Det afgørende slag om autoritet
Foto: Lars Andersen

Det afgørende slag om autoritet Det kan man frygte er konsekvensen af myndighedernes bombastiske kampagne — at den mere handler om at banke medier og kritikere på plads og understrege, at vi, der ved mest, skal bestemme.

Så kom den, den længe ventede modoffensiv, der skal få danskerne til at vende tilbage til HPV-vaccinationsprogrammet. 10. maj satte ØvrighedsDanmark ind på næsten alle de fronter, som man tror, man bør kæmpe på. Sundhedsstyrelsen går forrest, flankeret af Lægeforeningen, Kræftens Bekæmpelse og alt, hvad der ellers kan mobiliseres af styrelser, foreninger og faglige selskaber.

Der skrives kronikker, udsendes oplysende materiale, sparkes liv i pædagogiske hjemmesider, tweetes begejstret om vaccination af egne døtre, og der bøjes arm med enkelte kritiske læger og med pressen. Der plantes gruopvækkende historier om patienter, som har fået livmoderhalskræft. Der udsendes tantede skrivevejledninger til pressen fra bedrevidende kommunikationsfolk. Og meget mere. Alle mand er af huse.

Man skulle tro, at der står mere på spil end at eliminere 99 dødsfald og nogle tusinde operationer (det kunne være nok i sig selv!) — og det gør der så sandelig også. Dette slag er nemlig et afgørende slag om sundhedsmyndighedernes autoritet.

Mislykkes fremstødet, vil det ramme overalt i sundhedssektoren. Alle behandlinger, al medicin og alle fremtidige vaccinationskampagner vil i så fald før eller siden blive diskuteret og måske undermineret på samme måde, som det er sket med HPV-vaccinationsprogrammet.

Øvrigheds-Danmark skal naturligvis forsøge at forandre situationen, men der spilles højt spil. Det primære budskab er, at HPV-vaccinen kun har relativt harmløse bivirkninger, og at den dermed ikke er årsag til de problemer, som nogle tusinde piger og unge kvinder har henvendt sig med til sundhedsvæsenet. Dette er hele grobunden for skeptikerne. Tænk, hvis bare en af de igangværende videnskabelige undersøgelser af mulige bivirkninger kommer med et resultat, der bekræfter de bange anelser. Så falder offensiven sammen.

Mistroen til HPV-programmet handler på bundlinjen om tillid til de officielle anbefalinger. Hvornår er det bedste, vi ved, godt nok til at handle ud fra?
Lige nu der rigtig mange, som gerne vil have tiltro til myndighedernes anbefalinger, men som alligevel gerne lige vil trække den et par år, til der er kommet større vished. Man ønsker ikke rigtig, at ens datter skal være blandt de 0,2 pct., som får en alvorlig bivirkning. Man kan formentlig aldrig komme nævneværdigt længere ned i risiko ved en vaccination, men det er altså dér, vi står.

Der går formentlig år og dag, før vi ved, om danskerne flytter holdning til HPV-vaccination. Men modoffensiven har allerede haft sin indflydelse på pressen, som nu nærmest er gået i den modsatte grøft. Ikke at alle medier har haft ensidig fokusering på bivirkninger, men ihvertfald har TV2 åbenlyst en trang til at råde bod på en meget ensidig udsendelse, som i 2015 givetvis skræmte mange fra at blive vaccineret, og som af mange højtstående personer i Øvrigheds-Danmark har fået skylden for hele miseren. Det er nok at stramme den, men den var nu ikke god.

I sidste uge afsatte TV2 News hele halvanden time i bedste sendetid til en debat, som desværre kan blive sigende for effekten af den store oplysningskampagne.

Det blev en skyttegravskrig mellem Sundhedsstyrelsens Søren Brostrøm og overlæge Pernille Jensen, OUH, på den ene side, og overlæge Jesper Mehlsen, Synkopecentret på Frederiksberg, og Karsten Juhl Jørgensen fra Cochrane-centret på den anden side. Garneret med lidt typisk TV2-voxpopgejl i form af en familie rundt om sofabordet i Lynge, hvor far er imod og mor er for vaccination af deres knap 12-årige datter.

Da udsendelsen var næsten slut, måtte den lille familie slå ud med armene og sige, at de ikke var blevet spor klogere. Faren ville ihvertfald gerne vente lidt, til der er kommet mere vished.

Og det kan man frygte er konsekvensen af myndighedernes bombastiske kampagne — at den mere handler om at banke medier og kritikere på plads og understrege, at vi, der ved mest, skal bestemme. Brostrøm og Jensen nærmest fnyste ad Jesper Mehlsen i samtlige 90 minutter og brugte let nedladende hans fornavn i hveranden sætning. Karsten Juhl Jørgensen måtte optræde i den uvante rolle som diplomat og mægler, hvilket lover godt, da han jo formentlig overtager Peter Gøtzsches job, når denne går på pension, men det er en helt anden historie.

Og Mehlsen er da også irriterende for dem på den anden side af bordet. Gentagne gange erklærer han, at HPV-vaccinen er god nok, og at han selv har vaccineret 3.000 piger, og at han ikke ville tøve med at lade sine børnebørn vaccinere. På den anden siden holder han stædig fast i, at pigerne med problemerne ikke bliver behandlet ordentligt, og at myndighederne ikke informerer, men bedriver propaganda. At vaccinen ikke er godt nok underbygget.

Udsendelsen udviklede sig til fagligt mundhuggeri — et slagsmål mellem den store bunke viden på den ene side af bordet og den lille bunke på den anden. Et eksempel på dilemmaet omkring objektivitet: Skal de få kritikere have lige så megen plads som ‘systemet’ med dets store viden? Det er måske godt tv for nogle, når Søren Brostrøm sætter vandglasset med forbløffelse i ansigtet for at udbryde: »Du er på glatis, Jesper!« Men det flytter ingenting for HPV-sagen. Tværtimod. Hverken TV2 eller Brostrøm og Jensen ramte skiven. Bare deres øvrige kampagne gør.

Kommentarer

  1. Men det er vel korrekt at sige, at der er en del på spil, hvis alle vacciner som sundhedsmyndigheden fremover anbefaler,skal drages i tvivl på samme måde som hpv-vaccinen blev på så tyndt grundlag? Og hvor man også ser hvor foruroligende mange, der er misinformerer og skeptiske til MFR osv.
    Arbejder som gynækolog i Norge, og der er INGEN snak om disse bivirkninger. Nævnes hpv-vaccine til voksne kvinder, aner de fleste ikke engang hvad det er,men vil da følge lægens anbefaling. Der har ikke været nogen mediehistorier, og ingen centre for udredning af bivirkninger er oprettet. Jeg er overbevist om, at en kombination af medievrøvl og disse centre har holdt de fleste med symptomer fast i en mølle. Er nordmænd da helt genetisk forskellige fra danskerne? Var på Grønland, ingen spørgsmål eller bøvl med at vaccinere, folk tog bare imod de anbefalede vacciner – heller ikke dér havde medier lavet rav i den. Kan ikke helt se, hvad forslaget her er til løsning, når først nogle andre interessenter har ødelagt et vaccinationsprogram og den nødvendige tiltro til sundhedsanbefalingerne? Er man ikke nødt til at gøre en samlet indsats, eller hvad?

Skriv kommentar