Akutlæge anker afgørelse
Hvad er pointen med at have sagkyndige ansat, hvis der ikke lyttes til dem,« siger Freddy Lippert.

Akutlæge anker afgørelse Retslægerådet skal vurdere både anke fra akutlæge og klage fra pårørende til meningitispatient.

En akutlæge ansat i det præhospitale akutberedskab i Region Hovedstaden har efter Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelse valgt at anke styrelsens afgørelse. De pårørende til den afdøde 16-årige meningitispatient har på baggrund af styrelsens afgørelse desuden anmodet om, at der åbnes en sag ved Sundhedsvæsenets disciplinærnævn. På den baggrund har styrelsen besluttet at sende sagerne samlet […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement