Peter Rahbæk Juel (S) er borgmester i Odense Kommune.

Odense Kommune klar med ekstra plejehjemspladser for at aflaste OUH Øget rengøring, ekstra plejehjemspladser og en nedlukning af hjemmetræningen for ældre er nogle af de tiltag, som Odense Kommune har iværksat i bekæmpelsen af covid-19. Kommunerne er så klar, de kan blive, lyder det fra KL.

Ligesom landets øvrige kommuner har Odense Kommune rygende travlt med at tilpasse sine mange funktioner coronavirussens hærgen.

Det betyder også en række ændringer på sundheds- og ældreområdet, hvor kommunen har besluttet at lukke ned for hjemmetræningen af ældre, øge rengøringen alle steder og aktivere de sosu-elever, som har meldt sig på banen for at hjælpe i den akutte situation. 

»Herudover har vi lyttet til de behov, som Odense Universitetshospital har givet udtryk for. Et af de behov er muligheden for at flytte nogle patienter ud fra hospitalet, hvis behovet skulle opstå. Derfor opretter vi nogle nødpladser på Hjallese Plejecenter, som vi i første omgang vil stille til rådighed for hospitalet,« siger borgmester i Odense Kommune, Peter Rahbæk Juel (S).

Plejecentret blev ifølge borgmesteren afhændet sidste år, men er endnu ikke er afhændet til anden side.

»Generelt er udflytning af visse patientgrupper fra hospitalerne et af de primære scenarier, vi arbejder med i kommunen,« siger Peter Rahbæk Juel (S).

7800 ældre og sygdomssvækkede

Selvom Odense Kommune allerede nedsatte sit kriseberedskab for 14 dage siden, er travlheden ikke aftaget de seneste dage.

Coronaindsatsen i kommunen skal løbende tilpasses de nye udmeldinger fra myndighedernes side, ligesom det løbende skal vurderes hvilke medarbejdere, som skal arbejde hjemmefra.

»Vi har kontakt til ca. 7800 ældre og sygdomssvækkede i vores kommune. Det er den primære målgruppe, vi har til opgave at beskytte. Vi har ca. 3000 medarbejdere, som vi samtidig skal sikre kan varetage opgaven og derfor forsøger vi at allokere ressourcerne derhen, hvor der er mest brug for dem,« siger Peter Rahbæk Juel (S).

Kriseberedskabet var klar

Sidstnævnte kræver dog ifølge Christian Harsløf, direktør for ældre- og sundhedsområdet i Kommunernes Landsforening, at regeringen hurtigst muligt får vedtaget den hastelovgivning, som gør prioriteringen af opgaverne mulig – uden at bryde loven. 

Det kunne eksempelvis være muligheden for at afvige fra normal visitation på ældreområdet til f.eks. rengøring og anden praktisk hjælp

»Det er vigtigt, at vi får mulighed for at prioritere vores indsats der, hvor behovet er størst. Det skal vi have regeringens hjælp til,« siger Christian Harsløf.

»Det betyder omvendt, at der er nogle borgere, som må nøjes med lidt mindre i en periode. Men vi står i en speciel situation, og generelt vil jeg sige, at vi har en åben og lydhør dialog med de nationale myndigheder om, hvad udfordringerne er, og at de kan skabe forstyrrelser i den normale kommunale drift,« siger Christian Harsløf og glæder sig samtidig over, at alle landets kommuner nu har beredskabet klar og det samtidig er lykkedes at etablere en god kommunikationsstruktur KL og kommunerne imellem. 

»Kommunerne er så klar, de kan blive,« siger Christian Harsløf.

Samme fornemmelse sidder Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel med.

»Beredskabet for virusangreb er en situation, som vi som kommune allerede har øvet os på. Så vi føler os rustet til opgaven, selvom man aldrig kan blive 100 pct. klar til en situation som denne,« siger Peter Rahbæk Juel (S).

Skriv kommentar