Almen praksis kan lære amerikanere om forebyggelse
»Jeg synes, det er vigtigt at pege på, hvad man kan lære af den danske almen praksis i USA, for her i USA er et stort pres på udgifterne til bl.a. stigende behandlinger til ældre borgere,« siger Stig Albinus.

Almen praksis kan lære amerikanere om forebyggelse Det amerikanske sundhedsvæsen kan lære meget af Danmarks almen praksis, for fremtiden ligger i mere og bedre forebyggelse, siger dansk amerikaner med års erfaring på området.

Det amerikanske sundhedsvæsen kan med fordel kigge mod nord for at finde inspiration til et sundhedsvæsen, hvor forebyggelse og opsøgende lægearbejde er i fokus.

Sådan lyder det fra Stig Albinus, der arbejder i New York som direktør på sundhedsområdet for det internationale PR-bureau APCO. Han har boet i New York i 20 år, men har tidligere arbejdet med sundhed i Danmark og Europa, bl.a. som Lægeforeningens første informationschef.

»Jeg synes, det er vigtigt at pege på, hvad man kan lære af den danske almen praksis i USA, for her i USA er et stort pres på udgifterne til bl.a. stigende behandlinger til ældre borgere,« siger Stig Albinus, der selv skaber opmærksomhed om det danske sundhedsvæsen på platforme som Linkedin, hvor hans indlæg bliver læst af danske læger såvel som klinikere og beslutningstagere i USA.

Ifølge Stig Albinus er der mange store hospitals- og sundhedssystemer i USA, der kigger på, hvordan man kan lave mere opsøgende og forebyggende arbejde, fordi det giver bedre mening af både patientmæssige og økonomiske årsager. Almen praksis er anerkendt for netop at nå patienter med forbyggende indsatser, men han oplever alligevel, at der hersker en udbredt skepsis i USA over for almen praksis-sektoren. Det skyldes ifølge Stig Albinus, at man frygter store kvalitetsforskelle i de enkelte lægers behandlinger, når de arbejder som selvstændige fremfor under samme sygehusledelse. Den forestilling skal man væk fra, og bl.a. derfor ser han positivt på OK18’s tiltag med at etablere klyngesamarbejder blandt praktiserende læger i Danmark. 

»Ved at etablere nye innovative samarbejdsmodeller mellem de praktiserende læger kan man tilgodese de kvalitetsbehov, der er. Samtidig kan klyngerne få støtte fra forskningsenhederne på universiteterne, der kan bidrage med data. For de praktiserende læger har brug for data for at kunne sammenligne sig i de her klyngegrupper,« siger Stig Albinus.

Han forklarer, at der også i USA arbejdes med klynger, men det er primært i specialistgrupper på sygehusene.

»Der er tilsvarende initiativer, men de er kun i få tilfælde integrerede på tværs af sygehus- og primærsektor, hvilket er den ideelle model for kvalitetsudvikling, der følger hele patientforløbet,« siger han og understreger, at hverken Danmark eller USA er nået i mål med klynger, hvor der er et samarbejde på tværs af primær og sekundær sektor.

Fremtiden er almen praksis

Mange sundhedssystemer i hele verden har de samme udfordringer med voksende ældrebefolkninger, flere kroniske syge og stramme sundhedsbudgetter. Alligevel er der på tværs af landegrænser udviklet meget forskellige modeller for sundhedsydelserne som resultat af forskellig historie, politik og økonomi, påpeger Stig Albinus.

I USA, hvor han selv arbejder, findes der praktiserende læger, de såkaldte ‘family doctors’. Men i modsætningen til Danmark er det langt fra alle amerikanere, der er tilknytte egen læge. Og det betyder, at de amerikanske patienter i højere grad tager direkte på skadestuen med sygdom, der optimalt set skulle være behandlet i primærsektoren.

»Fremtiden er i høj grad den forebyggende sundhedsmodel, for mange af de borgere, der bliver behandlet i de sekundære sundhedssystem, altså patienter med KOL, type 2-diabetes, kronisk hjertesygdom osv. klarer sig bedre, hvis de behandles i primærsektoren,« siger Stig Albinus.

»I USA er der et øget fokus på, hvordan vi kan forhindre, at folk unødvendigt søger hospitalsbehandling eller skadestuebehandling, hvis de i virkeligheden skulle være tilset af egen læge. Der er den danske almen praksis et godt eksempel,« siger han.

Stig Albinus roser den danske almen praksis-sektor, fordi den er vigtig for patienternes sundhed. Samtidig er det en model, der understøtter den enkelte læges motivation bedre end et almindeligt lønmodtagerjob. For uafhængige læger er mere tilbøjelige til at udvikle deres praksis, mener han.

»I USA er der en udvikling, hvor man skubber lægerne fra at arbejde som uafhængige læger, som arbejder for sygehusene, til at blive fuldtidsansatte. Det, mener jeg, er en forkert udvikling. For det gør lægerne til lønmodtagere og fratager dem den arbejdslyst og motivation til at udvikle, som er så enestående positiv i den danske og nordiske model. Mange i USA forstår ikke, det er muligt med uafhængige læger, der arbejder som entreprenører, inden for et skattefinansieret sundhedsvæsen,« siger han.

Skriv kommentar