»Vælgerne interesserer sig ikke for, hvor mange sygehuse vi har« Jørgen Christensen (V) finder det dybt uinteressant hvor mange sygehuse, der skal lukkes. Der skal alligevel ikke spares i et omfang, der koster sygehuse. Og vælgerne er mere interesseret i, hvor hurtigt de kan blive behandlet

Hvilke opgaver står din region for at løse på sundhedsområdet?

Vi skal kigge på arbejdsprocesserne, og vi skal have større medinddragelse af medarbejderne i alle processer, så vi kan lave smidigere patientstrømme, fra de går ind, til de går ud af sygehuset. For mig er det vigtigt, at patienten er i centrum. Det er derfor, vi er der, og det arbejde, vi laver, skal målrettes mod patienten.

Hvordan vil du finde besparelser på en halv mia. kr. ?

Der er ikke tale om besparelser, som nødvendiggør, at vi skal ud i sygehuslukninger. Udfordringerne bliver nærmere at finde nogle nye arbejdsgange og muligheder for de 34.000 ansatte, som vi får i regionen. Vi skal reducere den samlede sengekapacitet, og jeg forestiller mig, at vi f.eks. skal ind og se på de neurologiske specialer, hvor vi ikke både skal have beredskab i HS og KAS. Det samme gælder inden for børneområdet og en række andre specialer, uden at jeg dog vil låse mig fast på en færdig liste.

Skal der lukkes sygehuse?

Venstre går til valg på, at der ikke skal lukkes sygehuse i hovedstaden. Der er 14 sygehuse i det her område, og dem vil vi lade bestå i denne valgperiode. Det vil være useriøst at begynde at kaste nogle sygehuse ud som lukningstruede, fordi det er en stor fusion, vi skal i gang med. Den struktur, jeg forestiller mig, er nogle sygehuse, der har høj produktivitet og for en dels vedkommende lavere sengekapacitet. Bispebjerg og Glostrup er blot eksempler på sygehuse, hvor der måske er nogle muligheder. Det kan også godt være, at Hillerød med 500 senge måske fremover skal have 450 sengepladser.

I hvilken udstrækning har I forberedt jer på et nyt samarbejde med kommunerne?

Ikke særlig meget. Jeg mener, at vi skal udbygge psykiatrien således, at vi forstærker indsatsen over for behandling og giver enestuer. Men de politikere, der skal tage stilling til samarbejdet med kommunerne, er endnu ikke valgt. Så indtil videre har vi koncentreret os om fordeling af medarbejdere, og så må vi bruge det kommende år til at tale om psykiatri, geriatri og forebyggelse.

Synes du ikke, at det er fejt, at vælgerne ikke kan få et klart svar på, hvor de har dig i forhold til sygehuslukninger?

Jeg synes, det er dybt uinteressant. Vælgerne interesserer sig ikke for, hvor mange sygehuse vi har, men om hvor hurtigt de kan blive behandlet.

Det skal Region Hovedstaden slås med

  • Et underskud en halv mia. kr.
  • Arbejdsdelingen mellem mange højt specialiserede afdelinger.
  • En eventuel fusion af Hillerød og Gentofte ført over i nybyggeri.
  • Eventuel lukning af Helsingør, Esbønderup og Hørsholm.
  • Eventuel lukning af Gentofte eller Frederiksberg.
  • Bornholms indplacering i regionen
  • Forebyggelse – hovedstaden har flest dårligt stillede borgere.
  • Harmonisering af de vidt forskellige psykiatriske enheder.
  • Lukning af akutte beredskaber.

Rikke Rosenmeier

Skriv kommentar