En stemme blev afgørende: Svendborg-lægen frifundet i Højesteret

En stemme blev afgørende: Svendborg-lægen frifundet i Højesteret Svendborg-læge kan ikke holdes strafferetligt ansvarlig for et diabetes-dødsfald i 2013 på Svendborg Sygehus. Det står klart, efter Højesteret i en snæver domsafsigelse har frifundet lægen.

Svendborg-lægen har ikke udvist grovere forsømmelse eller skødesløshed i udøvelsen af sin virksomhed og skal derfor ikke straffes efter autorisationslovens § 75. Det fastslår Højesteret ved onsdagens domsafsigelse. Af dommen fremgår det, at flertallet i Højesteret efter en samlet vurdering af sagen ikke finder det godtgjort, at lægen har handlet med sådan en grad af uagtsomhed, […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement