Region oplyser: Vi kan løbe tør for værn mod corona-smitte

Region oplyser: Vi kan løbe tør for værn mod corona-smitte Lagrene af de masker, der skal beskytte personale mod coronavirus, kan løbe tør. Direktør i Lægemiddelstyrelsen oplyser, at han tror, der kommer nye leverancer hjem, før de sidste åndedrætsværn er brugt.

Nogle af de mest udsatte for corona-smitte er det sundhedspersonale, som står i frontlinjen og behandler de patienter, der lige nu bliver indlagt med COVID-19.

Men de værnemidler, som læger og sygeplejersker skal bruge for at forhindre, at de bliver smittede, er begrænsede:

»I forhold til værnemidler, der giver den største beskyttelse i forhold til de særlige procedurer, man skal lave ved de patienter, så er det en kritisk leverance. Der har vi og Lægemiddelstyrelsen en meget tæt dialog med regionerne for at afdække, hvad der er på markedet,« sagde Søren Brostrøm til et pressemøde onsdag den 18. marts.

»Værnemidler nok til 2-3 uger«

Det underbygges af en meddelelse fra Region Sjælland til regionens ansatte:

»Der er knaphed på markedet for masker med ventil. Med undtagelse af masker med ventil har Region Sjælland værnemidler nok til 2-3 uger, forudsat at spredningen af Coronavirus fortsat er på et lavt niveau i Danmark,« skriver Region Sjælland.

Meddelelsen fortsætter:

»Årsagen til knapheden er, at værnemidlerne i vid udtrækning produceres i Kina, som har lukket ned for en stor del af den, samtidig med at efterspørgslen stiger i takt med antal smittede på verdensplan.«

Dagens Medicin har spurgt Region Sjælland om, hvor lang tid de forventer, at deres masker med ventil rækker til, samt  hvad regionen gør for at skaffe flere værnemidler. I en mail skriver regionen, at de henviser til Lægemiddelstyrelsen for svar på spørgsmålene.

Kritisk lagerbeholdning

Det er særligt lagerbeholdninger af de såkaldte FFP3-masker, en ventilmaske der beskytter mod coronasmitte, hvor lagerbeholdningen kan blive kritisk.

Det underbygges videre af en artikel fra Jydske Vestkysten, hvor Region Syddanmark har fjernet maskerne fra ambulancerne i det regionsejede Ambulance Syd, fordi regionen forventer at få brug for maskerne på sygehusene den kommende tid.

Dagens Medicin har spurgt de fem regioner, om de har tilstrækkeligt med henholdsvis FFP2 og FFP3 masker, til at komme igennem april, hvor antallet af corona-patienter forventes at være størst. Enten har regionerne undladt at svare, eller også henviser de til Lægemiddelstyrelsen.

Både FFP2 og FFP3-masker beskytter ifølge Sundhedsstyrelsen personalet mod coronavirus. FFP3 er dog mere sikker end FFP2, der ifølge Arbejdstilsynet ikke beskytter mod »bakterier og virus«.

Dagens Medicin tog derfor til pressemøde torsdag den 19. marts for at få svar fra Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, og Thomas Senderovitz, direktør i Lægemiddelstyrelsen.

Hvad gør sundhedspersonalet, hvis de løber tør for værnemidler, der kan beskytte dem mod indånding af coronavirus?

»Der er ingen tvivl om, at vi skal hjælpe sundhedspersonalet med at beskytte sig selv samtidigt med, at man skal spare på de værnemidler, man har og bruge dem mest hensigtsmæssigt. Der har vi allerede sammen med Statens Serum Institut udsendt en retningslinje, der handler om en mere hensigtsmæssig brug af værnemidler. For at spare på dem, vi har, så vi gemmer de mest kritiske værnemidler, eksempelvis FFP3-masker,« sagde Søren Brostrøm.

Han fortsatte:

»Vi har også skrevet, at man faktisk godt kan genbruge ansigtsmasker ved at bruge dem i flere timer. Ikke nødvendigvis når man passer syge coronapatienter, men i mange andre situationer kan kirurger, der laver nogle indgreb, godt bære den samme ansigtsmaske flere gange gennem en dag.«

Der er en historisk stor efterspørgsel på værnemidler på verdensmarkedet. Får sundhedsvæsenet nye værnemidler hjem, inden epidemien forventes at toppe i april?

»Jeg har alt mulig grund til at tro, at det får vi. Vi har allerede leverancer på vej. Har vi nok – det er noget af det, vi ser ind i nu og prøver at få et overblik over. Men vi har helt sikkert noget på vej. Og som jeg også nævnte tidligere i dag, så er der ikke den løsning, vi ikke er villige til at se på for at tilvejebringe nye værnemidler. Det kunne eksempelvis være at producere dem på dansk jord. Vi er villig til at gå ekstremt langt for at sikre, at vores sundhedspersonale har værnemidler nok,« sagde Thomas Senderovitz.

Du fortalte i går (til et pressemøde, red.), Søren Brostrøm, at Sundhedsstyrelsen allerede helt tilbage til den 23. januar sendte retningslinjer ud om brugen af værnemidler mod coronavirus. Hvornår undersøgte I sundhedsvæsenets lagre og blev opmærksom på, at vi kunne løbe tør?

»Det kan jeg svare på,« sagde Thomas Senderovitz og fortsatte:

»Vi har faktisk gennem længere tid arbejdet meget tæt sammen med regioner, kommuner og leverandører for at få et overblik over, hvad der er på lagrene. Vi har faktisk oprettet et IT-system, som er ved at være funktionelt. Jeg tror, det er verdensrekord, at man kan lave et IT-system på et par uger, så vi kan få et overblik over, hvor der er hvilke værnemidler.«

Thomas helt kort: Hvilken dato gik I i gang med at undersøge lagerbeholdningen?

»En konkret dato… Det er ihvertfald to tre uger siden, at vi startede det her arbejde,« sagde Thomas Senderovitz.

Arbejdstilsynet: Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Før pressemødet spurgte Dagens Medicin Arbejdstilsynet om, hvorfor de skriver, at FFP2-masker ikke beskytter mod virus, når Sundhedsstyrelsen skriver, at de i den præhospitale håndtering kan bruges »ved aerosolproducerende procedurer, fx behov for akut håndtering af luftveje«.

Efter pressemødet kom der svar fra Arbejdstilsynet:

»Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med udbruddet af Corona udarbejdet særlige retningslinjer for håndtering af Covid 19 i Sundhedsvæsenet, herunder anvendelse af personlige værnemidler, som vi fra Arbejdstilsynets side henholder os til.«

Dagens Medicin kontaktede derfor Sundhedsstyrelsen med samme spørgsmål. I en mail svarer Sundhedsstyrelsen tilbage:

»Det er Statens Serum Institut, du skal henvende dig til.«

Dagens Medicin følger op på sagen med Sundhedsstyrelsens anbefalinger af FFP2 masker ved aerosolproducerende procedurer, hvor risikoen for smitte af personalet er særligt stor.

Efter artiklen blev udgivet vender Jens Gordon Clausen, koncerndirektør fra Region Hovedstaden, tilbage med svar:

»Lige nu har vi ikke helt nok masker til at håndtere det behov, vi forventer at få i april. Vi har ordre ude hos mange leverandører, og vi forventer at få maskerne hjem i tide. Vi forfølger også intensivt muligheden for at opstarte en national produktion. Vi er fortrøstningsfulde, selvom det selvfølgelig er en bekymrende situation, vi står i,« skriver han i en mail.

Skriv kommentar