Foto: Lars Horn

Frederikshavn-læger gør noget særligt ved samtalen om døden Lægehuset i Frederikshavn har systematiske indsatser på plejehjem, hvilket betyder, at størstedelen af de ældre i kommunen dør på plejehjem i stedet for på hospitalet. Det er den bedste løsning for både patienter og personale, siger overlæge.

Flest ældre borgere i Frederikshavn Kommune dør i trygge omgivelser på plejehjemmene fremfor på hospitalet. Det skyldes en systematisk indsats fra kommunen og Lægehuset Frederikshavns side, hvor samtaler og medicinopfølgning spiller en stor rolle i behandlingen af de ældre. »Vi tager en indledende snak med alle ældre borgere, hvor vi laver en grundjournal. Her har vi overblik over sygdomshistorie, og hvilken medicin de får, og så lægger vi en fremadrettet plan,« siger Peter Gaardbo Simonsen. En fast læge, god dialog...