Hjertelæge: Hvorfor skal der stadig være to meter mellem vaccinerede læger?
Foto: Alex Tran

Hjertelæge: Hvorfor skal der stadig være to meter mellem vaccinerede læger? Efterhånden som frontpersonalet på hospitalerne vaccineres, skulle man tro, at der kunne slækkes på coronarestriktionerne, men nej. Det går især udover læger under uddannelse, mener overlæge.

På Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk afdeling T på Odense Universitetshospital (OUH) er der ikke megen plads at rutte med. Det betyder f.eks., at røntgenkonferencerne traditionelt er blevet afholdt efter devisen ‘trangt, men hyggeligt’.

Efter COVID-19-pandemiens ankomst er det imidlertid slut med at gnubbe skuldre med den ene kollega og skvulpe kaffe ud over den anden, for nu er der dømt mundbind og to meters afstand, ligesom antallet af mødedeltagere er blevet stærkt begrænset.

»Som ethvert andet sygehus har vi begrænsede lokaler til rådighed, og når der skal være to meters afstand, så er der ikke plads til alle,« forklarer en af afdelingens overlæger Jes Sanddal Lindholt.

Går glip af vigtige konferencer

Der er dog plads til uddannelseslægerne på afdelingens almindelige morgenkonferencer, som foregår i et lokale, der er stort nok til at huse op til 12 mennesker. Men de vigtige røntgenkonferencer foregår i et mindre rum, hvor der pga. coronareglerne nu kun er plads til maksimalt fem mennesker, så der må antallet begrænses.

Derfor bliver nogle i bogstaveligste forstand sat uden for døren, og det er typisk uddannelseslægerne, for vagtholdet og de erfarne læger, der skal tage beslutningerne, kan ikke undværes.

»Dermed går de glip af nogle erfaringssituationer, som ikke lige kan hentes frem igen. Vi kunne måske have gjort noget med Teams-møder og investeret i digitaliseret udstyr på forskellige kontorer, men vi vidste ikke, hvor længe det ville vare. Og da vi er meget afhængige af, at vi på røntgenkonferencerne f.eks. kan se, hvordan pulsårerne ser ud, så ville det kræve nogle større økonomiske investeringer at gøre dem tilgængelige for alle. Det er ikke bare at købe et kamera,« siger Jes Sanddal Lindholt.

Efterhånden som afdelingen har tilpasset sig coronaens nye normal, og vaccinerne er begyndt at hale ind på virussen, ærgrer det ham, at det fortsat er sådan.

»Vi betragtes som frontpersonale, og vi er ved at være vaccinerede alle sammen. Derfor undrer det mig, at vi alligevel har de retningslinjer med to meters afstand, mundbind til konferencer osv. Hvis vi kunne slippe for dem, kunne vi genoptage aktiviteterne, som vi plejer,« siger han.

Det eneste trøstende, der er at sige til afdelingens uddannelseslæger, er egentlig, at de fleste er i de flerårige hoveduddannelsesforløb – afdelingen er for specialiseret til at have KBU-læger – og derfor har lægerne gode chancer for at indhente det forsømte.

»Vi har dem længe, men det er de alleryngste, som har haft det hårdest. Det er ikke sjovt at være ny på afdelingen og blive lidt udelukket,« siger Jes Sanddal Lindholt.

Kompensation for konferencer

Nu er det ikke sådan, at fremtidens karkirurger på OUH står uden for konferencelokalets lukkede dør og triller tommelfingre, mens de venter på bedre tider. Typisk søger de indsigt i patientcases ved gennemgang af journaler eller andre former for selvstudier, og afdelingens uddannelsesansvarlige overlæge, Judith Nielsen, har også sat initiativer i gang.

»Når vi mødes til f.eks. røntgenkonference, så aftaler vi hver dag, hvem der går med, for der må kun være fem. Og vi prioriterer, at der kommer en uddannelsessøgende med derned, for ellers mister de den del. Men hvor der normalt er fem-seks uddannelsessøgende med til sådan en konference, så er der nu kun en eller to,« fortæller hun.

»Jeg har forsøgt at kompensere for konferencerne ved f.eks. at give nogle skriftlige opgaver til vores introlæger med nogle cases. Og vi har indrettet det sådan, at vi kan sidde to og se på røntgenbilleder på en computer et andet sted. Der har været nogle kurser, som er blevet aflyst, men det er der nu ved at være styr på fra centralt hold, og vi har ikke nogen, der er kommet i klemme i forhold til det. Det er primært konferencerne, der er problemet,« siger Judith Nielsen.

Til gengæld har uddannelseslægerne ikke misset noget i forhold til afdelingens kerneopgaver: operationerne.

»Vi er en kirurgisk afdeling med mange akutte patienter og subakutte problemstillinger, så vi har ikke haft nogen nedgang i de akutte indlæggelser og kun meget lidt i de planlagte operationer. Mange andre afdelinger har haft det værre,« siger hun.

Skriv kommentar