Behandlingsgarantien skal tilbage - men det koster

Behandlingsgarantien skal tilbage – men det koster Jeg opfordrer Stinus Lindgreen til at bruge sin plads i Folketinget til at skaffe penge nok til at kunne genindføre 30 dages behandlingsgarantien hurtigst muligt, skriver Jacob Rosenberg (C), professor, overlæge og medlem af Regionsrådet i Region Hovedstaden.

På grund af coronakrisen blev både behandlingsgarantien og udredningsrettens uspenderet den 18. marts og gælder som udgangspunkt til 1. januar 2021.  Men hvad skal der ske med patientrettighederne efter coronakrisen?

Min kære kollega fra Regionsrådet, Stinus Lindgreen (RV), skriver i et debatindlæg i Dagens Medicin, at man bør differentiere behandlingsgarantien for patienterne, når denne garanti er tænkt at blive genindført til nytår. 

Det er jeg ikke enig i.

Pr. 1. oktober 2016 blev behandlingsgarantien sænket til 30 dage. Konkret betyder det, at en patient kan søge om behandling på privathospital, hvis:

  1. Ventetiden til behandling på det offentlige sygehus overstiger 30 dage
  2. Der foreligger en endelig diagnose (”du er udredt”)
  3. Det drejer sig om en mindre alvorlig lidelse
  4. Der er indgået en aftale mellem Danske Regioner og det enkelte privathospital om den ønskede behandling 

Med mellemrum rumsterer debatten om behandlingsgarantien. Nogle af Folketingets partier ønsker en forlænget eller differentieret behandlingsgaranti, og andre ønsker, at pengene skal følge patienten allerede fra dag ét – med andre ord, at patienten skal kunne vælge at gå på privathospital på det offentliges regning allerede fra dag ét. 

Jeg er fortaler for, at vi bevarer systemet som det var op til corona-krisen, nemlig med 30 dages behandlingsgaranti for de fleste sygdomme.

Det er lige nu således, at en del af vores sygehuse endnu ikke er oppe på 100 pct. kirurgisk aktivitet efter de mange nedlukninger og omlægninger i forbindelse med pandemien, og en genindførelse af 30 dages behandlingsgaranti lige nu vil koste penge, da vi så vil sende flere patienter end før krisen til de private sygehuse, og det er der ikke budgetteret med.

Staten har brugt utallige milliarder på andre hjælpepakker, men der hvor problemets kerne er, nemlig på vores sygehuse, her har vi endnu ikke hørt tale om hjælpepakker af nogen art.

Men var det så ikke en idé med en specifik hjælpepakke til det formål? Staten har brugt utallige milliarder på andre hjælpepakker, men der hvor problemets kerne er, nemlig på vores sygehuse, her har vi endnu ikke hørt tale om hjælpepakker af nogen art. Det vil være komplet umuligt at håndtere de milliard-store udgifter til corona-beredskabet og samtidig behandle patienter for andre sygdomme med vores nuværende budget. Det er simpelt hen ikke en mulighed. Derfor skal der ekstra penge til fra statens side til regionerne. Og det er ikke småpenge, vi taler om.

Hvis vi forlænger eller differentierer behandlingsgarantien til f.eks. 60 dage for nogle sygdomme, så vil dette bare blive det nye mål, som man lander på. 

Sundhedsvæsenet er presset mange steder, og derfor vil man tage imod en sådan forlænget garantiperiode ved at udskyde behandlingen for de fleste af patienterne. Det er dog bedre, hvis vi bevarer de 30 dage, og selvom vi har 30 dage, så er der stadig patienter, som selv anmoder om en forlænget frist pga. f.eks. ferier og arbejdsliv. 

Dette kan vi sagtens håndtere i den nuværende ordning, men jeg mener, at det vil føre til at skred, hvis vi forlænger perioden til 60 dage, idet dette så blot vil blive det nye fix-punkt for langt de fleste af patienterne.

Selvom en lidelse ikke er livstruende, kan det sagtens have markant indflydelse på livskvalitet og arbejdsduelighed i en grad, at der er rigtig god samfundsøkonomi i at få patienten behandlet hurtigst muligt. 

Og vi skal ikke glemme, at sundhedsvæsenet er skattefinansieret, og at vi derved som skatteydere har en forventning om et vist serviceniveau for vores penge. 

Jeg vil derfor opfordre Stinus Lindgreen til at bruge sin plads i Folketinget hos et støtteparti for regeringen til at arbejde for at tilvejebringe den økonomi, som er nødvendig, for at vi kan genindføre de 30 dages behandlingsgaranti hurtigst muligt.

Kommentarer

  1. Hvor er det pinligt og udansk at en offentligt ansat professor, overlæge og regionsrådspolitiker kæmper for at få fællesskabet til at betale i det private for ikke akutte behandlinger efter det tænder-udtrækkende forløb det offentlige sygehusvæsen har været igennem under Corona krisen – og samtidig selv er ansat på privathospital…. Jeg kommer til at tænke på hærchefen der bevidst fovouriserede sin kæreste i det millitære system, gad vide hvor langt vi efterhånden er sunket ned på skalaen over lande med korruption….. Shame on you…. Alt taler for at vi som offentligt ansatte læger er nødt til at indgå en exclusiv aftale hvis vi skal bevare vores uafhængighed og faglige troværdighed….

Skriv kommentar