Kardiologer forebygger blodpropper ved at lukke huller i hjertet
Overlæge Jens Erik Nielsen-Kudsk og kardiologisk sygeplerske Helle Jensen gør ’lukkeren’ klar, som skal aflukke åbningen i skillevæggen mellem hjertes to forkamre.Foto: Jesper Balleby

Kardiologer forebygger blodpropper ved at lukke huller i hjertet Aflukning af en åbning i skillevæggen mellem hjertets forkamre har stor forebyggende effekt på risikoen for nye blodpropper i hjernen hos yngre personer, der tidligere har haft en blodprop i hjernen. Tre nye store kliniske undersøgelser viser, at indgrebet kan reducere patienternes risiko for nye blodpropper med 50-80 pct. På afdeling for hjertesygdomme på Aarhus Universitetshospital udføres lukningerne derfor nu i langt større omfang end tidligere

»Fantastisk. Fremragende«. Den 47-årige mandlige patient smiler begejstret, da det går op for ham, at det indgreb, som skal lukke den åbentstående skillevæg mellem hans hjertes forkamre, allerede er overstået. Der er kun gået godt en halv time, siden han kom gående ind på operationsstuen på kardiologisk laboratorium på Aarhus Universitetshospital (AUH), lagde sig på operationslejet og blev gjort klar til indgrebet. Det tog ca. 16 minutter fra det tidspunkt, hvor Jens Erik Nielsen-Kudsk, overlæge på afdeling for hjertesygdomme ved AUH og klinisk professor ved Aarhus Universitet, satte de katetre ind i venen i lysken, som skulle bruges til proceduren, til proceduren var overstået og katetrene ude igen.

Fra sin plads på operationslejet har patienten under hele proceduren interesseret fulgt med i arbejdet med at føre kateter og lukkemekanisme op gennem venerne og ind i højre og venstre hjerteforkammer. Han har haft tre tilfælde med TCI, transitorisk cerebral iskæmi, og de forbigående blodpropper i hjernen har givet ham både syns- og taleforstyrrelser. TCI kaldes også ‘apopleksiens farlige lillebror’, fordi den kan være et varsel om en større blodprop i hjernen. Hver tiende patient vil opleve en større blodprop i hjernen inden for tre måneder efter deres TCI, og tilstanden kræver derfor, at der hurtigt tages stilling til forebyggende behandling eller et eventuelt indgreb.

Jens Erik Nielsen-Kudsk har stået i spidsen for implementeringen af PFO-lukninger i Aarhus.Foto: Jesper Balleby

En grundig neurologisk og kardiologisk udredning har vist, at patientens TCI’er hverken skyldes hjerterytmeforstyrrelser, åreforkalkning, forhøjet blodtryk eller andre typiske risikofaktorer. Til gengæld har de diagnostiske undersøgelser vist, at patienten ligesom 20-25 pct. af den øvrige befolkning lever med et PFO, persisterende foramen ovale.

PFO er en normalt uproblematisk åbning i skillevæggen mellem hjertets forkamre, som stammer fra fostertilværelsen. Men blandt yngre personer, der får en blodprop i hjernen – et såkaldt kryptogent stroke – og hvor det er muligt at udelukke andre årsager som f.eks. atrieflimren, hypertension og rygning, har over halvdelen PFO. Det er således sandsynligvis PFO, der er årsagen til de forbigående blodpropper i hjernen hos den 47-årige patient.

»Vi har udvidet vores aktivitet med PFO-lukninger betydeligt. Det seneste år er vi gået fra udelukkende at lave indgrebet i forskningsøjemed, hvor PFO-lukninger blev lavet som et led i kliniske undersøgelser, til at have det som et fast tilbud til disse patienter,« siger Jens Erik Nielsen-Kudsk.

Markant risikoreduktion

Den seneste nationale behandlingsvejledning for PFO kalder effekten af PFO-lukning for ‘inkonklusiv’. Årsagen er, at der på det tidspunkt, da behandlingsvejledningen blev skrevet, endnu ikke var dokumentation for, at lukning af PFO havde bedre effekt end behandling med blodfortyndende medicin. Når PFO-lukninger alligevel nu er en fast del af repertoiret på hjerteafdelingen i Aarhus, er det baseret på summen af en række nye, randomiserede undersøgelser. De har overbevist kardiologer og neurologer på Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet om nytteværdien ved at foretage PFO-lukninger. PFO-lukningerne udføres aktuelt udelukkende på Rigshospitalet og AUH.

New England Journal of Medicine publicerede i efteråret en række artikler, hvor effekten af kateterbaseret lukning af PFO var sammenlignet med behandling med blodfortyndende medicin. Disse undersøgelser pegede på, at PFO-lukninger som minimum kunne halvere risikoen for nye blodpropper blandt patienter med PFO, der tidligere havde haft et kryptogent stroke.

Det er et gennembrud, at vi sidste efterår fik de længe ventede undersøgelsesresultater. Mange andre lande har valgt at ’lukke løs’, inden de kendte nytteværdien af at gøre det.

Jens Erik Nielsen-Kudsk, professor og overlæge, AUH

Et af de publicerede studier, en nordisk-amerikansk undersøgelse, var designet til at vurdere effekt og sikkerhed ved at kombinere PFO-lukning med blodfortyndende behandling sammenlignet med effekten af blodfortyndende behandling alene. Undersøgelsen inkluderede 664 patienter med tidligere kryptogent stroke, der i forholdet 2:1 blev randomiseret til enten PFO-lukning og medicinsk behandling eller alene medicinsk behandling. Efter en opølgningsperiode på godt tre år havde 5,4 pct. af patienterne, der alene fik blodfortyndende behandling, haft en ny blodprop i hjernen, mens den tilsvarende andel i gruppen, der også fik PFO-lukning, var 1,4 pct., svarende til en relativ risikoreduktion på 77 pct.

»Det er et gennembrud, at vi i efteråret 2017 fik de længe ventede undersøgelsesresultater. I mange andre europæiske lande har man valgt at ‘lukke løs’ på et tidspunkt, hvor man ikke kendte nytteværdien af at gøre det, og om det var et reelt alternativ til medicinsk behandling,« siger Jens Erik Nielsen-Kudsk og fortsætter:

»Selv om de studier, som blev offentliggjort i efteråret, har været undervejs længe, valgte vi at afvente resultaterne. Vi ville vide med sikkerhed, at det var det rigtige at gøre. Nu kan vi sige til patienterne, at nytteværdien af en PFO-lukning er stor, og at vi kan reducere deres risiko for nye blodpropper i hjernen med 50-80 pct.«

Siden PFO-lukningerne i 2017 blev implementeret som et fast tilbud til patientgruppen, har hjerteafdelingen på Aarhus Universitetshospital udført 108 lukninger, og antallet ventes at stige yderligere i år. Jens Erik Nielsen-Kudsk har beregnet, at der på de to centre i Aarhus og på Rigshospitalets hjertecenter vil være behov for at lave tilsammen 250-300 PFO-lukninger årligt. Derfor er hjerteafdelingen på Aarhus Universitetshospital i gang med at udvide kapaciteten på området. Hvor Jens Erik Nielsen-Kudsk tidligere alene havde ansvaret for PFO-lukninger, er yderligere to kardiologer på afdelingen aktuelt i gang med at blive oplært i teknikken.

Nu kan vi sige til patienterne, at vi kan reducere deres risiko for nye blodpropper i hjernen med 50-80 pct.

Jens Erik Nielsen-Kudsk, klinisk professor og overlæge på AUH

Viden giver tryghed

Da den 47-årige patient tidligere på dagen ankommer til kardiologisk laboratorium, bliver han alene lokalbedøvet omkring indstiksstedet i lysken, hvor Jens Erik Nielsen-Kudsk har anlagt to ‘adgangsveje’. Én adgang til det kateter, som lukkeren til PFO’en føres frem på, og én til et ultralydskateter. Patienten følger interesseret med i processen på de skærme, Jens Erik Nielsen-Kudsk anvender under indgrebet.

 

Vejledt af røntgengennemlysning og det ultralydskateter, han har anbragt i højre hjerteforkammer kan Jens Erik Nielsen-Kudsk føre en ballon ind i åbningen mellem hjertets forkamre og langsomt øge dens diameter. Sorte målepunkter på ballonen viser, hvor stor en diameter der skal forsegles med lukkeren, et metalnet beklædt med et Goretex-materiale. Der er brug for en lukker på 25 mm. Lukkerkatetret placeres i venstre forkammer, og den første skive af lukkeren placeres op ad skillevæggen. Næste skive i lukkeren foldes ud på den anden side af skillevæggen mellem hjerteforkamrene. De to skiver i lukkeren ligger nu parallelt i den rigtige position, og Jens Erik Nielsen-Kudsk kan låse positionen. Men inden lukkeren frigøres fra katetret, vil han sikre sig, at den slutter så tæt som muligt. Derfor sprøjtes en portion rystet saltvand med mikrobobler ind mod lukkermekanismen. På ultralydsbilledet ses mikroboblerne tydeligt som et mindre ‘snevejr’ – som heldigvis udelukkende viser sig i højre hjerteforkammer på ultralydsbilledet. Ingen bobler trænger gennem lukkeren. Jens Erik Nielsen-Kudsk er tilfreds og kan afslutte indgrebet.

»Det gik sørme hurtigt,« kommer det spontant og lettere overrasket fra den vågne og meget engagerede patient.

Samspil. I samarbejde med andre aktører skal Henning Bundgaard (tv) og Henrik Ullum undersøge 120.000 blodprøver fra hjertepatienter for de mest hyppige genforandringer relateret til hjerte-kar-sygdomme.Foto: Jesper Balleby

I den føromtalte nordisk-amerikanske undersøgelse havde deltagerne en gennemsnitsalder på ca. 45 år. Ud over PFO-lukningen på den 47-årige mand har Jens Erik Nielsen-Kudsk denne dag lavet en PFO-lukning på en 35-årig mand.

»Det har stor psykologisk betydning for en 35-årig at få at vide, hvorfor vedkommende har fået en blodprop i hjernen. Der er stor forskel på ikke at kunne sige hvorfor og at kunne pege på PFO som en konkret, overvejende sandsynlig årsag – og derefter kunne tilbyde en ny behandlingsmetode, som er enkel, hurtig, skånsom og effektiv,« siger Jens Erik Nielsen-Kudsk.

Kardiologerne i Aarhus arbejder tæt sammen med deres neurologiske kolleger, der står for henvisningen af unge patienter med blodprop i hjernen. Inden kardiologerne ser patienterne, har de været gennem et neurologisk udredningsprogram, som bl.a. omfatter MR-scanning af hjernen og ultralydsundersøgelse af halspulsårerne for eventuelle forsnævringer.

»Det er vores erfaring fra vores samarbejde med neurologerne og opfølgningen af patienterne, at patienter, som får lavet en PFO-lukning, har en bedre livskvalitet end de, der ikke gør. De bliver mere sikre, mere trygge og føler sig raske. En mindre del af patienterne kan klare sig helt uden blodfortyndende medicin efter PFO-lukningen, mens hovedparten fremover blot skal tage en enkelt hjertemagnyl dagligt,« siger Jens Erik Nielsen-Kudsk.

This slideshow requires JavaScript.

Skriv kommentar