Intervention reducerer kræftoverleveres frygt for tilbagefald Psykologisk intervention kan også minimere risikoen for kræftrelateret stress, depression og angst, siger forsker.

Omkring 50 pct. af alle kræftoverlevere og 70 pct. af alle kvinder, der har overlevet brystkræft, har moderat til høj frygt for at blive syge igen. Frygten kan influere negativt på deres humør, parforhold, arbejde og livskvalitet, men alligevel mangler der fortsat tiltag til at hjælpe disse mennesker. I et nyt forsøg med psykologisk intervention til kræftoverlevere er forskere lykkedes med drastisk at sænke denne frygt for tilbagefald. Forsøget er et klinisk fase II-forsøg, der går under navnet Conquer Fear,...