Region Nordjylland har modtaget patientsikkerhedspris Dansk Selskab for Patientsikkerhed har tildelt den årlige Patientsikkerhedspris til Region Nordjylland for det psykosociale beredskab for medarbejdere, der blev etableret under covid-19-pandemien.

2021 er WHO’s internationale år for sundheds- og plejepersonale, og det er én af grundene til, at Dansk Selskab for Patientsikkerhed tildeler årets pris til Det psykosociale beredskab i Region Nordjylland.

»Jeres initiativ til at etablere et psykosocialt beredskab begyndte allerede i den første fase af COVID-19 i marts 2020, og har vist, hvordan der kan ydes en enestående og vigtig hjælp i krisesituationer. En hjælp, som også kan bringes i anvendelse i andre belastende situationer, og som dermed har potentiale til spredning i det danske sundhedsvæsen og internationalt.

Det har stor betydning for patienter, borgere og pårørende, at sundhedsvæsenet under en krise formår at sætte patientsikkerheden i fokus samtidig med at håndtere personalets arbejdsmiljø,« skriver Dansk Selskab for Patientsikkerhed som en del af begrundelsen.

Vi skal passe på sundhedspersonalet i en krise, så de kan passe på patienterne. Det fine initiativ og resultater har potentiale til at blive udbredt

Inge Kristensen, direktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

I Region Nordjylland blev det psykosociale beredskab for medarbejdere etableret meget hurtigt efter nedlukningen af Danmark i april 2020 i et samarbejde mellem Aalborg Universitetshospital, Regionshospital Nordjylland, Psykiatrien og Regionshuset i Region Nordjylland. Beredskabet var rettet mod alle sundhedsprofessionelle med henblik på at kunne yde den nødvendige hjælp undervejs i en pandemi.

Alene på de første fem måneder i 2020 gennemførte det psykosociale beredskab 81 individuelle forløb og 28 gruppeforløb med sundhedspersonale. Flertallet undgik sygemeldinger, selv om der har været tale om mere intense reaktioner end det gennemsnitlige stressforløb. Alle ledere kunne henvise til Det psykosociale korps, der udførte det støttende og opfølgende arbejde ift. de enkeltpersoner eller grupper, som var henvist til korpset.

»Vi skal passe på sundhedspersonalet i en krise, så de kan passe på patienterne. Det fine initiativ og resultater har potentiale til at blive udbredt,« siger direktør Inge Kristensen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Værdifuld læring

I Region Nordjylland er de stolte modtagere af prisen, som en anerkendelse af den store indsats, der blev sat i værk kort efter første nedlukning.

»Vi betragter det som en stor anerkendelse, at den indsats, som er det psykosociale beredskabs fokus: At understøtte psykologisk tryghed for det sundhedspersonale, som har bragt os igennem COVID-19. Prisen er også til dem, som i virkeligheden er krumtappen i det danske sundhedsvæsen; sygeplejerskerne, social- og sundhedsassistenterne, lægerne, ergo- og fysioterapeuter, bioanalytikerne, dem alle sammen, som har båret os igennem denne epidemi,« siger Jan Mainz, der er direktør for patientforløb og kvalitet i Psykiatrien og leder af Det psykosociale beredskab i en pressemeddelelse.

Med den psykosociale beredskabsindsats, har man haft ekstra fokus på at tage hånd om personalets arbejdsmiljø i en situation med stor usikkerhed, og det har givet central læring, der kan bruges fremadrettet.

Vi betragter det som en stor anerkendelse, at den indsats, som er det psykosociale beredskabs fokus: At understøtte psykologisk tryghed for det sundhedspersonale, som har bragt os igennem COVID-19

Jan Mainz, direktør for patientforløb og kvalitet i Psykiatrien og leder af Det psykosociale beredskab

»Vi bør også fremover indtænke et psykosocialt beredskab i de nationale beredskabsplaner. Det er en national opgave at tage vare på den psykologiske tryghed for alle sundhedsansatte, der har bragt os dertil, hvor vi er i dag. Prisen her går også til alle dem, som i virkeligheden er krumtappen i det danske sundhedsvæsen: sygeplejerskerne, social- og sundhedsassistenterne, lægerne, ergo- og fysioterapeuter, bioanalytikerne, dem alle sammen, som har båret os igennem denne pandemi,« siger Jan Mainz.

Patientsikkerhedsprisen uddeles årligt på World Patient Safety Day – den internationale patientsikkerhedsdag, 17. september. Det er tredje gang, prisen blev uddelt

Skriv kommentar