Knut Borch-Johnsen
Foto: Joachim Rode

Vicedirektør er optimistisk efter møde med styrelsen Efter tirsdagens møde mellem Styrelsen for Patientsikkerhed og 13 hospitalsdirektører fra Region Sjælland, er vicedirektør Knut Borch-Johnsen optimistisk med hensyn til at finde fælles løsninger.

Det var et godt og konstruktivt møde, hvor der kom rigtig mange fornuftige ting på bordet fra begge sider. Det fortæller Knut Borch-Johnsen, vicedirektør på Holbæk Sygehus, der tirsdag var til møde i Styrelsen for Patientsikkerhed med 12 andre direktører fra Region Sjællands sygehuse.

Inden mødet havde de 13 sygehusdirektører i fællesskab skrevet et debatindlæg, hvor de pointerede, at de mener, at Styrelsen for Patientsikkerhed har kørt en meget aktivistisk linje.

»Jeg er rimelig optimistisk med hensyn til, at der nok skal kunne findes nogle veje fremadrettet i samarbejdet mellem styrelsen, sygehusledelserne og de faglige organisationer, som sikrer, at det her godt kan komme på plads,« siger Knut Borch-Johnsen.

»Ført og fremmest er jeg optimistisk, fordi alle der sad med rundt om bordet er indforståede med, at der er nogle udfordringer, som vi bliver nødt til at få løst, hvis vi på den ene side skal kunne leve op til lovgivningens krav og på den anden side skal sikre, at det sundhedsfaglige personale tør handle og træffe beslutninger. Der er ingen, der ønsker, at vi går over til et klassisk defensivt sundhedsvæsen, hvor man beskytter sig her og der og havner et sted, hvor ingen kan træffe beslutninger,« siger han.

Drøftelserne under mødet gik på, hvor de forskellige parter hver især ser brændpunkterne mellem jura og det at sikre et driftsikkert sundhedsvæsen.

»Det er glædeligt, at vi er enige om, at det lige præcis er de brændpunkter, vi skal undgå. Så er spørgsmålet, hvordan vi gør det, men det må tiden vise,« siger Knut Borch-Johnsen.

Lægeforeningen holder øje

Styrelsen for Patientsikkerhed har inviteret flere forskellige faglige organisationer og folk fra sundhedsvæsenet fra forskellige regioner til møder om netop dette punkt.

Lægeforeningen har også været til møde i Styrelsen for Patientsikkerhed. Efter mødet udtrykte formand for Lægeforeningen Andreas Rudkjøbing, at det havde været et godt møde. Han kunne dog ikke vise sin fulde tillid til styrelsen.

»Vi mangler at se, at styrelsen finder et velfungerende leje i den nye organisation og med de nye regler. Det er helt nødvendigt, at vi har en stærk og velfungerende styrelse for patientsikkerhed,« sagde Andreas Rudkjøbing.

»Men det er helt afgørende, at styrelsen sikrer den rette balance mellem individuelt og organisatorisk tilsyn og læring. Derfor holder vi i Lægeforeningen også fortsat et skarpt øje med, hvordan styrelsen arbejder. Særligt når det kommer til enkeltsager og spørgsmål om lægers retssikkerhed.«

Skriv kommentar