Tre nye anbefalinger og to lægemiddelrekommandationer fra Medicinrådet
Behandling med pomalidomid i kombination med bortezomib og dexamethason kan anvendes som mulig standardbehandling til patienter med knoglemarvskræft, der har modtaget mindst én tidligere behandling, inklusive lenalidomid. Behandlingen bør anvendes efter behandling med enten daratumumab, bortezomib og dexamethason eller tidligere, hvis behandling med daratumumab er kontraindiceret.

Tre nye anbefalinger og to lægemiddelrekommandationer fra Medicinrådet Anbefalinger af lægemidler til behandling af knoglemarvskræft, HIV og sjældne knoglemetaboliske sygdomme på Medicinrådets møde onsdag.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement