Aftaler skal udbrede ukendt praksistype
Foto: Lars Horn

Aftaler skal udbrede ukendt praksistype Siden sommerferien har praksistypen licensklinikker oplevet en politisk opblomstring med to nye regionale aftaler. Vi håber på flere læger ind i faget, siger PLO-formand.

Peter Gaardbo Simonsen havde aldrig hørt om ydernumre på licens, da kontorchefen i Region Nordjylland forrige år luftede idéen. Kollegerne havde heller ikke. 

Som en del af en større gruppe pensionsmodne praksislæger i Nordjylland havde han gennem længere tid ledt efter en ny og mere tidssvarende praksisform, der muliggjorde en gradvis nedtrapning fra arbejdsmarkedet og et senere generationsskifte. 

»Vi havde set på alle de andre praksistyper, herunder især kompagniskab. Vi forsøgte os endda med en partnerskabsmodel, som vi havde udviklet sammen med revisionsfirmaet Deloitte. Men enten var der ikke belæg for modellen i overenskomsten, eller også fik vi ikke den fleksibilitet i vores arbejdsliv, som vi havde brug for. Og så dukkede forslaget om en licensklinik op,« siger 66-årige Peter Gaardbo Simonsen. 

I dag udgør Lægeklinikken Frederikshavn en af byens bærende søjler, når det kommer til lægedækningen. 8.100 borgere er tilknyttet licensklinikken, der er landets eneste af sin slags. Men sådan vil det formentlig ikke blive ved med at være. 

To nye politiske aftaler

I juli måned indgik Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden således en aftale, der har til hensigt at fremme brugen af licensklinikker ved at formulere konkrete aftalepunkter, der skal gøre praksistypen lettere at gå til for både læger og regionen.

»Selvfølgelig er det her blandt andet blevet en realitet, fordi vi har råbt lidt højt om regionsklinikkerne.«

Christian Freitag, formand PLO

»Håbet er, at vi måske kan få nogle læger på banen, der ikke føler sig klar til at tage springet ud i almen praksis under de normale vilkår,« sagde Karin Zimmer, formand i PLO-Hovedstaden, dengang. 

Og 9. oktober var turen så kommet til Region Nordjylland, der sammen med PLO udarbejdede et fælles forståelsespapir med en erklæret intention om i langt højere grad at undersøge muligheden for at etablere licensklinikker, når lægedækningsudfordringerne opstår.

»Vi har for nylig oprettet en af disse licensklinikker i Frederikshavn med stor succes, og både vi og PLO kan se, at det er en fornuftig vej at gå fremover,« lød det fra Ulla Astman, regionsrådsformand i Region Nordjylland, i forbindelse med aftalens tilblivelse. 

Kan fokusere på lægegerningen

Som praksistype giver licensklinikker den praktiserende læge mulighed for at drive praksis efter overenskomstens regler og honorering, men samtidig slippe for en stor del af administrative arbejde, hvis vedkommende ønsker det. Det kan regionen tage sig af mod betaling af et såkaldt omkostningsbidrag. Det betyder omvendt, at lægen driver ydernummeret på licens – og dermed ikke kan sælge det videre.

Læs også: Vi tager den sidste tørn for Frederikshavn

En praksistype, der lidt sat på spidsen, kan betegnes som en slags hybrid mellem en almindelig lægeklinik og en regionsklinik. Og ifølge Christian Freitag, formand i PLO, er det da heller ikke noget tilfælde, at det netop er i Region Hovedstaden og Nordjylland, at man forsøger at fremme licensklinikkerne. Steder hvor udbredelsen af regionsklinikker på det seneste har været stærkt kritiseret af de praktiserende læger. 

»Vil man gerne have udviklingen i en anden retning end regionsklinikker, og det vil vi jo gerne i PLO, så er vi nødt til at vise nogle alternativer inden for overenskomsten. Så selvfølgelig er det her blandt andet blevet en realitet, fordi vi har råbt lidt højt om regionsklinikkerne. Licensklinikker er en form, der kan trække os sammen i et lokale,« siger Christian Freitag og erkender, at han formentlig heller ikke selv havde kendt til praksistypen, havde han ikke været med til at indgå overenskomsten. 

»Muligheden for licensklinik har eksisteret i flere overenskomster, men har kun få gange været brugt. Så vidt jeg husker opstod muligheden, fordi en tidligere regering ønskede at udvide paletten af praksistyper,« siger Christian Freitag..

Yngre læger og fleksible rammer

Og så har klinikken i Frederikshavn for øvrigt vist sig at være en stor succes, hvilket ikke er gået ubemærket hen i en tid, hvor aktørerne står på tæerne af hinanden for at finde nye løsninger på lægedækningsudfordringerne.  

På trods af sin placering i Frederikshavn, langt fra landets universitetsbyer, er det lykkedes licensklinikken at tiltrække tre nyligt uddannede speciallæger i almen medicin, mens også fire uddannelseslæger er tilknyttet klinikken. 

En tiltrækningskraft som praktiserende læge Peter Gaardbo Simonsen tilskriver den fleksible arbejdstid og måde at arbejde på.  

»I vores klinik ligger vi arbejdsskemaet tre måneder ad gangen. Vi er 12 fast tilknyttede læger, som selv byder ind med, hvor meget vi ønsker at arbejde. Derudover har vi mange andre faggrupper ansat, som har mulighed for det samme, og så har vi eksempelvis en funktionsdeling i klinikken, der inddeler arbejdet i prøvetagning, visitation, udredning og forløb. Så vi forsøger også at udvikle faget,« siger Peter Gaardbo Simonsen.

Selv tror han på, at praksistypen kan vinde mere udbredelse i fremtiden, når både PLO og to af landets regioner nu har meldt sig på banen som aktive medspillere. 

»Det har været hårdt arbejde at få klinikken op at stå. Jeg har arbejdet nonstop det seneste år, og meningen var jo egentlig at trappe ned frem mod pensionen. Overenskomsten indeholder kun få linjer om licensklinikker, så vi skulle udarbejde meget af aftaleteksten med regionen selv. Derfor er det meget positivt, at PLO nu mere aktivt går ind i etableringsprocessen og den regionale administration dedikerer sig til opgaven,« siger Peter Gaardbo Simonsen.

Skriv kommentar