Stine Brændegaard Winther

Screening vidner om behandlingseffekt hos ældre tyktarmskræftpatienter Sikkerhedsdata fra et nyt nordisk studie, der undersøger behandlingsmulighederne for ældre patienter med metastaserende tyktarmskræft, indikerer, at geriatriske screeningsværktøjer kan forudsige effekten af behandling hos den enkelte patient.

CHICAGO (Dagens Medicin) – En sikkerhedsanalyse af 50 ældre patienter med metastaserende tyktarmskræft indikerer, at geriatriske screeningsværktøjer kan være med til at forudsige, om den enkelte patient vil have gavn af behandling med kemoterapi. Analysen er en del af det såkaldte NORDIC 9-studie, som undersøger behandlingsmulighederne for den voksende gruppe af ældre patienter over 70 år med tarmkræft. Formålet med sikkerhedsanalysen var at sikre, at det er forsvarligt at fortsætte med de valgte doser. »Vi registrerede få alvorlige bivirkninger, og...