Søren Brostrøm
Foto: Joachim Rode

Sundhedsstyrelsen advarer: Corona vil betyde lavere faglig standard Hvis det ikke lykkes at begrænse omfanget af corona-smitten, kan respirator-kapaciteten til sårbare patienter blive en reel udfordring, når sygdommen topper, siger Søren Brostrøm. 

Lægerne skal gøre sig parat til en periode med hårde prioriteringer i deres arbejde for at bære sundhedsvæsenet gennem spidsbelastningen fra coronavirussen.

Det forklarede direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, i dag på et pressemøde i Statsministeriet flankeret af både af bl.a. sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og statsminister Mette Frederiksen (S).

»Vi kan flytte på mange brikker i det danske sundhedsvæsen. Eksempelvis kan vi udskrive patienter tidligere til hjemmepleje, så vi får frigjort nogle andre patienter. Som personale i sundhedsvæsenet skal man ikke gå på kompromis med sin faglighed, men man skal nok acceptere en anden og lavere standard, fordi man bliver nødt til at prioritere benhårdt.«

Dagens Medicin har tidligere fortalt, at Danmark allerede har en af Europas laveste indlæggelsestider. Den risikerer nu at falde yderligere i takt med at presset øges på grund af coronavirus.

For at undgå at sundhedsvæsenet bliver løbet over ende, er myndighederne ved at undersøge, hvor stor en kapacitet den kan frigøre på sundheds- og ældreområdet:

»Vi kigger ikke kun ind i et sygehusvæsen. Vi kigger også ud i de kommunale ressourcer, og vi er sådan set farveblinde i Sundhedsstyrelsen. Vi har også i dialog med privathospitaler og forsvarets sanitetskorps og alt, hvad der overhovedet kan bidrage nu og her til den samlede indsats på sundheds- og ældreområdet,« sagde Søren Brostrøm.

OVERBLIK: Disse arrangementer på sundhedsområdet bliver aflyst som følge af corona

De to strategier

Søren Brostrøm forklarede på pressemødet, at man arbejder på at inddæmme spredningen corona-virussen for at begrænse den spidsbelastning, der vil opstå ved en epidemi.

Derfor arbejder myndighederne lige nu på at inddæmme sygdommen. Men på et tidspunkt holder den strategi ikke længere:

»På et tidspunkt holder inddæmningsstrategien ikke længere. Jeg kan ikke sige, hvornår det er. Det er en time til time- og dag til dag-vurdering,« sagde Søren Brostrøm.

Når det sker, bliver fokus at afbøde sygdommens konsekvenser:

»I afbødning-strategien vil vi prioritere vores ressourcer i forhold til de syge og svage,« sagde Søren Brostrøm.

Begræns coronasmitten: Stå op på morgenmøderne

12.000 corona-indlæggelser

Søren Brostrøm fortalte til pressemødet, at sundhedsmyndighederne arbejder med forskellige scenarier for epidemiens spredning:

»Et rimeligt planlægnings scenarie er, at første bølge rammer ti pct. af den danske befolkning. Af de cirka 600.00 danskere, der vil det være cirka ti pct af dem, dvs 60.000, der kommer i kontakt med sundhedsvæsenet,« sagde Søren Brostrøm og fortsatte:

»Af dem vil vi forvente cirka en femtedel skal indlægges på sygehuset over en periode på tre måneder.«

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) illustrerede med denne graf, hvorfor at myndighederne har iværksat tiltag og opmuntrer borgere til at være forsigtige og tage ekstra hensyn.

Det er denne femtedel, som myndighederne arbejder på at sprede ud for at sikre, at myndighederne har intensivkapacitet til, når epidemien topper:

»For at gøre en lang historie kort, så kigger vi på spidsen af et muligt scenarie,« sagde Søren Brostrøm.

Ser på italienske erfaringer

Sundhedsstyrelsens scenarier baserer sig på en kombination af viden fra tidligere influenzaepidemier samt erfaringer fra Norditalien og Kina:

»Vi har nogle erfaringer fra tidligere omsiggribende influenzapandemier. Det tyder på, at 10-30 pct af befolkningen kan blive smittet i første bølge, fordi de ikke har immuniteten. Det ved vi fra historiske data,« sagde Søren Brostrøm og fortsatte:

»Så har vi nogle erfaringer fra Kina og Italien, hvor mange der bliver syge, og hvor mange der bliver alvorligt syge.«

Han påpeger dog, at scenariet fra Norditalien, hvor sundhedsvæsenet er hårdt presset på respiratorkapacitet, ikke nødvendigvis kan overføres til Danmark, da demografien fra de to områder er meget forskellig.

»Der skal vi oversætte italienske tal til Danmark. Norditalien har en ældre befolkning. Derfor har de måske større sygelighed, og derfor har de måske et større træk på intensiv kapacitet,« sagde Søren Brostrøm.

Skriv kommentar