Storstrømmens Sygehus mangler senge og ansatte

Storstrømmens Sygehus har haft en vinter med overbelægning, og i årets to første måneder var 272 flere indlagt på medicinsk afdeling end i 2005. Ekstra vagtlæger er ansat ligesom der er kommet nye sygeplejersker, men på grund af de flere sengepladser må de medicinske afdelinger overføre patienter til andre afdelinger for at imødekomme overbelægning, skriver Sundstrømmen, personalebladet for Storstrømmens Sygehus. På længere sigt skal patientforløbene på de medicinske afdelinger optimeres, så patienterne undgår unødvendig ventetid. En ny mr-scanner har forkortet...