FADL taber retssag om 4-års-reglen 4-års-reglen er ikke i strid med hverken dansk eller international lovgivning, som Foreningen af Danske Lægestuderende ellers havde hævdet. FADL tabte i dag retssagen mod Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen i Østre Landsret.

Der blev sat et foreløbigt – og måske endeligt – punktum i striden om 4-års-reglen i dag, da Østre Landsret i København afsagde dom i sagen mellem Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) og Sundhedsministriet og -styrelsen. Landsretten mener ikke, at de to forsvarende parter kan dømmes for at have overtrådt hverken lægeloven, grundloven eller den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som FADL ellers mente. Landretten frikendte således de to parter i alle anklager. »Det var desværre lidt som vi havde forventet, at vi...