Alle er klar til at lave en plan for sundhedsvæsenet på nær ministeren
Foto: Steen Brogård

Alle er klar til at lave en plan for sundhedsvæsenet på nær ministeren KL, Danske Regioner og en række sundhedsaktører bl.a. PLO opfordrer i et fælles brev regeringen til at lave en plan for sundhedsvæsenet snarest. Men ministeren vil ikke komme en dato nærmere.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) skulle for anden gang inden for kort tid tale til de kommunale topfolk inden for sundhedsvæsenet, da han talte om sine visioner for det nære sundhedsvæsen på KL’s politiske topmøde torsdag. Beskeden var derfor måske ikke overraskende meget lig den han kom med på KL’s sundhedskonference i januar.

Heunicke vil gøre op med uligheden i sundhed, men han vil fortsat ikke give en mere konkret tidsplan for regeringens bud på en sundhedsplan. Første fase bliver afsluttet, når forhandlingerne om udligning er på plads samt regeringen bebudede velfærdslov. Derefter kommer den inddragende fase to, inden den sidste fase tre med de politiske forhandlinger går i gang.

»Vi kommer det ikke nærmere. Jeg kommer ikke til at breake planen på en KL konference,« sagde ministeren om tidspunktet for regeringen udspil.

Han lovede dog at sende en sms til de to formænd Jacob Bundsgaard (S) og Stephanie Lose (V) for henholdsvis KL og Danske Regioner, så snart regeringen har udspillet til en plan klar.

På KL’s sundhedskonference opfordrede Magnus Heunicke KL og Danske Regioner til at stoppe kampen mellem hinanden. Samme pointe kom han med på det sundhedspolitiske topmøde, hvor han bad de to organisationer om at komme op af skyttegravene.

»I kommer til skulle samarbejde, og jo hurtigere vi kommer over i en et konstruktivt arbejde, jo hurtigere finder vi løsninger,« sagde ministeren.

Op af skyttegravene

Og der er da forskel på de to planer, som KL og Danske Regioner har fremlagt, f.eks. selve strukturen i de fællesskaber, der skal ligge om de 21 akuthospitaler. Men der er rigtig mange ligheder.

Allerede dagen efter ministerens udmelding så det ud til, at KL og regionerne havde bevæget sig fra skyttegravene. Fredag 7. februar offentliggjorde de to organisationer sammen med FOA, HK, Yngre Læger, Overlægeforeningen, PLO og Sundhedskartellet et fælles brev, de havde sendt til ministeren med deres forslag på en række anbefalinger, forventninger og krav til en kommende udvikling af sundhedsvæsenet.

Parterne er enige om, at der er behov for at udvikle sundhedsvæsenet, så borgerne i højere grad oplever sammenhæng på tværs af sektorer, herunder især mellem sygehus, kommunale tilbud og almen praksis.

Snarest afklaring

De er bl.a. enige om, at nationale faglige standarder og kvalitetskrav er en forudsætning for at skabe større ensartethed og gennemsigtighed i ydelserne i det nære sundhedsvæsen, og at der er behov for en retning for den fremtidige opgaveløsning i sundhedsvæsenet, hvor der skal tages højde for den nødvendige finansiering til opgaven. Og så anbefaler de regeringen, at der snarest bliver taget initiativ til en afklaring for sundhedsvæsenets fremtidige udvikling, så beslutninger kan blive ført ud i livet.

Christian Freitag, formand for PLO, som er en af underskriverne på brevet, slog på KL’s møde fast, at sundhedssektoren er klar til at finde løsninger på problemerne i sundhedsvæsenet.

»Halvdelen af jer har siddet sammen med mig i sundhedsministeriet og sagt, hvad behovet er, og hvad problemerne er, og det er vi faktisk ret enige om. Jeg kan sige, at når vi engang bliver inviteret ind af ministeren, kommer vi til at sige nogenlunde det samme, som vi sagde til Sophie Løhde og til Ellen Trane Nørby. Så sundhedsministeren ved det jo godt i forvejen, ministeriet ved det i hvert fald. Det er ikke der, vi har de store udfordringer,« sagde han til de fremmødte i salen.

Skriv kommentar