Kære sundhedsminister, vi har 13.500 underskrifter til dig Læger efterlyser, at Ellen Trane Nørby tilkendegiver, hvordan læger kan overholde både etiske forpligtigelser overfor patienterne og juridiske forpligtigelser.

Kære Ellen Trane Nørby. Som du ved, blev en ung læge i august 2017 ved Østre Landsret dømt for grov forsømmelighed efter autorisationslovens §75. Til grund for dommen lå manglende journalføring af en mundtlig ordination til en sygeplejerske samt at lægen ikke efterfølgende sikrede, at ordinationen blev udført. Sagen er i medierne kendt som den […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement