Midtjyske læger slår alarm over for forbud mod sponsorkurser Det midtjyske forbud mod sponsoreret kompetenceudvikling er hverken gennemtænkt eller nødvendig, mener regionens læger. De advarer i et brev til regionsledelsen om, at forbuddet vil give store problemer og komme til at gå ud over patientbehandlingen.

Det udmeldte stop for sponseret kompetenceudvikling i Region Midtjylland virker hverken gennemtænkt, velundersøgt eller nødvendigt. Til gengæld giver det anledning til en del spørgsmål og bekymringer.

Det skriver en række tillidsvalgte læger i et brev (pdf) på vegne af speciallægerne i Region Midtjylland.

»Det er vores vurdering, at forbuddet bliver et stort problem, der på sigt vil komme til at gå ud over patientbehandlingen,« skriver lægerne i brevet, der er stillet til regionens direktion ved koncerndirektør Ole Thomsen.

Region Midtjyllands direktion besluttede tidligere på efteråret at iværksætte et forbud mod deltagelse i rejser, kompetenceudvikling og efteruddannelse sponsoreret af lægemiddelindustrien. Det skete i et forsøg på at beskytte regionens lægers habilitet, så de har mulighed for at deltage i Medicinrådets arbejde. Men regionens læger opfordrer nu regionsledelsen til at trække forbuddet tilbage. Sagen er nemlig, at en række kurser inden for blandt andet kirurgien kun udbydes i industriregi.

»Det drejer sig om kurser, der på nuværende tidspunkt ikke udbydes i andet regi, og man kan således ikke tilmelde sig med egenbetaling,« skriver de midtjyske læger, der på den baggrund mener, at speciallægerne dermed vil miste relevant efteruddannelse og gå glip af en skærpelse af deres kompetencer.

»Mange af de teknikker, der i dag anvendes på hospitalerne, er faktisk lært på firmabetalte kurser/konferencer,« skriver lægerne.

Ikke i lommen på industrien

Lægerne anerkender, at det er et problem, hvis man som læge er »i lommen på industrien«.

»Vi er som læger naturligvis helt opmærksomme på dette. Imidlertid er det dog svært at forstille sig, hvornår denne risiko reelt er tilstede. Eksempelvis kan en kirurg ikke selv bestemme, hvilken protese, søm eller skrue, der skal indkøbes. Området er i forvejen konkurrenceudsat i forbindelse med indkøb,« skriver de midtjyske læger.

De undrer sig samtidig over, at forbuddet er ude af trit med den måde, regionen i øvrigt forholder sig til industrien.

»[Der er] en diskrepans imellem udmeldingen og regionens eget samarbejde med industrien i form af bl.a. industrifinansieret diabetes center og flere bestyrelsesposter i virksomheder, herunder diabetes centeret, der kunne give anledning til en lignende bekymring,« skriver lægerne.

Kommentarer

  1. Jeg ved ikke, om denne gruppe af kolleger har overvejet, hvorfor medicinalindustrien og medicoteknikindustrien tilbyder læger sponsoreret efteruddannelse?

    Det er faktisk ret veldokumenteret, og det er naturligvis fordi det øger firmaernes fortjeneste langt mere end de udgifter sponsoraterne medfører.

    Regningen havner i sidste ende hos regionerne, som selvfølgelig må følge sit gode og nødvendige initiativ op med at medvirke til at etablere den efteruddannelse, lægerne har brug for.

  2. Kunne man ikke forhandle med industrien om at de skulle sponorere uddannelse direkte til regionerne, som så fordeler pangene. Så er der intet direkte forhold ml industri og den enkelte læge. Industrien vil helt sikkert bidrag med færre penge end i dag, men måske det så kunne blive billigere for regionerne. Fx som 50:50 finansiering.

Skriv kommentar