Svendborg-sagen: Kolleger bakker op om yngre dømt læge Den yngre dømte læge fra Svendborg får kollegial opbakning gennem underskriftsindsamling startet af reservelæge på Nordsjællands Hospital.

Den yngre kvindelige læge fra Svendborg Sygehus, som er dømt for forsømmelse, får opbakning fra kollegaer fra hele landet.

Over 2.900 har i skrivende stund skrevet under på en underskriftindsamling, som støtter, at sagen bør ankes og udtrykker bekymring for lægers fremtidige retssikkerhed og arbejdsforhold som følge af sagen.

Underskriftindsamlingen er startet af reservelæge på Nordsjællands Hospital, Lotte Møller Smedegaard, som i foråret startede en støttegruppe på Facebook for den nu dømte yngre læge.

»Jeg startede underskriftindsamlingen, da jeg kunne fornemme, at stemningen blandt lægerne i den Facebook-gruppe, jeg startede i foråret, kom på kogepunktet, da vores kollega blev dømt i landsretten. Den lignede stemningen tilbage i foråret i forbindelse med den første retssag, men det var tydeligt, at folk nu var meget mere på barrikaderne,« siger Lotte Møller Smedegaard.

Svendborg-lægen blev i foråret frikendt i byretten, men Anklagemyndigheden ankede frifindelsen og i august blev kvinden dømt for overtrædelse af autorisationsloven for sundhedspersoner i Østre Landsret. Baggrunden for sagen handler om en episode på Svendborg Sygehus i 2013, hvor en patient med diabetes blev indlagt til observation for mavesmerter. Den nu dømte læge bad mundtligt en sygeplejerske om at måle patientens blodsukker, men dette blev aldrig gjort. Den mundtlige ordre blev ikke journalført eller fulgt op på af lægen, og det er på det grundlag, at hun er blevet dømt.

Det blev dog understreget i forbindelse med domsafsigelsen i Østre Landsret, at der ikke var noget som helst grundlag for at fastslå, at der var en sammenhæng mellem de fejl, hun havde begået, og patientens død.

Stadfæstning vil kræve omstrukturering

For Lotte Møller Smedegaard og mange af de, der har skrevet under, er sagen af stor principiel karakter, fordi det vil kræve en meget stor omstrukturering af lægers arbejde, hvis den bliver stadfæstet.

»Det vil betyde, at vi personligt skal følge op på alle vores ordinationer – store som små – og dokumentere endnu mere i journalerne, end vi allerede gør. Det vil kræve langt flere ressourcer, og det vil skabe nogle fuldstændig rigide arbejdsgange, hvor sygeplejerskerne vil have en ‘lægevagthund’ i nakken konstant,« siger hun og uddyber, at det er ingen, hverken sygeplejersker eller læger, interesserede i.

Lotte Møller Smedegaard er bekymret for, at det vil skabe dårligere arbejdsmiljø, fordi der lige nu er et rigtig godt og tillidsfuldt samarbejde mellem de forskellige faggrupper.

»Der er en gensidig forståelse og respekt for hinandens arbejdsområder. Det være sig sekretær, sygeplejerske i modtagelsen, indlæggende læge, portør, modtagende sygeplejerske i sengeafsnit mm. Vi skal som læger kunne stole på, at når en patient overleveres i en sygeplejerskes ‘varetægt’, så er vedkommende sit ansvar og faglighed bevidst og melder tilbage til indlæggende læge, hvis patientens tilstand ændrer sig. Systemet kan kun fungere, hvis denne interne forståelse og tillid er der, for ellers når vi intet,« siger hun.

Samtidig vil det ikke være til gavn for patienterne, da det vil tage tid fra patientbehandlingen, som netop er kerneydelsen på et hospital, pointeter hun.

Vil råbe politikere op

Der er flere grunde til, at Lotte Møller Smedegaard har igangsat underskriftsindsamlingen, men nogle af de væsentligste grunde er at støtte den yngre kollega og lade hende vide, at hun ikke er alene, at få klarhed over grænsen for, hvad en læge kan blive stillet for retten for, og at få politikerne og danskerne råbt endnu mere op.

»Den (underskriftsindsamlingen, red.) skal vise omverdenen og ikke mindst politikerne, at der er en helt konkret og reel bekymring både fra læger og medicinstuderende, der står over for deres første lægejob, over, hvad vi kan forvente i fremtiden. Min helt klare fornemmelse på baggrund af både egne erfaringer, men også fra debatten på Facebook-siden, er, at der ikke findes én læge, som ikke har lavet en tilsvarende fejl i deres karriere. De er uundgåelige, særligt i f.eks. travle akutafdelinger,« siger Lotte Møller Smedegaard.

Samtidig forventer hun og de andre støtter, at Lægeforeningen og Yngre Læger vil være aktive i sagen. Og det har de også været den seneste uge, hvor Lægeforeningen har opfordret den yngre læge til at søge om at få sin sag prøvet ved Højesteret. Formand for Danske Regioner, Bent Hansen, har også offentligt tilkendegivet, at han håber, at sagen ender ved Højesteret.

Uretfærdighed giver underskrifter

I underskriftindsamlingen har man også mulighed for at skrive en begrundelse for sin underskrift. Mange synes, at dommen er uretfærdig.

»At gå efter lægen, når en sygeplejerske og en hel afdeling ikke har sørget for basal sygepleje, er simpelthen for lavt. (…) en forvagt kan jo ikke passe sit arbejde, hvis vedkommende skal sikre sig, at alle ordinationer udføres. Så kan man lige så godt fyre alt andet personale, hvis de alligevel holdes ansvarsfrie og lade forvagten gøre det hele selv,« skriver Lena Jørgensen.

En anden læge skriver:

»Den konkrete situation er helt uacceptabel og på ingen måde retfærdig. Derudover tyder det på et samfund, hvor vi som læger tydeligvis efterhånden skal være bekymrede for at gå på arbejde hver dag, idet enhver fejl vil blive noteret, og hvor vi er i risiko for at blive retsforfulgt (…),« skriver Stine Scott Hansen.

I mange af kommentarerne går det samtidig igen, at det kunne være sket for alle, og der bliver udtrykt stor bekymring for lægers fremtidige retssikkerhed og tryghed ved at gå på arbejde.

Kommentarer

  1. Støtten vokser til hende og til et sundhedsvæsen der ikke eskal tage konsekvensen af denne dom.
    Er du på Facebook, så se under #DetKuHaVæretMig.
    Det er så vigtig en sag det her – for os alle.

Skriv kommentar