100 læger: Hvem har OUHs ledelse politisk opbakning fra? Åbent brev til politikerne i Region Syddanmark – støtter I de beslutninger, som ledelserne på OUH har taget i Svendborgsagen?

Kære Stephanie Lose & Co,

I forbindelse med sine udtalelser til Ugeskrift for Læger i august [1] gav direktør Michael Dall fra OUH udtryk for, at sygehusledelsens beslutninger typisk er truffet med politisk opbakning. Og at uenighed med de trufne beslutninger således er noget, der skal komme til udtryk ved regionsvalget.

På den baggrund må det være på sin plads op til det forestående regionsvalg at få tilkendegivelser fra alle, der stiller op i Region Syddanmark og ikke mindst fra regionsrådsformand Stephanie Lose som politisk ansvarlig om hvorvidt der er politisk opbakning til de beslutninger, ledelserne på OUH har taget i Svendborgsagen.

Er der opbakning til, at man ikke valgte at støtte den dømte læge i tiden fra sagen begyndte til i dag [2] – en mulig medvirkende årsag til, at hun i dag ikke kan se sig selv arbejde klinisk længere?

Er der opbakning til, at ledelsen i et åbent brev til de ansatte påstod det modsatte [3] (hvad de sidenhen måtte trække i land på)?

Er der opbakning til, at ledelsen meldte ud at der var handlet på arbejdsmiljøproblemerne i Svendborg [4], når det sidenhen har kunnet dokumenteres, at de ikke var løst [5]?

Er der opbakning til, at ledelsen fastholder sin tolkning [6] af, at intet i landsrettens dom i Svendborgsagen sætter spørgsmåltegn ved den praksis, der er på alle landets sygehuse, både i forhold til journalføring og opfølgning på ordinationer, uagtet at både lægeforeningen [7] og tusindvis af læger fra hele landet meget højlydt giver udtryk for det modsatte under #detkuhaværetmig?

Og er der – sidst, men på ingen måde mindst – opbakning til, at ledelsessystemet på OUH agerer på en måde, der antyder at man – uagtet flotte skåltaler få måneder inden – knægter de ansattes ytringsfrihed, og lad det så bare være forblommet i form af et fromt ønske om »arbejdsro«? [8] Ikke mindst når det sker midt i en regionsvalgs-valgkamp, hvor befolkningen vel i særlig grad har behov for at blive oplyst om hvordan virkeligheden opleves i det sundhedsvæsen, de skal tage beslutning om retningen af for de næste fire år? Skaden er jo i forhold til intimidering af alle andre offentligt ansatte allerede sket, når bare man indkalder til ‘kammeratlig samtale’, hver gang nogen udtaler sig kritisk.

Hvem, der bakker og har bakket politisk op bag ovenstående beslutninger, har vi svært ved at forestille os ikke har indflydelse på hvor man sætter sit kryds på tirsdag – både for vores kolleger, for alle andre offentligt ansatte i Region Syddanmark og alle, der ønsker at vores demokratiske samtale udspiller sig på baggrund af virkeligheden og ikke på baggrund af politisk opportune statements fra ledelsen, som viser sig at have samme sandhedsværdi som alternative fakta på den anden side af Atlanten. Så der er brug for et hurtigt svar.

Underskrevet:
Lægerne Tobias Ramm Eberlein , Mikel Alberdi-Saugstrup, Nanna Andersen, Karin Andersen, Helene Schou Andersen, Jacob Keller Andersen, Lise Lotte Andersen, Camilla Lundegaard Asferg, Tara Elisabeth Holm Atkins, Alexandra Wimmer Aune, Cæcilie Larsen Bang, Julie Stauss Wandall Barkou, Allan Bayat, Camilla Louise Nørgaard Bech, Bonnie Bruun Bechsgaard, Kirsten Behnke, Stinne Holm Bergholdt, Andreas Ørsted Bielefeldt, Sarah Biering-Sørensen, Kamilla Pernille Bjerre, Anne Bastholm Blicher, Signe Boe, Pernille Bendorf Brandt, Signe Bruun, Louise Brygger, Katrine Bunk, Anne Mette Busch, Jens Dalsgaard, Peter Doering, Aase Dølør, Anne Gjesing Høj Eggers, Katrine Emmertsen, Maja Filipovic, Maiken Florisson, Tone Folkedal, Britta Frederiksen-Møller, Stine Fjendbo Galili, Eline Kirstine Gantzhorn, Sophie Ascanius Felding Goul, Eva-Marie Gram-Kampmann, Anne Grosen, Trine Langfeldt Hagen, Torben Smidt Hansen, Nikolaj Friis Hansen, Anne Mette Gajda Harbo, Charlotte Hauge, Camilla Ibsen Hauge, Lærke Walther Junggreen Have, Eilif Hedemann, Rikke Vilhelmsborg Heimbürger, Tina Heyckendorff-Diebold, Astrid Hjelholt, Stine Hollegaard, Thorbjørn Hubeck-Graudal, Lise Brehm Høj, Martha Haarhr, Thor Knak Jensen, Maria Maj Jensen, Anne Sophie Pinholt Kancir, Ulla Jacobsen Kelly, Anette Hvenegaard Kjeldgaard, Tenna Kure Klit, Alexandra Redzkina Kristensen, Maria Christine Krog, Asger Krog, Kenn la Cour, Lykke Østergaard Laursen, Katrine Linde, Line Lunau, Hanne Mumm, Mohammed Nasiri, Ellen Nelle, Katrine Nielsen, Ariella Denize Nielsen, Andreas Hvila Nissen, Kaja Tangen Nortvedt, Henrik Nørlund, Sine Obling, Matte Marie Berggren Olsen, Birthe Hammelsvang Pedersen, Vidya Kumarathas Pedersen, Lene Steensgaard Petersen, Kim Bolther Pælestik, Sam Ramkilde, Kristian Ravlo, Christen Ravn, Cæcilie Refsager, Mikael Groth Riis, Annett Christensen Rios, Ellen Risom, Sarah Schultz, Thanasha Sellaswamy, Daniel Sindhøj, Rebekka Michaelsen Slagor, Rikke Palsgaard Svendsen, Mads Sønderskov, Allan Ibsen Sørensen, Ásta Milthers Theódórdóttir, Mette Bach Thestrup, Camilla Fjord Thomsen, Hanne Bundgaard Thomsen, Sabrina Torrens, Mette Hoffmann Träger, Johanne Tække, Nina Tørring, Lotte Vinge, Helle Wibe, Rune Wilkens

KILDER

[1] http://ugeskriftet.dk/nyhed/hospitaler-vil-gerne-hoere-laegers-kritik-saadan-da

[2] https://dagensmedicin.dk/direktoerer-paa-ouh-traekker-land-bistod-ikke-svendborg-laege/

[3] https://dagensmedicin.dk/direktionen-bakker-selvfoelgelig/

[4] https://dagensmedicin.dk/vi-har-handlet-paa-svendborgsagen/

[5] https://www.fyens.dk/fynsamtsavis/Haard-kritik-fra-Yngre-Laeger-Daarligt-arbejdsmiljoe-paa-OUH-og-Svendborg-Sygehus-er-til-fare-for-patienterne/artikel/3187273

[6] https://dagensmedicin.dk/direktionen-bakker-selvfoelgelig/

[7] https://www.laeger.dk/nyhed/svendborg-sagen-boer-proeves-ved-hoejesteret

[8] https://dagensmedicin.dk/kritisk-laege-samtale-ledelsen-svendborg-sag/

Kommentarer

Skriv kommentar