Foto: Privat

Henning Langberg: Vi har lige opfundet ilden, nu skal den bruges AI handler ofte om, at teknologien kan automatisere rutinemæssige opgaver, så vi kan frigøre sundhedspersonalet til mere komplekse og værdiskabende opgaver. Imidlertid er det mest bemærkelsesværdige aspekt ved sprogmodeller som ChatGPT deres potentiale til at forbedre kommunikationen mellem sundhedspersonale og patienter.

Vi står på kanten af en tid, hvor teknologiske gennembrud transformerer vores tilgang til sundhedsvæsenets udfordringer.

De nye sprogmodeller (LLM: Large Language Models) som Chat er blevet allemandseje, og kombineret med kunstig intelligens kan de sammenlignes med opdagelsen af ilden.

For sundhedsvæsenet repræsenterer disse teknologier potentielt en ‘ny ild’, men de skal bruges rigtigt, for ellers ‘brænder de hele huset ned’.

Nydelsens kilde og potentiel udfordring

Både sprogmodeller og AI vil fungere som katalysatorer for forandringer i sundhedsvæsenet. AI besidder kapaciteten til at analysere omfattende sundhedsdata med utrolig præcision og hastighed.

Vi kan opdage mønstre, forudsige patienters behandlingsbehov og understøtte beslutningstagning med en hidtil uset nøjagtighed, og når AI kombineres med sprogmodeller, kan vi ligefrem ‘tale’ med og til teknologien.

Det åbner for helt nye muligheder.

En af de lavt hængende gevinster er, når teknologier kan automatisere rutinemæssige opgaver, således at vi frigør sundhedspersonalet til at fokusere på mere komplekse og værdiskabende opgaver.

Imidlertid er det mest bemærkelsesværdige aspekt ved sprogmodellerne deres potentiale til at forbedre kommunikationen mellem sundhedspersonalet og patienterne.

Det gør modellerne blandt andet ved at levere information på en forståelig måde, der er tilgængelig 24/7 for en bred vifte af patienter, uanset deres baggrund eller kundskaber. Vi ser allerede de første eksempler på denne anvendelse, og mulighederne er kæmpe store.

Udfordringer i udfoldelsen

På trods af deres enormt positive perspektiver er der også betydelige udfordringer og risici forbundet med integrationen af sprogmodeller i sundhedsvæsenet.

En presserende bekymring handler om beskyttelse af persondata og overholdelse af lovgivningen, såsom GDPR og snart den nye AI-act fra EU. Sundhedsdata er af natur ekstraordinært følsomme, og det er afgørende, at anvendelsen af sprogmodellerne foregår med respekt for patienternes privatliv og den gældende lovgivning.

Et andet opmærksomhedspunkt er sprogmodellernes risiko for bias. Ukorrekt træning eller for smalt datagrundlag kan resultere i reproduktion af eksisterende skævheder og fordomme i sundhedssektoren, hvilket kan medføre uretfærdig behandling af visse patientgrupper.

Det er derfor afgørende at implementere en governance-struktur, der gør det muligt at monitorere algoritmerne for at sikre, at de leverer optimalt over tid, og at der ikke opstår drift i modellerne.

Endelig er inklusionen af de mest sårbare patienter en udfordring, der skal imødekommes. Sprogmodeller skal tilpasses og udvikles, så de er i stand til at forstå og imødekomme behovene hos patienter med varierende niveauer af kundskab og forståelse. Det er en kompleks opgave, men ikke større end den kan overkommes, så  ingen patienter lades i stikken.

Kunstig og menneskelig intelligens skal kombineres

Løsningen på disse udfordringer kræver en kombination af teknologiforståelse og menneskelig intelligens. Sundhedssektoren skal inddrage sig aktivt i at forme og tilpasse sprogmodellerne, så de tjener patienternes interesser bedst.

Dette kræver teknologisk ekspertise og en dyb forståelse af sundhedsvæsenets unikke behov.

Innovation spiller en afgørende rolle for at udnytte sprogmodellernes fulde potentiale. Der er behov for at udvikle teknologiske lag ovenpå sprogmodellerne, således at patienter og sundhedspersonale hjælpes til at stille spørgsmål (dvs. prompte) på den rigtige måde.

Det kan sikre, at de svar, som sprogmodellerne giver, er i overensstemmelse med evidensen og ‘sandheden’.

Det piller ikke ved, at menneskelig intelligens er og skal forblive kernen i sundhedsvæsenet. Læger, sygeplejersker og sundhedspersonale besidder en uundværlig dyb forståelse og empati for patienterne, som teknologi aldrig kan erstatte.

Det er gennem samspillet mellem teknologi og mennesker, at vi kan skabe den mest effektive og empatiske sundhedspleje.

 

 

Vil du vide mere om ChatGPT og de nye teknologier?

I samarbejde med Dagens Medicin er Henning Langberg 4. april i København mødeleder og moderator på konferencen ‘Sundhedsinnovation: ChatGPT som lægens højre hånd’.

Klik og læs mere om programmet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv kommentar