Christian Freitag: Klinikkerne er en omgåelse af vores overenskomst
Foto: @StineChristiansen.

Christian Freitag: Klinikkerne er en omgåelse af vores overenskomst De praktiserende lægers formand lader ikke sin modstand mod partnerskabsklinikker påvirke af, at et stigende antal af hans egne medlemmer arbejder i dem.

Christian Freitag, du er stor modstander af de her partnerskabskonstruktioner, som du kalder for ‘stråmandsklinikker’. Hvad er problemet?

»Problemerne er flere. For det første mister borgerne med stor sandsynlighed kontinuiteten, når den læge, som står som ejer, ikke er en del af klinikken, og lægekræfterne hentes udefra af et vikarbureau. Den anden del er PLO’s sammenhængskraft. Vi får nogle klinikejere i PLO, som ikke engagerer sig i deres klinikker, men måske er der af forretningsmæssige hensyn. Det kommer til at udfordre PLO, fordi flertallet af os ser os selv som læger, der arbejder i de klinikker, vi selv ejer.«

‘Stråmandsklinikkerne’, som du kalder dem, er fuldt lovlige og arbejder inden for overenskomsten, som I har været med til at indgå. Udbuds- og regionsklinikkerne, som de er i gang med at erstatte, gør ikke. Hvordan hænger det sammen med, at sammenhængskraften vil blive svagere?

»Med udbuds- og regionsklinikker ved alle parter, hvad de får. Det er transparent. Det er det ikke med stråmandsklinikkerne, som i mine øjne er en bevidst omgåelse af intentionen bag vores overenskomst.«

Ikke en vej PLO skal gå

Mange af de ansatte læger i partnerskabsklinikkerne er speciallæger i almen medicin og medlemmer af PLO – det samme gælder for udbuds- og regionsklinikkerne, som PLO også forsøger at hindre udbredelsen af. Hvordan vil du varetage de medlemmers interesser?

»I PLO kan vi godt rumme læger, som er ansatte og ikke klinikejere. Men du har ret i, at når det kommer til stråmandsklinikkerne, så vælger jeg side. Både fagligt og politisk. Der er medlemmer af PLO, som vil være uenige og arbejder i de her klinikker, men den vej ønsker jeg ikke, at PLO skal gå. Som formand kan man ikke være venner med alle og slet ikke enig med alle. Sådan er det.«

Du har tidligere givet udtryk for, at partnerskabsklinikkerne kan sende prisen på ydernumre i vejret og forhindre yngre læger i at få egen klinik. Hvad med de store efterkrigsårgange i PLO, som nærmer sig pensionsalderen og har brugt mange penge på et ydernummer, der i dag stort set ikke er noget værd?

»Igen må jeg sige, at det overordnede mål er det vigtigste. Alle praktiserende læger ved, at prisen på ydernumre går op og ned. Sådan er det at drive virksomhed. I øjeblikket er prisen lav. Det synes jeg ikke bør betyde, at vi grundlæggende skal ændre ved den måde, vi er læger på.«

Men vil ydernumrene ikke blive ved med at være billige, hvis I som organisation bekriger de nye konstruktioner, som finder vej til markedet?

»Det vil jeg godt lægge hovedet på blokken og sige nej til. Så snart der kommer flere almen medicinere ud som speciallæger, vil prisen stige ud over det, vi allerede har set på grund af de firmaer her.«

Der er andre muligheder end ‘stråmandsklinikker’

PLO og flere politikere i Region Syddanmark har i forbindelse med den forfejlede rekrutteringsindsats i Vollsmose påpeget, at der ikke er borgere i Vollsmose, som står uden læge. Tror du, at det nye lægehus i Vollsmose vil få patienter nok til at drive en forretning?

»Bestemt. Når man åbner en lægeklinik, vil der komme patienter, så længe det er gratis at gå til lægen. Og mange vælger det lægetilbud, der er tættest på. Det er fuldt forståeligt.«

Udover dine egne medlemmer er der så ikke også et hensyn til de mange borgere, som ønsker at få en læge tættere på deres bopæl?

»Det er lige præcis derfor, vi har regions- og udbudsklinikkerne. Det er regionernes mulighed for at dække borgerne der, hvor der mangler praktiserende læger. Den mulighed havde regionen også i Vollsmose. Jeg synes, at det er et dårligt argument for en så skidt konstruktion som de her stråmandsklinikker.«

Skriv kommentar