Almen praksis skal dele viden om hovedpine
Foto: Joachim Rode

Almen praksis skal dele viden om hovedpine Et nyt videnscenter for hovedpine skal samle og udbrede ny viden i samarbejde med almen praksis. Almen praksis kan bidrage med det brede fokus, mener DSAM-formand.

Med finansloven for næste år vil regeringen og Dansk Folkeparti afsætte to mio. årligt fra 2018-2021 til et nationalt videnscenter for hovedpine. Centret skal samle og udbrede ny viden om hovedpine i samarbejde med almen praksis, og det er gode nyheder, mener formand for Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), Anders Beich.

»Jeg er rigtig glad for, at man laver sådan et initiativ og gerne vil lave det i samarbejde med almen praksis. For de praktiserende læger sidder med langt de fleste hovedpinepatienter og den usorterede hovedpine. Vi sidder med folk, der har mangeartede problemer, hvor hovedpine måske er et af dem, så det er rigtig godt, at vi er tænkt ind fra start af,« siger han.

Hele populationen

Det nationale videnscenter for hovedpine bliver etableret i tilknytning til det nuværende Dansk Hovedpinecenter på Rigshospitalet, Glostrup. Udover hovedpinecentret har regeringen og støttepartiet besluttet at afsætte yderligere 0,5 mio. i 2018 og 2019 til Sundhedsstyrelsens udarbejdelse af faglige anbefalinger på området. Ifølge Anders Beich er almen praksis’ vigtigste rolle i den proces at sætte fokus på den brede gruppe patienter, almen praksis møder, bl.a. de unge med mangeartede problemer.

»Det er jo vigtigt, at man har hele populationen med. Vi kan bidrage med den population, som aldrig når frem til hovedpinecentrene, neurologerne og eksperterne, som er den største gruppe,« siger han.

»Hvis man ser på ungdomsgruppen, som tit bliver omtalt, er hovedpine et ret udbredt symptom, og det er ofte et udtryk for psykisk mistrivsel. Det er en af de ting, der fylder meget i almen praksis. Den store usorterede gruppe vil vi gerne sætte fokus på, for måske er det nogle helt andre ting, der skal til, end at man fokuserer på hovedpinen i sig selv,« siger han.

Fokus på nære sundhedsvæsen

Anders Beich roser finansloven generelt for dens stærke fokus på det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at afsætte 216 mio. i 2018, 212 mio. i 2019, 210 mio. i 2020 og 207 mio. årligt fra 2021 og frem til et sundhedspolitisk udspil. Det udspil skal bl.a. sikre en mere sammenhængende behandling og pleje af ældre mennesker og mennesker med kroniske sygdomme.

»Man kan altid finde på noget, der mangler, men der er jo fokus på primærsektoren og styrket ældrepleje, og det er rigtig positivt. Vi er også glade for at udspillet om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen får opmærksomhed. Jeg har set, at der andre steder har været udtrykt bekymring over, at der ikke er nogle midler til hospitalerne. Men der er vi jo glade for, at der er noget til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen,« siger han.

Skriv kommentar