Mindeord om Hans Erik Johnsen Hans Erik Johnsen 13.5.1948 – 17.5.2018

En af Aalborg Universitets markante professorer, Hans Erik Johnsen, er pludselig gået bort. Vi har dermed mistet en fremragende faglig kapacitet inden for hæmatologien og personlig medicin, men også en særdeles beundret og værdsat kollega og ven.

Aalborg dannede rammen om Hans Erik Johnsens opvækst. Han fik sin medicinske kandidatgrad ved Aarhus Universitet og har bestridt professorater ved både Københavns Universitet og Aarhus Universitet, indtil han i 2013 blev udnævnt til klinisk professor ved Aalborg Universitet. Som en af de første i landet blev han sendt til USA for at lære at udføre knoglemarvstransplantationer, og han var den forsker, der ofte blev spurgt til råds, når myndigheder og styrelser havde behov for ekspertvurderinger om leukæmi.

Professor Hans Erik Johnsen var national foregangsmand inden for personlig medicin og individualiseret prædiktiv diagnostik; en uvurderlig indsats, der ændrede behandlingsmetoderne og fik stor betydning for rigtig mange patienter.

Med Hans Erik Johnsens død går megen viden tabt. Men midt i sorgen over tabet er det magtpåliggende for os, at bestræbelserne på at bære Hans Erik Johnsens ærværdige arbejde videre, skal vinde. Han opbyggede en international anerkendt forskningsgruppe, som i dag er førende på sit område og har fostret unge talenter med bred faglig baggrund. Talenter, der nu er ansat som professorer ved universitetets kliniske institut og på absolut kvalificeret vis kan bære det epokegørende arbejde videre, som Hans Erik Johnsen har skabt i sin medicinske karriere.

Vi var aldrig et øjeblik i tvivl om, at Hans Erik Johnsen var vores mand. Han har altid kæmpet universitetets sag. Han har involveret sig og været engageret langt udover det sædvanlige, og han var en ualmindeligt rar og god kollega, som vil blive både savnet og manglet.

Vores tanker går til hans familie i denne svære tid. Æret være hans minde.

På vegne af Aalborg Universitet

Lars Hvilsted Rasmussen,
Dekan, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Morten Noreng,
Lægefaglig direktør, Aalborg Universitetshospital

Søren Pihlkjær Hjortshøj,
Institutleder, Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet
Forskningschef, Aalborg Universitetshospital

Skriv kommentar