PLO er klar med dato for medlemsmøder og urafstemning
PLO-formand Christian Freitag vil tage rundt i landet og fortælle organisationens medlemmer om overenskomstaftalens indhold, før aftalen skal til afstemning.Foto: Joachim Rode

PLO er klar med dato for medlemsmøder og urafstemning Hvis PLO's repræsentantskab godkender overenskomstaftalen for almen praksis på det ekstraordinære møde mandag d. 25. september, vil der blive afholdt medlemsmøder og urafstemning for PLO's medlemmer. Få et overblik over datoerne her.

Hvis repræsentantskabet Praktiserende Lægers Organisation (PLO) godkender aftalen om en ny overenskomst, som PLO og regionerne har indgået, vil aftalen blive sendt til urafstemning blandt alle medlemmerne i PLO. Afstemningen vil foregå i perioden fra den 10.-18. oktober, og resultatet bliver udmeldt hurtigst muligt herefter, oplyser PLO på laeger.dk.

Op til urafstemningen vil PLO-formand Christian Freitag tage på turné rundt i landet for at  fortælle organisationens medlemmer om overenskomstaftalens indhold. PLO har således planlagt en række ekstraordinære medlemsmøder i alle fem regioner, hvor PLO-formanden vil svare på spørgsmål om overenskomstaftalen.

Den nye aftale indebærer bl.a., at der  indføres et såkaldt differentieret basishonorar til fordel for læger i lægedækningstruede områder og i områder med mange behandlingskrævende patienter. I aftalen er der afsat 60 mio. kr. om året, hvoraf 60 pct. skal gå til praksis, som har ekstra mange tunge patienter defineret ud fra alder, køn og sygelighed, mens de resterende 40 pct. afsættes til praksis, som er beliggende i lægedækningstruede områder.

Overordnet betyder aftalen, at almen praksis i overenskomstens tredje år tilføres ekstra 660 mio. kr. Pengene skal gå blandt andet til en styrket indsats for kræftpatienter samt patienter med type 2-diabetes og KOL. Aftalen sikrer desuden, at svage patienter får flere sygebesøg i eget hjem, og at de praktiserende læger får et større ansvar for at følge op på patienter efter udskrivelse fra hospitalet, skriver Danske Regioner.

Skriv kommentar