Tre nye anbefalinger og to lægemiddelrekommandationer fra Medicinrådet
Behandling med pomalidomid i kombination med bortezomib og dexamethason kan anvendes som mulig standardbehandling til patienter med knoglemarvskræft, der har modtaget mindst én tidligere behandling, inklusive lenalidomid. Behandlingen bør anvendes efter behandling med enten daratumumab, bortezomib og dexamethason eller tidligere, hvis behandling med daratumumab er kontraindiceret.

Tre nye anbefalinger og to lægemiddelrekommandationer fra Medicinrådet Anbefalinger af lægemidler til behandling af knoglemarvskræft, HIV og sjældne knoglemetaboliske sygdomme på Medicinrådets møde onsdag.

Medicinrådet er på sit møde i går kommet med tre nye anbefalinger og to lægemiddelrekommandationer. Det drejer sig om anbefalinger af pomalidomid (Imnovid) i kombination med bortezomib og dexamethason til behandling af knoglemarvskræft, dolutegravir/lamivudin (Davato) til hiv-1-infektion, samt burosumab (Crysvita) til sjældne knoglemetaboliske sygdomme. Samtidig har Medicinrådet godkendt lægemiddelrekommandationer for knoglemarvskræft og anti-HER2 til behandling af brystkræft.

Medicinrådet anbefaler pomalidomid i kombination med bortezomib og dexamethason som mulig standardbehandling til patienter med knoglemarvskræft, der har modtaget mindst én tidligere behandling, inklusive lenalidomid. Behandlingen bør anvendes efter behandling med enten daratumumab, bortezomib og dexamethason eller tidligere, hvis behandling med daratumumab er kontraindiceret. Medicinrådet vurderer, at der er der et rimeligt forhold mellem behandlingens værdi og omkostninger.

Som mulig standardbehandling anbefaler Medicinrådet dolutegravir/lamivudin som mulig standardbehandling til patienter med hiv-1-infektion, der ikke har påvist eller mistænkt viral resistens til gruppen af integrasehæmmere og lamivudin. Behandlingen bør dog ikke anvendes til patienter, der ikke tidligere har modtaget behandling for deres hiv-1-infektion, og som har et  lavt CD4-celletal, eller aids-definerende sygdom. Medicinrådet mener, at der er et rimeligt forhold mellem den samlede værdi af dolutegravir/lamivudin, og omkostningerne forbundet med behandling, sammenlignet med dolutegravir og to nukleosid- eller nukleotid-revers-transkriptasehæmmere.

Den tredje anbefaling gælder burosumab (Crysvita) til sjældne knoglemetaboliske sygdomme. Burosumab kan anvendes som mulig standardbehandling til X-bundet hypofosfatæmi (XLH)
hos børn og unge med skeletvækst med RSS-score på minimum 2. Medicinrådet vurderer, at omkostningerne ved behandling med burosumab er meget høje, selv når den moderat til store merværdi tages i betragtning. Alligevel anbefaler Medicinrådet på nuværende tidspunkt behandlingen under hensyn til alvorlighedsprincippet. Medicinrådet vil efter tre år undersøge, om der er kommet nye data og på den baggrund vurdere, om sagen bør tages op igen.

Ud over de tre nye anbefalinger har Medicinrådet nu godkendt en lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft, samt en lægemiddelrekommandation for anti-HER2 behandling af brystkræft.

Skriv kommentar