Patientsikkerhed er som rengøring – det skal gøres igen og igen Arbejdet med patientsikkerhed er en kontinuerlig proces, der løbende skal tilpasses sundhedsvæsenets virkelighed. På Bispebjerg Frederiksberg Hospital arbejder både ledelser og læger systematisk med at forbedre sikkerheden for patienterne, skriver hospitalets direktion og Region Hovedstadens enhed for kvalitet og patientsikkerhed i en kommentar til Beth Lilja og Torben Mogensens kronik ‘Vi har fejlet big time’.

Skriv en kommentar