Læger skylder brugbare svar på, hvordan vi opnår en røgfri fremtid DEBAT: Det er på høje tid, at vi som samfund erkender, at en røgfri fremtid også inkluderer røgfrie produkter som en uomgængelig del af løsningen, skriver Philip Morris i et modsvar.

Rygning er langt den største dræber i Danmark med op mod 16.000 dødsfald om året. Hanne Madsen slår derfor til lyd for en udfasning af tobak i Dagens Medicin 7. marts 2024. 

Vi er enige i, at rygningen bør udfases. Derfor har Philip Morris International foreslået de danske politikere at sætte en slutdato på salget af cigaretter. Men vi savner et overbevisende svar fra Hanne Madsen og andre læger om, hvordan vi kommer i mål med ambitionen om en røgfri fremtid med den nuværende rygepolitik.

Ingen bør være i tvivl om, at rygning er ekstremt skadeligt, og at det bedste ville være at holde helt op. Hanne Madsen bør dog være opmærksom på, at det er forbrændingsprocessen ved tobak – og ikke tobakken i sig selv – der er ondets egentlige rod. Derfor giver en udfasning af tobak som sådan ikke mening. Derimod vil det være sund fornuft at gøre det mere attraktivt for voksne rygere at skifte til røgfrie alternativer, der bestemt ikke er risikofrie, men de udleder markant færre skadelige stoffer end cigaretter. 

Ny vej til røgfrit Danmark

Alternativerne er til rådighed, og spænder vidt – fra opvarmet tobak og e-cigaretter til nikotinposer. Eller som forebyggelseschef i Kræftens Bekæmpelse sagde det på P1: »Der er nu så mange andre produkter på markedet, som er langt mindre farlige end cigaretter.« 

Det bør være et vink med en vognstang til politikerne om, at vi er kommet så langt vi kunne, med den herskende rygepolitik

Heldigvis har der aldrig været færre rygere mellem 15 og 29 år. Ifølge Danskernes Sundhed fra 2023 er blot 5,5 pct. af de unge rygere (mod 9,2 pct. i 2021).  Men, og der er et stort men: Vi ser ikke samme markante fald blandt voksne rygere. Ifølge Danskernes Sundhed er der sket et mindre fald, men slet ikke nok, hvis det fortsat er ambitionen at gøre Danmark røgfri.

Det bør være et vink med en vognstang til politikerne om, at vi er kommet så langt vi kunne, med den herskende rygepolitik.  Der skal andre midler i brug, hvis det fortsat er ambitionen at skabe et røgfrit Danmark – også for de voksne rygere. Det er på høje tid, at vi som samfund erkender, at en røgfri fremtid også inkluderer røgfrie produkter som en uomgængelig del af løsningen. 

Det er tankevækkende, at vores naboland Sverige har større succes med røgfrihed end Danmark, netop fordi man accepterer røgfrie produkter. Ja, vi har netop set, at men på én og samme tid nedsætter afgifterne på snus, men sætter dem op på cigaretter. Det gør man ud fra en erkendelse af, at røgfrie produkter er markant mindre sundhedsskadelige. 

Overset mulighed

Sundhedsstyrelsens holdning er paradoksal. I et folketingssvar har styrelsen givet udtryk for, at selv en reduktion i dødeligheden eller sygeligheden med eksempelvis 75 pct. er for lidt til at anbefale rygere at skifte til røgfri produkter, idet de fortsat vil være forbundet med en ikke-acceptabel risiko. Vi lader den lige stå et øjeblik: 75 pct. færre døde svarer til over 10.000 mennesker. 

Vi kan konstatere, at sundhedsmyndighederne i Storbritannien og New Zealand heldigvis har en anden tilgang.

Sundhedsstyrelsens tilgang svigter de mange voksne rygere, der i dag mangler motivation til at holde op. Selvfølgelig ville det bedste være om de kunne tage en ‘kold tyrker’. Men det er vel trods alt bedre, at rygerne kvittede smøgerne til fordel for mindre sundhedsskadelige røgfrie alternativer?

Ved at slå røgfrie produkter i hartkorn med traditionelle cigaretter, overser vi en væsentlig mulighed for både at reducere antallet af rygerelaterede dødsfald og sikre en røgfri fremtid. Overbevisende uafhængig forskning dokumenterer de røgfrie produkters potentiale ift. at sikre en røgfri fremtid. Det gælder f.eks. en nyligt offentliggjort schweizisk undersøgelse, der viser, at e-cigaretter er det mest effektive rygestopmiddel. 

Hvis man fortsat mener alvorligt, at Danmark skal nå en røgfri fremtid i 2030, er det tid til forandring. Man må genoverveje og modernisere den nuværende rygepolitik med fokus på reelle alternativer til de mange voksne danske rygere. Her har Hanne Madsen og lægestanden et betydeligt ansvar.

Skriv kommentar