COVID-19 har givet stort fokus på hygiejne
Hygiejnesygeplejerske Marie Stangerup bruger en stor del af sin tid på at hjælpe personalet på de afdelinger, som tager sig af hospitalets COVID-19 patienter.Foto: Joachim Rode

COVID-19 har givet stort fokus på hygiejne Hygiejnesygeplejerske Marie Stangerup bruger en stor del af sin tid på at hjælpe personalet på de afdelinger, som tager sig af hospitalets COVID-19 patienter.

»Skrivebordet er ryddet, sagsmapperne lagt til side og arbejdet med lokale og nationale udviklingsopgaver m.v. er sat på pause. COVID-19 fylder alt. Overordnet er mit arbejde som hygiejnesygeplejerske det samme som før, men alt handler om COVID-19 og om at få hele organisationen trimmet til at kunne håndtere situationen. Hospitalet besluttede fra starten, hvilke afsnit som skulle håndtere COVID-19 patienter, så jeg har brugt megen tid på at guide og vejlede personalet på de afsnit, tale med dem om brug af værnemidler og om de forholdsregler, de skulle tage.

I mit normale arbejde følger jeg vejledningerne fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut, og da COVID-19 satte dagsordenen for mit arbejde valgte jeg også, at det fortsat var dem – og kun dem – der fortsat udstak de overordnede retningslinjer for mit arbejde. Sociale medier og pressen har brugt megen tid og plads på diskussioner om, hvorvidt sundhedsmyndighedernes strategi var den rigtige, og der er kommet mange og ofte modsatrettede input om, hvordan hospitalspersonalet bør forholde sig i forhold til at undgå smitte, brug af værnemidler osv.

Alt handler om COVID-19 og om at få hele organisationen trimmet til at kunne håndtere situationen

Det har givet en masse støj i kommunikationen og megen usikkerhed blandt personalet, som er kommet til udtryk i form af frygt for patienternes sikkerhed, og frygt for egen sikkerhed. Det er en usikkerhed, jeg sagtens kan forstå, og som kan være en naturlig reaktion på at skulle forholde sig til en hidtil ukendt sygdom – omtrent samme situation vi stod i for 30-35 år siden med HIV og AIDS. For at forsøge at reducere den usikkerhed har det været vigtigt for mit arbejde at holde fast i myndighedernes retningslinjer til os. Jeg har tillid til, at vores sundhedsmyndigheder har adgang til den viden og knowhow, som er relevant, og at det er det, der afspejler sig i deres vejledninger.

Vi er fortsat i en fase, hvor det er svært at komme med meget skråsikre udtalelser om COVID-19. Så hellere anerkende at vi hele tiden bliver klogere og allerede har høstet mange erfaringer i forhold til for få uger siden. Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut har også løbende revideret deres retningslinjer, efterhånden som vi har fået mere viden.

Håndteringen af COVID-19 er en opgave, som jeg ser frem til at lære af, men allerede nu tegner der sig et billede af, at COVID-19 har gjort mere for at fremme hygiejnen end noget andet. Som tidligere operationssygeplejerske – og nu hygiejnesygeplejerske – er jeg naturligt nok optaget af at forebygge. Der er kommet langt større fokus på hygiejne, og på om vi kan ændre på nogle arbejdsgange, hvor vi udsætter os selv eller patienterne for smitte.

På det personlige plan er jeg ikke bekymret for smitte. Jeg holder afstand og sørger for god håndhygiejne. Men vi er på et hospital med mange gamle bygninger, ofte med smalle gange og små pladsforhold. Det gør selvfølgelig opgaven med at holde afstand og begrænse smitten lidt vanskeligere. Vi gør, hvad vi kan. Folk skal kunne være trygge ved at gå på arbejde.«

Kommentarer

  1. Sandelig flot at en hygiejnesygeplejerske, der rådgiver andre personalegrupper om hvordan de skal beskytte sig selv og patienterne, stiller op i fuld uniform – og med udslået hård. Den gik ikke hos mig:)

Skriv kommentar