Politikernes uambitøse forebyggelsespolitik presser sundhedsvæsenet DEBAT: Der dør årligt otte gange flere af rygning, end der døde af COVID-19, da epidemien var på sit højeste. Dagligvarekæden Lidl udfaser salget af tobak, gid politikerne var lige så visionære, skriver lungemediciner.

På sygehusene jonglerer jeg rundt mellem pakkeforløb med hurtig udredning og ledelsesstiltaget ‘Vælg Klogt’, som reelt betyder, at jeg skal bestille færre undersøgelser. Imens får kommunerne forpligtende krav til forebyggelsestilbud til kronikerne af sundhedsminister Sophie Løhde (V).

Vi læger omtaler os selv som ‘læger uden bremser’, der bestiller for mange undersøgelser. Men hverken sygehusets ledere, læger eller kommunerne er årsagen til, at ressourcerne ikke hænger sammen. Vi har ikke en chance for at lave væsentlige forbedringer i sundhedsvæsenet. Det, der mangler, er forebyggelse. Udfasning af tobak er et godt sted at starte.

Den Nationale Sundhedsprofil 2023 fortæller, at rygning koster knap 16.000 ekstra dødsfald i Danmark, svarende til 30 pct. af alle dødsfald, og det er således den forebyggelige risikofaktor, som har størst betydning for dødelighed i Danmark. Til sammenligning er der er ca. 2.500 alkoholrelaterede dødsfald. COVID-19 var skyld i, at knap 3.900 personer døde under den toårige epidemi i Danmark.

Tre ud af fire akutte indlæggelser skyldes rygning, og Lægeforeningen har beregnet, at en indsats mod rygning kan forhindre langt flere end 50.000 indlæggelser årligt. Gennemsnitligt ryger 12 pct. af den danske befolkning dagligt. Men forbruget er ulige fordelt. Blandt personer med grundskole ryger 1 ud af 5, mens mindre end 1 ud af 20 med en lang videregående uddannelse ryger.

Det er et politisk ansvar at rette op på det pressede sundhedsvæsen. Det er et politisk ansvar at gribe fat om nældens rod og udfase tobak. Forbud mod tobak vil over en årrække sænke dødeligheden, mindske presset på sygehusene og mindske den sociale ulighed i sygdom. Ansvaret for let adgang til tobak er politisk.

Desværre er jeg skeptisk for, om der er politisk vilje til at lave effektive forebyggelsestiltag, når jeg tænker på Nick Hækkerup. Han var tidligere var minister for sundhed og forebyggelse, men er nu direktør for Bryggeriforeningen.

Vi kan godt lave lungekræftscreening, ringe til KOL-patienter i eget hjem (der er ca. 400.000 at ringe til…) og give avanceret hjælp til vejrtrækning til de dårligste KOL-patienter i hjemmet.

Men vi kunne også bare helt undgå det ved at udfase tobak eller gøre det meget dyrere og sværere at købe tobak. Efter 2028 vil man ikke længere kunne købe tobak i Lidl.  Gid der var danske sundhedspolitikere, som var lige så visionære.

Kommentarer

Skriv kommentar