OUH og Yngre Læger har netop indgået et forlig, hvor hospitalet skal betale 280.000 kr. i erstatning til 41 læger, der har arbejdet for mange timer og for mange vagter i træk på Kirurgisk Afdeling A. »Der har været flere systematiske overtrædelser på afdelingen, hvor nogle læger har arbejdet betydeligt mere end det tilladte med vagter i mange flere dage end de tilladte seks,« siger David Finsen, fællestillidsrepræsentant for Yngre Læger på OUH.

Læger får erstatning efter alt for lange vagter Kirurger på OUH har igennem en længere periode haft ulovligt mange vagter i træk, og de kritisable forhold udløser undskyldning fra chefen og nu bøde til afdelingen, hvor Svendborgsagen udsprang. Vi har kikkerten indstillet på andre afdelinger, siger tillidsmand.

I mindst et år har kirurger på Kirurgisk Afdeling A på Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus (OUH) haft alt for mange arbejdsdage i træk og har ikke fået kompensationsdage ved at arbejde på søndage.

Sådan var virkeligheden i 2017 på afdelingen, hvor Svendborgsagen udsprang.

OUH beklager at have overtrådt reglerne for arbejdstilrettelæggelse og har sammen med Yngre Læger indgået forlig om, at hospitalet skal betale en økonomisk kompensation for at have presset kirurgerne for meget i den periode.

Fællestillidsrepræsentant for Yngre Læger på OUH, David Finsen, har i længere tid fulgt sagen og kalder forholdene på afdelingen for helt uacceptable.

»Der har været flere systematiske overtrædelser på afdelingen, hvor nogle læger har arbejdet betydeligt mere end det tilladte med vagter i mange flere dage end de tilladte seks. Det har været svære forhold, som kan have haft betydning for lægernes dømmekraft,« siger han.

OUH og Yngre Læger har netop indgået et forlig, hvor hospitalet skal betale 280.000 kr. i erstatning til 41 læger, der har arbejdet for mange timer og for mange vagter i træk på Kirurgisk Afdeling A i perioden fra februar 2017 til december 2017. Derudover beklager afdelingsledelsen offentligt for at have overtrådt overenskomsten og arbejdsmiljøloven systematisk i næsten et år.

Kirurgisk Afdeling A er fordelt på to matrikler i Svendborg og Odense og har i alt 50 yngre læger ansat.

Fører endnu længere tilbage

Ifølge overenskomsten må lægerne højst have vagt seks dage i træk, hvorefter de skal have en hviledag. Derudover skal der mindst være 11 timers hvile mellem to vagter ifølge arbejdsmiljøloven.

Denne sag er en klar udløber af Svendborgsagen, hvor alle os tillidsrepræsentanter havde et stort fokus på arbejdsforholdene på den kirurgiske afdeling, da sagen rullede.

David Finsen, fællestillidsrepræsentant for Yngre Læger på OUH

Forliget fastslår, at reglerne er blevet overtrådt i perioden fra februar til december 2017, men ifølge David Finsen er det foregået over en længere periode og fører helt tilbage til Svendborgsagen, som udsprang på samme afdeling i Svendborg.

»Denne sag er en klar udløber af Svendborgsagen, hvor alle os tillidsrepræsentanter havde et stort fokus på arbejdsforholdene på den kirurgiske afdeling, da sagen rullede. Siden dengang har vi været ekstra opmærksomme på, at afdelingerne – og særligt den kirurgiske – overholder reglerne, og det har desværre ikke været tilfældet her,« siger David Finsen.

Svendborgsagens spor fortsætter

Sagen begyndte, da en tidligere tillidsrepræsentant på Kirurgisk Afdeling A henvendte sig til ledelsen i årene efter Svendborgsagen og gjorde opmærksom på, at reglerne systematisk blev brudt i arbejdstilrettelæggelsen.

Det fik afdelingsledelsen til at igangsatte en række handlingsplaner i 2016, der skulle afhjælpe problemet og sikre, at reglerne blev overholdt. Senere viste det sig ikke at komme problemerne til livs, og Yngre Læger gik ind i sagen i samarbejde med fællestillidsrepræsentanterne på hospitalet.

David Finsen forklarer, at tillidsrepræsentanterne lige siden Svendborgsagen har mødtes jævnligt for at holde sig opdateret om arbejdsforholdene på alle hospitalets afdelinger for at sikre, at alle afdelinger overholdt reglerne, og at arbejdsmiljøet var i orden.

Han ønsker ikke at gå i detaljer om det præcise forløb op til, at Yngre Læger overtog sagen eller i de specifikke forhandlinger. Han glæder sig nu over, at OUH er kommet med en beklagelse, og at hospitalet sammen med Yngre Læger har landet en aftale efter længere tids dialog.

»Det er dejligt, at ledelsen påtager sig ansvaret i disse tider, hvor læger kan være bekymrede for at gå på arbejde – især de steder, hvor arbejdsmiljøet er udfordret,« siger han og fortsætter:

»Der har selvfølgelig været uenigheder i forløbet mellem tillidsrepræsentanterne og ledelsen, men jeg er glad for, at der er landet en aftale, og vores bekymringer er taget til efterretning.«

Andre afdelinger kan overtræde regler

David Finsen håber, at OUH i fremtiden vil have et særligt fokus på at overholde reglerne, men han frygter, at sagen og overtrædelser af arbejdstimer ikke er en enlig svale.

»Efter min overbevisning forsøger alle at overholde reglerne, men vi er pressede. Jeg håber ikke, at der vil komme lignende sager fremover, men det tror jeg desværre er tilfældet,« siger han.

Han kan ikke udelukke, at der er andre afdelinger på OUH, som overtræder reglerne i dag eller også har gjort det systematisk i længere tid.

»Det kræver, at de lokale tillidsrepræsentanter ude på afdelingerne henvender sig til os, men lad mig sige det sådan her: Vi har indstillet kikkerten, og det er uden, at jeg kan kommentere på, om der allerede er kommet henvendelser eller ej,« siger han.

Den bedst mulige aftale

Formand for Yngre Læger Helga Schultz håber, at sagen nu er afsluttet og den økonomiske bod kan være med til at danne præcedens fremover.

Formand for Yngre Læger Helga Schultz er meget tilfreds med boden og glad for, at sagen på Kirurgisk Afdeling A nu er afsluttet.Foto: Brian Rasmussen

»Vi håber, at den her sag kan have en præventiv effekt, så andre afdelinger og hospitaler bliver mere opmærksomme på, at de overholder reglerne, tilrettelægger arbejdet korrekt og overholder reglerne,« siger hun.

Hun glæder sig over den økonomiske bod på 280.000 kr. til de berørte læger på afdelingen og forklarer, at beløbet bliver fordelt mellem de 41 læger. Alt efter hvor berørte lægerne har været, vil de få mellem 6.000-8.000 kr., som der skal betales skat af.

»Vi er meget tilfredse med boden, hvor de berørte læger får en slags økonomisk beklagelse, som de vil kunne mærke. Det er ikke et tårnhøjt beløb, men det er et symbolsk beløb, der kan være et slags plaster på såret,« siger Helga Schultz.

Hun forklarer, at det vigtigste for Yngre Læger har været, at ledelsen på OUH har forstået alvoren af deres regelbrud og rettet op på arbejdsforholdene, så reglerne fremover vil blive overholdt.

»Det er ikke, fordi vi siger, at så meget koster det, at overtræde vores regler. Det er en enestående sag, fordi reglerne systematisk er blevet brudt i en langvarig periode, hvor vi fællesskab er nået frem til det beløb,« siger hun og mener, at Yngre Læger har fået den bedst mulige aftale.

På kompromis med patientsikkerheden

Tillidsrepræsentanter vil ikke udelukke, at patientsikkerheden har været i fare, mens regelbruddet har stået på. Helga Schultz mener derimod ikke, at overtrædelserne har haft indflydelse på patientsikkerheden. Hun peger på, at det kan have konsekvenser, hvis kirurger er vågne mange timer i træk, men understreger, at der ikke er noget, der tyder på, at patientsikkerheden har været kompromitteret.

Hun forklarer, at Yngre Læger fremover vil holde øje med Kirurgisk Afdeling A for at sikre, at reglerne bliver overholdt – ellers vil foreningen komme på banen igen, forklarer hun.

»Vi har selvfølgelig en øget opmærksomhed på afdelingen, fordi der har været ekstraordinære problematiske forhold. Hvis reglerne bliver brudt igen, vil vi selvfølgelig tage sagen op igen,« siger hun.

Det sker ikke igen

Claus Vinther er ledende overlæge på Kirurgisk Afdeling A og er ansvarlig for at tilrettelægge arbejdet for kirurgerne på afdelingen. Han beklager, at han i en længere periode gang på gang har overtrådt reglerne og forsikrer, at det ikke vil ske igen.

»Jeg er rigtig ked af, at vi har haft en situation, hvor der har været en periode, hvor jeg har måtte trække ekstraordinært på de yngre læger. Vi gør rigtig meget for at sikre, at vi nu overholder overenskomsten, og vi gør alt, hvad vi kan for at undgå at stå i den situation igen. Som det er nu, overholder vi overenskomsten og arbejdsmiljøloven,« siger han.

Jeg vil godt have reageret hurtigere, men du får mig ikke til at sætte et tidspunkt på, præcis hvornår det skulle have været

Claus Vinther, ledende overlæge på Kirurgisk Afdeling A

Han forklarer, at afdelingen i perioden fra februar til december 2017 stod i en »særligt udfordrende situation«, hvor flere medarbejdere var på orlov eller barsel, hvilket var med til vælte vagtskemaerne.

»Der har været budgetteret og normeret nok stillinger, men fordi vi har rigtig mange yngre læger, der rykker rundt, ryger vi hurtigt ud i udfordringer, når de tager orlov eller går på barsel« siger Claus Vinther, der ikke kan pege på, præcis hvor mange stillinger det handler om.

Han forklarer, at vagtlaget på afdelingen er normeret til ni læger, men at der i perioder kun har været fem til at dække afdelingen. Derfor var han nødt til at sætte læger på vagtskemaet, selvom det flere gange betød overtrædelse af reglerne.

Fortryder én ting

Claus Vinther vidste, at han i perioden op til 2016 overtrådte overenskomsten og arbejdsmiljøreglerne. Derefter gjorde afdelingens tillidsrepræsentant ham opmærksom på det, hvorefter Claus Vinther igangsatte initiativer, der skulle afhjælpe problemet.

»Det har været et løbende problem, og der har været et fokus på yngre læger på vores afdeling, og det har vi reageret på, både før og efter vi fik henvendelser fra tillidsrepræsentanter. Men det er ikke en situation, man kan løse fra den ene dag til den anden,« siger han.

Han forklarer, at afdelingen bl.a. oprettede to ad hoc stillinger, ansatte to medicinske overlæger fra andre afdelinger, spredte sommerferien ud, flyttede rundt på læger fra Odense og Svendborg og lukkede planlagte aktiviteter. Det har ifølge Claus Vinther nu har afhjulpet situationen, og han betragter sagen som afsluttet.

Når han kigger tilbage, fortryder han dog, at han ikke greb ind tidligere i forløbet, så det ikke var nået så langt.

»Jeg vil godt have reageret hurtigere, men du får mig ikke til at sætte et tidspunkt på, præcis hvornår det skulle have været. Det var i perioden op til 2016 og perioden i 2017, som forliget tager udgangspunkt i,« siger han.

Præcis hvor lang tid overtrædelserne har foregået, vil Claus Vinther ikke kommentere på. Han kan ikke udelukke, at der har været problemer før 2016. Om det kan dateres længere tilbage, ønsker han ikke at udtale sig om.

»Nu er vi nået frem til en aftale, og det er jeg rigtig glad for. Vi ønsker ro nu, så vi kan arbejde videre og koncentrere os om afdelingens gode arbejdsmiljø,« siger han.

Læs mere: Tidligere tillidsrepræsentant: »Det var rædselsfuldt at være der«

Kommentarer

  1. Det virker uforståeligt at YL accepterer en økonomisk bod på så lavt et niveau som 280.000 kr, der har en mindre preventiv virkning for OUH end en parkeringsbøde for en privat økonomi. Samtidigt hermed sidder regionsdirektør Jane Kragelund i et møde arrangeret af Lægeforeningen og udtaler, at regionen har lært så meget af Svendborgsagen. Tragikomisk er situationen når forholdene på den afd. der er årsagen til Svendborgsagen tilsyneladende fortsat har store problemer. Det kunne være interessant at vide hvad Jane Kragelund egentlig har lært? Endnu mere interessant ville det være hvad der konkret på det lovgivningsmæssige område er kommet ud af de to arbejdsgrupper som sundhedsministeren har nedsat. Der er nu gået et år siden retssagerne og tilsyneladende intet ud over floskulære udsagn fra de ansvarlige instanser. Der god grund til bekymring for arbejdsmiljøet set på baggrund af sundhedssektorens økonomiske forhold samt at de politiske og administrative instansers mangel på seriøsitet.

Skriv kommentar