Anders Kühnau (S), der skal forhandle overenskomst på vegne af arbejdsgiverne, kan godt se, at der kan være gode grunde til, at en læge ønsker at gå på deltid, det må bare aldrig blive et skred i retning af, at deltid bliver normen.

Regioner afviser krav fra Yngre Læger: Deltid må ikke blive normen Yngre Læger vil have en ret til deltid i overenskomsten, men det kan give udfordringer med rekruttering, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S). Han har i stedet en målsætning om, at flere skal på fuldtid. Overlægeforeningen mener, at deltid ligger langt fra virkeligheden på sygehusene.

Når de kommende overenskomstforhandlinger mellem Danske Regioner og Yngre Læger efter planen går i gang til december, vil Yngre Læger kræve, at medlemmerne får en overenskomstsikret ret til at gå på deltid.

Men spørger man Anders Kühnau (S), regionsrådsformand i Midtjylland, der som formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn skal forhandle på vegne af arbejdsgiverne, må deltid ikke blive normen for læger.

Mulighederne for at gå ned i tid skal være der. Vi skal bare ikke have et skred som hos sygeplejerskerne, hvor det er omkring halvdelen, der er på deltid.

Anders Kühnau, regionsrådsformand i Midtjylland

»Der er væsentligt flere læger, der går på deltid i disse år, særligt blandt yngre læger. Der er sket en relativt stor stigning, og det er vigtigt, at det ikke er en tendens, der fortsætter, hvis vi skal have personale nok i fremtiden,« siger han.

Læs også: Yngre Læger vil kæmpe for retten til at gå ned i tid

I december 2019 blev Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet, der består af 51 fagforeninger, herunder Yngre Læger, som repræsenterer 565.000 offentligt ansatte i kommuner og regioner, enige om en fælles erklæring, som slår fast, at flere medarbejdere i regionerne skal op på fuld tid

»Jo flere, der går på deltid, jo større bliver vores udfordringer med rekruttering. Vi ser en stor stigning i antallet af ældre, og vi har svært ved at rekruttere nok til at hjælpe de patienter, vi har på vores hospitaler nu. Derfor er det nødvendigt at få flere på fuldtid, hvis vi skal kunne lave samme service i den offentlig sektor,« siger Anders Kühnau.

Sygeplejersker er skrækscenariet

Regionsrådsformanden kan godt se, at der kan være gode grunde til, at en læge ønsker at gå på deltid.

»Mulighederne for at gå ned i tid skal være der. Vi skal bare ikke have et skred som hos sygeplejerskerne, hvor det er omkring halvdelen, der er på deltid,« siger Anders Kühnau.

Læs også: »Jeg gik på deltid for at kunne være den mor, jeg gerne ville være«

For ham at se bidrager en stab med fuldtidsansatte til, at der udover at være hænder nok til at tage sig af patienterne, også er mere kontinuitet og et bedre fagligt arbejdsmiljø.

Ifølge de seneste tal fra august i år var knap ti pct. af lægerne i Region Midtjylland på deltid. Er det tilpas?

»Det er et tal, der steget en del de seneste år. Det skal vi være opmærksomme på, så det ikke stiger og bliver et skred i retning af, at deltid bliver normen,« siger Anders Kühnau.

Hvornår sker ‘skredet’, som du ser det?

»Det er svært at sætte et tal på. Vi ønsker ikke at gå i en retning, hvor flere er på deltid. Målsætning er fuldtid på tværs af regionens faggrupper,« siger han.

Overlægeformand: At være læge er et fuldtidsjob

I Overlægeforeningen ser formand Lisbeth Lintz ikke noget forkert i, at læger gerne vil gå på deltid for f.eks. at have mere tid til familien, mens børnene er små. Men deltid vil ikke blive et krav fra foreningen i de kommende overenskomstforhandlinger.

»Overlæger er ledere, og som udgangspunkt er en leder en ansættelse i fuldtidsstilling,« siger Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen.

»Vi ser lægestillinger som fuldtidsstillinger. Vi arbejder ud fra, at lægegerningen er en væsentlig del af vores liv og identitet som læger, og at vores opgave er at løse problemer i sundhedsvæsenet,« siger Lisbeth Lintz.

Kan det ikke være ens identitet, selvom man som læge kun arbejder 30 timer om ugen?

»Det kan det måske. Men overlæger er ledere, og som udgangspunkt er en leder en ansættelse i fuldtidsstilling. Derudover ligger deltid langt fra den virkelighed, vi kender, for overlæger arbejder langt over 37 timer om ugen. Det vil være at gå ned på meget lidt tid, hvis overlæger har en arbejdsuge på 30 timer,« siger overlægeformanden.

Deltid kan være relevant for seniorer

Hun kan dog se fordel i deltidsordninger, når det kommer til seniorlæger, der ikke er klar til at forlade arbejdsmarkedet, men heller ikke er interesseret i den fulde arbejdstid.

»Vi er opmærksomme på, at mange overlæger oplever en presset hverdag, som betyder, at de ofte arbejder og uddanner sig i fritiden oveni en arbejdstid på mere end 37 timer. Vores fokus er at få balance i fuldtidsstillingen. Vores løsning er ikke, at flere skal på deltid. Dels vil flere overlæger på deltid øge belastningen på andre kolleger, og dels er det ikke rimeligt at skulle gå ned i tid for at kunne holde til arbejdet,« siger Lisbeth Lintz.

Læs også: »At være familiefar er også et kald for mig«

Hun har svært ved at forestille sig, at Yngre Lægers krav kommer igennem, fordi sundhedsvæsenet står i en situation, hvor der mangler speciallæger, og at det derfor kan være udfordrende, hvis flere læger vil på deltid.

Lisbeth Lintz peger desuden på, at en ret til deltid måske kan møde modstand hos arbejdsgiverne, hvis de ser det som en udfordring af deres ledelsesret.

Skriv kommentar