Forskningsprojekter sat i gang på rekordtid
Foto: Joachim Rode

Forskningsprojekter sat i gang på rekordtid Forskningssygeplejerskerne Mette Boye (tv) og Charlotte Bernhoff på lunge­medicinsk afdeling er inden for få uger blevet kastet ud i arbejdet med tre forskningsprojekter, hvis hovedfokus er at finde nye behandlinger til COVID-19 patienter.

»Bispebjerg er forandret de seneste seks uger. Vi er ligesom mange andre ansatte blevet grebet af et ønske om at kunne medvirke til at gøre en forskel for en gruppe alvorligt syge patienter, der er helt anderledes dårlige end de lungepatienter, vi ellers ser. På kort tid er der på tværs af specialer som lungemedicin, reumatologi, kardiologi, intensiv medicin, infektionsmedicin m.v. startet en række forskningsprojekter med lungemedicinske patienter med COVID-19. Der er et kæmpe engagement, hvilket nok også er årsagen til, at der selv i den nuværende situation er overskud til at starte nye forskningsprojekter. Vi er en del af lungemedicinsk team, der består af os og to ph.d.-studerende læger. Teamet er ledet af professor Celeste Porsbjerg, og vi arbejder med tre forskningsprojekter.«

Der er et kæmpe engagement, hvilket nok også er årsagen til, at der selv i den nuværende situation er overskud til at starte nye forskningsprojekter

Charlotte Bernhoff, forskningssygeplejerske

Mette Boye: »Vi screener patienter hver dag og arbejder på at inkludere patienter hurtigt. Det er fagligt utroligt spændende at tage del i et så højaktuelt emne. Arbejdet giver os et stort indblik i patientforløbene, både for de patienter der kommer relativt let gennem sygdommen, de der kommer på intensiv, og de der dør. Fælles for de tre projekter er, at hele processen fra koncept til igangsætning på de kliniske afdelinger, som normalt tager måneder eller år, er sket på ganske få uger. Det gælder f.eks. Tocivid-projektet, som er ledet af Lars Erik Kristensen, der er forskningschef på Parker Instituttet på Frederiksberg Hospital, og som skal undersøge, om behandling med kendt gigtmedicin kan hindre eller hæmme infektion med coronavirus i at udvikle sig til en kraftig betændelsestilstand, hvor immunsystemet overreagerer og dermed skader lungerne.«

Charlotte Bernhoff:

»Vi arbejder også med projektet ‘ProBe-COVID-trial’, som er et randomiseret studie, hvor COVID-19 patienter får kombinationsbehandling med hydroxy-chloroquin og azithromycin eller placebo for at finde frem til en behandling, der kan føre til kortere indlæggelse og færre indlæggelser på intensivafdeling og lavere dødelighed. Det tredje studie er ECHOVID-19, som bl.a. undersøger, om ultralydsskanning af hjertet og ultralydsundersøgelse af lungerne kan forudsige, hvilke patienter der er i høj risiko for udvikling af akut lungesvigt, indlæggelse på intensiv afdeling eller anden akut forværring under indlæggelse for COVID-19.«

Mette Boye:

»Jeg har ofte stået med patienter i isolation, men har ikke tidligere været bekymret for smitte fra disse patienter. Nu tager jeg isolationstøj på for at beskytte mig mod en virus, som er en trussel mod mig personligt.«

Skriv kommentar