Sygehusledelser – bak op om demonstration 1. december Vi har brug for, at afdelingsledelserne på landets sygehuse bakker op om de ansatte, som er blevet utrygge ovenpå Svendborg-sagen. Giv derfor flest muligt fri til at deltage demonstration 1. december – og gå gerne med selv.

Kære afdelingsledelser,

Der er noget i gære i form af en bevægelse på sociale og i konventionelle medier, som løber under hashtagget #detkuhaværetmig. Det har I formentlig opdaget.

En ulmende utryghed kulminerede med Svendborgsagen, som fik bægeret til at flyde over.

Over seks tusinde læger og lægestuderende er nu medlem af den gruppe på Facebook, som støtter den dømte læge og bakker op om, at der skal ske noget i sundhedsvæsnet, så arbejdsforhold og patientsikkerhed kan sikres bedst muligt.

Disse læger går nu rundt på jeres afdelinger og føler sig utrygge. Det er en uholdbar situation, som naturligvis også involverer jer.

En lille gruppe læger har 1. december kl. 9.15 fået foretræde for sundhedsminister Ellen Trane Nørby. Formålet er at skabe fokus på og prioritering af forholdene i sundhedsvæsnet og få drøftet, hvordan lovgivningen og politiske tiltag bedst understøtter, at vi får et sundt, lærende og patientsikkert sundhedsvæsen.

Dette er i alles – også jeres – interesse.

For at understrege vigtigheden af budskabet arrangeres der samtidig en demonstration, hvor læger og andet sundhedspersonale (men også alle andre, som bakker op om formålet), er inviteret til at deltage.

Et stort fremmøde er et stærkt signal at sende til sundhedsministeren om vigtigheden af vores område!

Vi har brug for, at I som ledelser viser flaget og bakker op om sagen og om jeres læger. Demonstrationen er en oplagt lejlighed.

Konkret opfordrer vi til, at I støtter op om at sikre, at så mange læger fra jeres afdeling får mulighed for at deltage i demonstrationen. Ja, I kan med fordel gå endnu videre og ligefrem aktivt opfordre jeres personale til at deltage – og deltage selv.

Det vil sende et stærkt signal, ikke bare til sundhedsministeren, men også til jeres læger om, at I har deres ryg og er villig til at gå ind i dialogen og arbejdet for at gøre forholdene bedre – og at I prioriterer dette højt. Det vil også bidrage til at tage luft ud af ideen om, at ledelsers eneste tiltag, når en medarbejder udtrykker bekymring eller kritik, er en ‘kammeratlig samtale’.

Som pressegruppen bag bevægelsen vil vi meget gerne bakke op om jeres initiativer, så hvis I skriver til os, lægger vi gerne informationen ud i Facebook-gruppen. På denne måde kan jeres læger og alle andre se, at her er en afdelingsledelse, som klart og tydeligt tager ansvar, lytter og passer på deres læger.

Skriv kommentar