Region støtter forskning i lokalbehandling af hudkræft Nyt forskningsprojekt vil forsøge at kombinere særlig laserteknik med medicinsk behandling.

Region Hovedstadens Forskningsfond har bevilget 600.000 kr. til et nyt projekt, der kan bane vejen for en ny, mere effektiv behandling med færre bivirkninger af basalcellekræft, som er den hyppigste form for hudkræft.

Professor Merete Hædersdal fra hudafdelingen på Bispebjerg har fået bevillingen til at forske i en  kombination af laserforbehandling og medicinsk lokalbehandling. Hun vil i samarbejde med Københavns Universitet, DTU og Harvard Medical School forsøge at udvikle en ny metode til at behandle hudkræft, som kombinerer en særlig laserteknik med medicinsk behandling.

Det skriver Bispebjerg Hospital i en nyhed.

I mange tilfælde udvikler patienterne med basalcellekræft sygdom flere steder i huden, hvilket kan gøre det vanskeligt at fjerne kræften ved operation og efterfølgende at rekonstruere huden.

En såkaldt fraktionerede, laserteknik kan gøre det muligt efterfølgende at optage lægemidler gennem huden. Derfor kan man behandle det ramte område direkte med et allerede eksisterende lægemiddel, der er specifikt rettet mod behandling af basalcellekræft. I dag kan lægemidlet imidlertid udelukkende gives ved, at medicinen føres rundt i kroppen via blodet – såkaldt systemisk behandling – hvilket medfører bivirkninger for et betydeligt antal patienter.

Hvis det lykkes forskerne at udvikle denne nye lokalbehandling af basalcellekræft, vil patienterne derfor kunne tilbydes en effektiv og mere skånsom behandling med færre bivirkninger end traditionel kirurgi og den kendte medicinske behandling.

Det vil desuden være en mindre ressourcekrævende behandlingsform, som derfor vil have en forventet positiv effekt på sundhedsøkonomien

Skriv kommentar