Midtjylland forbyder sponsorerede kongresrejser Speciallæger i Region Midtjylland skal takke nej til betaling af rejser og konferencer fra medicinalindustrien. Regionen vil selv finansiere lægernes efteruddannelse.

Fra nytår skal alle speciallæger i Region Midtjylland takke nej til tilbud om at få støtte til rejser og konferencer i forbindelse med efteruddannelse. Regionen har besluttet, at alle udgifter til rejser, kompetenceudvikling og efteruddannelse fra årsskiftet skal betales af hospitalerne selv, og at det således skal være slut med støtte og sponsorer til speciallægers kurser og efteruddannelse fra lægemiddelindustrien.

»Vi har brug for, at mange flere læger formelt er habile til at indgå i Medicinrådets arbejde. Principielt er det en god ordning at arbejdsgiveren sikrer medarbejderne den nødvendige efteruddannelse. Med et absolut venligt ment, men alligevel klart »nej-tak« til rejse og konference-sponsorater, gør vi det nu tydeligt, at Region Midtjylland selv betaler for speciallægernes efteruddannelse. På den måde sikrer vi, at vores læger også formelt er habile til arbejdet i medicinrådet,« siger koncerndirektør Ole Thomsen i en pressemeddelelse.

Beslutningen blev truffet i enighed af regionens direktion og lægefaglige direktører fra alle regionens hospitaler. Beslutningen skal bl.a. sikre at regionens læger har mulighed for at indgå i Medicinrådets arbejde.

»Speciallæger lærer på mange måder. Forskning viser, at læger lærer bedst ved at reflektere over det daglige kliniske arbejde. Disse metoder vil vi fremover have fornyet opmærksomhed på. Kurser og konferencer er vigtige for bl.a. netværk og samarbejde, og vil fortsat blive prioriteret,« siger Ole Thomsen.

Overlæger: Alternativ skal være mindst lige så godt

Sanne Fisker, der er Formand for overlægerådet på Aarhus Universitetshospital,  havde set restriktionen med industristøtte komme og synes overordnet, at det giver god mening.

»Det er et problem, at efteruddannelse i dag ofte er finansieret af industrien, og især når det giver problemer f.eks. i forhold til habilitet og arbejdet i Medicinrådet. Men det er problematisk at fjerne det støtten til efteruddannelse, hvis der ikke kommer noget der er mindst lige så godt,« siger hun.

Derfor er Sanne Fisker spændt på at se, hvad regionen mener, at efteruddannelse af speciallæger skal bestå af. For efteruddannelse koster penge, og i forhold til alle de besparelser, der er på vej, er hun nervøs for, hvordan efteruddannelse bliver prioriteret. Det er ifølge hende ikke et problem, hvis nogle læger skal på færre kongresrejser. Faktisk tænker hun, at et økonomisk ansvar fra regionen kan betyde, at der kan blive lavet en mere ligelig fordeling af, hvilke læger der kommer afsted på kongresser.

Sanne Fisker mener, at det er vigtigt, at regionen rådfører sig med speciallæger på et passende niveau fra forskellige specialer for at få den rette kvalitet i efteruddannelsen. For en ting er at tage ansvaret, noget andet er hvad ansvaret omfatter, siger hun.

»Det behøver ikke være det samme tilbud som i dag. Men når regionen påtager sig det fulde ansvar, så skal de også være meget konkrete i, hvad efteruddannelsens skal omfatte, så man sikrer at den får et passende omfang, og der bør man rådføre sig blandt speciallægerne,« siger Sanne Fisker.

Forskellige regionale løsninger

Alle fem regioner har tidligere erkendt, at industriens finansiering af efteruddannelse giver lægerne problemer med habiliteten. Region Midtjylland er dog ikke den første region, der melder klart ud.

Før sommerferien lød det fra Region Syddanmark, at det er regionens ansvar at påtage sig finansieringen af lægers efteruddannelse.

Hvordan retningslinjerne helt præcist skal være er endnu ikke besluttet, men regionsdirektør Jane Kraglund sagde til Dagens Medicin, at der ligger mange overvejelser i arbejdet, og hun regnede med, at de ville blive færdige med nogle retningslinjer dette efterår.

I Nordjylland har de en ordning, som både regionen og overlægerne er glade for. Her har hver enkelt overlæge årligt et rådighedsbeløb på 22.000 kr. til efteruddannelse.

»For de fleste dækker beløbet fuldt ud, hvad de årligt bruger på efteruddannelse. Der er altid nogen, der synes, det er for lidt, og beløbet kan da også være på kanten, hvis man vil på mere end en stor rejse i løbet af et år. Men overordnet set fungerer ordningen, og vi håber ikke, der kommer nogen og siger, at det skal ændres,« sagde Anne Haase Juhl, overlægernes talsmand i Nordjylland.

I Region Sjælland arbejder regionens lægemiddelkomitee i tæt samarbejde med regionens direktør for kvalitet og udvikling og koncerndirektøren på at lave en finansieringsmodel, som sikrer, at medlemmer af fagudvalg i Medicinrådet eller lignende bevarer deres habilitet, når de skal til udenlandske kongresser.

Region Hovedstaden har ikke været ude med en konkret løsning på at sikre lægers efteruddannelse. Regionen vil først kortlægge problemets omfang, inden de kommer med modeller.

Lægemiddelindustriforeningen (Lif) har tidligere opgjort, at værdien af danske medicinalvirksomheder sponsorater af læger deltagelse i lægevidenskabelige kongresser i udlandet løber op i omkring 80 mio. kr.

Da ca. en femtedel af landets hospitalsansatte speciallæger arbejder på midtjyske sygehuse, kan Region Midtjylland således se frem til ekstraudgifter i omegnen af 17 mio. kr. om året, hvis de i fuldt omfang vil  overtage medicinalindustriens rolle som betaler af lægernes deltagelse i lægevidenskabelige kongresser i udlandet.

Finansiering af lægers kongresrejser er kommet i fokus pga. af Medicinrådets habilitetsregler, der slår fast, at fagudvalgsmedlemmer ikke kan deltage i firmasponsorerede kongresrejser. De nye reglerne er skærpede i forhold de regler, der var gældende for Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, og siden reglerne trådte i kraft, har rådet haft store problemer med at finde habile fagudvalgsformænd- og medlemmer, der ville påtage sig arbejde i fagudvalgene.

 

Hvem skal sørge for lægernes efteruddannelse – og hvordan?

Kommentarer

 1. Det ser da meget fint ud. Når der nu nævnes alle speciallæger, så gælder det vel også ALLE de praktiserende speciallæger i Region Midtjylland, ikke?
  Med venlig hilsen
  Mogens Brødsgaard
  Praktiserende speciallæge i psykiatri, Aarhus C.
  FAPS.

 2. Det bliver spændende at se Region Midts udspil til financiering af lægers efteruddannelse. Man kan naturligvis frygte at man blot beder de enkelte afdelinger lægge det ind i det eksisterende budget hvilket ikke vil være acceptabelt. Der må være øremærkede midler til efteruddannelse, studieture og kongresrejser m.v. Det kan give et tiltrængt løft for efteruddannelsen idet alle speciallæger herved får et efteruddannelsesbudget – altså ikke blot de læger som medicinalbranchen udvælger.

 3. Gad vide hvad dette kommer til at betyde i form af tidsforbrug til ansøgninger, bedømmelser af ansøgninger, yderligere ansættelse af DJØF’ere, og nedsættelse af udvalg. Jeg tror ikke rigtig på, at medicin bliver billigere fordi skatteyderne overtager efteruddannelsesudgifterne.

 4. Jeg tror ikke på at arbejdsgiverbetalt efteruddannelse på nogen måde vil kunne ligne de tilbud medicinalbranchen har givet os i en årrække.
  Og jeg ville nødig have undværet de kurser og kongresser, jeg har været så heldig at have deltaget i! Risikoen for at sponsorerne skulle påvirke mit medicinvalg opvejes mangefold af kvalitet og indhold i efteruddannelsen.

Skriv kommentar