af undersøgelsen at måle på eventuelle skadevirkninger ved at deltage i screeningsundersøgelsen,« siger Axel Diederichsen og henviser her til bl.a. påvirkning af livskvalitet, bivirkninger til medicinsk behandling, risiko for død eller komplikationer i forbindelse med en operation for AAA og overvågning af stråledosis i forbindelse med CT-scanninger.

Professor på Syddansk Universitet, overlæge Jes Lindholt, karkirurgisk afdeling på Odense Universitetshospital, er også en del af styregruppen for DANCAVAS. Han supplerer:

»De mænd, der har den største forebyggelsesgevinst i form af øget levetid, er de mænd, der tilsyneladende er raske, men ved screeningen viser sig at have f.eks. en høj kalkscore i kranspulsåren eller et aneurisme, som skal observeres eller opereres. Derfor har vi også instrueret vores sygeplejersker i at sige til deltagerne, at det farligste for dem er mangel på viden,« siger Jes Lindholt.

DANCAVAS’ pilotstudie bekræftede antagelsen om, at screeningsundersøgelsens hovedfokus skulle være på de aldrende mænd, og ikke kvinderne. Mændene i pilotstudiet havde en markant højere forekomst af abdominale aortaaneurismer eller andre former for aneurismer, og en betydeligt større andel af mændene havde en sværere grad af åreforkalkning i hjertets kranspulsårer.

»Det kan forekomme kynisk, men målgruppen er valgt ud fra en vurdering af størst mulig nytteværdi for færrest mulige penge. Når vi fokuserer på de 65-74-årige mænd, er det, fordi de er hårdere ramt end kvinderne,« siger Axel Diederichsen.

Jes Lindholt tilføjer:

»Vi har haft et meget effektivt setup, som betyder, at vi hver dag har fået ca. 25 patienter gennem screeningsprogrammet. Derfor er der tale om en billig og effektiv undersøgelse, hvor prisen per deltager er holdt på ca. 1.000 kroner,« siger Jes Lindholt.

Stærkt forebyggelsesaspekt

På baggrund af undersøgelsesresultaterne i DANCAVAS’ pilotstudie blev et stort antal af deltagerne anbefalet forebyggende behandling. Næsten 40 pct. af studiets godt 1.300 deltagere blev anbefalet forebyggende medicinsk behandling.

For at kunne dokumentere værdien af screening for iskæmisk hjertesygdom skal den forebyggende behandling, som en del af deltagerne fra selve DANCAVAS-undersøgelsen er blevet sat i, gerne kunne omsættes til en konkret reduktion i dødeligheden. Tidligere har befolkningsbaserede screeningsundersøgelser af højrisikopersoner med f.eks. type 2-diabetes ikke kunnet påvise, at forebyggende behandling kunne reducere hverken den samlede dødelighed eller hjerte-kar-dødeligheden.

»Styrken i projektet ligger i høj grad i kombinationen af kalkundersøgelser i kranspulsårerne og screening for aneurismer. Vi ved, at hver tredje person med en høj kalkscore vil få en alvorlig hjerte-kar-hændelse inden for fem år. Derfor håber vi at kunne vise, at vi med dette ret unikke setup af undersøgelser både kan reducere dødeligheden i målgruppen og samtidig vise, at det kan gøres omkostningseffektivt,« siger Axel Diederichsen.

DANCAVAS-undersøgelsen er finansieret med bidrag fra blandt andet Region Syddanmark, Odense Universitetshospital, Hjerteforeningen, Helsefonden, Det Frie Forskningsråd og CIMA, OUH’s eliteforskningscenter for arteriesygdomme.

This slideshow requires JavaScript.

 

Skriv kommentar