Styrelsesdirektør: Jeg skal hurtigt i gang med at skabe trygge rammer for jer
Overlæge Kristian Rørbæk Madsen fremlagde på et velbesøgt pressemøde, at han på den netop afsluttede døgnvagt havde givet mere end 500 mundtlige ordinationer uden at sørge for dokumentation. Anne-Marie Vangsted mener ikke, at han i et eneste tilfælde har overskredet loven. – Foto: Alex Tran

Styrelsesdirektør: Jeg skal hurtigt i gang med at skabe trygge rammer for jer Årets mest omtalte døgnvagt gjorde stort indtryk på Anne-Marie Vangsted, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed. Hun så ikke én eneste lovovertrædelse, selvom overlæge Kristian Rørbæk Madsen optalte over 500 mundtlige ordinationer, som ikke blev dokumenteret.

OUH (Dagens Medicin) – Personalet i det danske sundhedsvæsen skal kunne gå på arbejde uden konstant at frygte at blive udsat for juridiske sanktioner. Rammerne for at gøre det muligt vil direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, Anne-Marie Vangsted, prioritere højt. Det kom frem på et uhyre velbesøgt pressemøde mandag formiddag i kantinen i patienthotellet på Odense Universitetshospital.

Her kulminerede ti dages underskriftindsamling med, at Anne-Marie Vangsted fik overrakt 9.035 lægers mistillidsvotum til Styrelsen for Patientsikkerhed. Overskrifterne blev overrakt af initiativtageren til indsamlingen, overlæge Kristian Rørbæk Madsen, intensivafdelingen på OUH.

»Patientsikkerhed og trygge rammer for personalet i det danske sundhedsvæsen er afgørende. Jeg vil gerne facilitere, at man får skabt rammerne og fjernet forhindringerne for dette. Det arbejde skal vi have sat i gang hurtigst muligt,« sagde Anne-Marie Vangsted.

Overrækkelsen af underskrifterne skete i umiddelbar forlængelse af, at Anne-Marie Vangsted sammen med Kristian Rørbæk Madsen havde deltaget i en 20-timersvagt på intensivafdelingen på OUH. For at give styrelsesdirektøren et indblik i arbejdsbetingelserne på en intensivafdeling, inviterede Kristian Rørbæk Madsen hende i sidste uge til OUH.

Mange kritiske situationer

»Det har været en vagt med mange kritiske situationer, som har givet Anne-Marie Vangsted en ballast for at forstå, hvordan virkeligheden er i det danske sundhedsvæsen,« sagde Kristian Rørbæk Madsen, og Anne-Marie Vangsted supplerede:

»Det har gjort stort indtryk at – helt uden filter – følge Kristian Rørbæk Madsen på en 20-timers vagt. Jeg har set et yderst kompetent personale, og ville personligt være tryg ved at være indlagt her,« sagde Anne-Marie Vangsted.

Kristian Rørbæk Madsen fortalte, at han på en vagt laver et stort antal mundtlige ordinationer, som han ikke kan dokumentere.

»Jeg laver hundreder af mundtlige ordinationer, som jeg ikke kan dokumentere. Jeg ved, at jeg bryder loven og sætter min egen retssikkerhed på spil, når jeg prioriterer patienternes liv fremfor dokumentation. Vi skal ikke dokumentere selvfølgeligheder, som ikke er betydningsfulde for patienten. Jeg har på vagten givet flere end 500 mundtlige ordinationer til sygeplejersker, jeg stoler på, vel vidende, at min retssikkerhed er blevet kompromitteret, fordi jeg ikke kan dokumentere mit arbejde. Men jeg prioriterer at redde menneskeliv. Det, vi for alt i verden skal undgå, er at skabe et defensivt  sundhedsvæsen, hvor jeg i stedet for at sikre patientens frie luftveje sikrer jeg min egen ryg, og hvor utryghed blandt personalet fører til yderligere unødig journalføring.«

Anne-Marie Vangsted havde en anden fortolkning:

»Når jeg ser på det arbejde, Kristian Rørbæk Madsen har udført, har jeg hverken set 500, 200 eller 100 ulovlige ordinationer. Antallet af mundtlige ordinationer handler om tolkning af reglerne. Man skal journalisere det nødvendige. I de situationer, hvor det har været rigtig vigtigt, er ordinationer blevet dokumenteret og skrevet ned. Det er mit indtryk, at de mundtlige ordinationer, som er givet under vagten, har været inden for rammerne af de gældende regler.«

Ministeren sagde ja til Vangsteds døgnvagt

Det kom på pressemødet frem, at det var efter ønske fra sundhedsministeren, at Anne-Marie Vangsted takkede ja til invitationen fra Kristian Rørbæk Madsen.

»Jeg vil videregive mine oplevelser til ministeren og tage mine erfaringer med i arbejdsgruppen om instrukser og journalføring,« sagde Anne-Marie Vangsted, hvorefter Kristian Rørbæk Madsen overrakte resultatet af underskriftindsamlingen med mistillidsvotumet til styrelsen.

»Der er på 10 dage kommet underskrifter fra 9.035 læger, spændende fra professorer til basislæger, selv om skrivelsen er formuleret som et skarpt mistillidsvotum til Styrelsen for Patientsikkerhed. Vi ønsker ikke at tale med store bogstaver over for styrelsen, men Lægeforeningen har prøvet at råbe styrelsen op gennem det sidste halve år, uden at det har rykket,« sagde Kristian Rørbæk Madsen, og pointerede, at styrelse og læger er enige om det overordnede mål for styrelsens arbejde:

»Vi er enige om det fælles mål bedre patientsikkerhed, men vores tilgang er forskellig. Det er svært at definere patientsikkerhed, når man står bag et hæve-sænke skrivebord. Det er i mødet mellem sundhedspersonalet og patienten, at det sker. Som læger ønsker vi også en stærk styrelse med fokus på læring og fejl. Det er den politiske styring, som er problemet. Derfor håber jeg, du vil bruge denne underskriftindsamling til fordel for patienten.«

 

Kommentarer

 1. Problemet er jo blot, at det kræver, at systemet som udgangspunkt tror på, at lægerne har passet deres arbejde – også når det (en sjælden gang) går galt. Det er dog nok illusorisk at tro i et samfund og en tid, hvor det bliver stadigt vigtigere at placere aber.
  Jeg frygter, at problemerne søges løst ved en detaljeret beskrivelse af, hvad der skal og ikke skal dokumenteres, i stedet for – hvad man burde – at løsne formuleringerne og tilføje en præampel om, at vi har en grundantagelse: At læger handler for at hjælpe deres patienter – ikke for at skade dem.
  Men det er vist et meget umoderne synspunkt i et samfund, hvor DJØF’ferne har taget patent på at definere rigtigt og forkert.

 2. Vi skal alle huske at dokumentere. Måske skulle Styrelsen for patientsikerhed selv vise vejen og dokumentere at de mange tiltag og regler de implementerer har en gavnlig virkning for patientsikkerheden og ikke det modsatte. Det kunne være en god start at gå i dialog med f.eks.lægerne førend man indfører nye krav der med sikkerhed øger risikoen for straf men måske slet ikke gavner patientsikkerheden. Jeg håber at direktørens nattevagt har givet det tiltrængte realitetscheck.

 3. Hvis nu Styrelsen for patientsikkerhed ikke havde ødelagt de trygge rammer i første omgang, så havde meget set anderledes ud. Under alle omstændigheder er det da et usædvanlig tomt løfte direktøren byder ind med.

 4. Det er da imponerende at direktøren ikke kan se nogen ulovligheder. Det er måske ikke ulovligt med mundlige ordinationer der ikke bliver journalført.
  Alle vi andre kan se >500 POTENTIELLE Svendborgsager.
  Forståelsen har trange kår

 5. Det er højst interessant at Kristian udfører 500 potentielle lovovertrædelser (manglende dokumentationer) og AMV ser det samme, men ikke tolker nogen af dem som lovovertrædelser. Det blir “spændende” at se, hvad højesteret tolker om en måneds tid 😐😑😵
  Os, der er i den “skarpe” ende ved jo godt, hvad der sker, når en sag skal granskes af jurister og kontorfolk bagefter – så er det kun papiret, der tæller.

Skriv kommentar