Lisbeth Lintz: Overenskomster kan højne kvaliteten i sundhedsvæsenet KRONIK: Sundhedsvæsenet har gennemgået en omfattende centralisering de sidste 20 år, der betyder, at mange afdelinger i dag har samme størrelse, som et helt sygehus havde før i tiden. Alligevel er der ikke blevet ændret på ledelsesformen. Den nye OK-aftale sikrer en stærk lægefaglig ledelse, ikke mindst på afdelingsniveau, som er en forudsætning for, at sygehusene kan leve op til patienternes, borgernes og samfundets forventninger, skriver Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen..