Det kom bag på Adam Brøndsted, formand for yngre øjenlæger, hvor svært det var som nyuddannet at få et fast job. Lige nu er 17 nyuddannede øjenlæger enten arbejdsløse, i vikarstilling eller i en tidsbegrænset ansættelse.Foto: Privat

Mens patienter bliver blinde, kan nyuddannede øjenlæger ikke få fast job Antallet af øjenpatienter stiger, men nyuddannede øjenlæger har svært ved at få et fast job. Det er helt ‘hul i hovedet’ siger formand for yngre øjenlæger, der gerne så en løsning, hvor flere nyuddannede kommer i job, så flere AMD-patienter kan få behandling i rette tid.

I en tid, hvor der bliver talt om lægemangel, er det sjældent at se, at læger ikke kan få en fast stilling indenfor deres speciale.

Men sådan ser virkeligheden ud for flere nyuddannede speciallæger i oftalmologi, der enten er arbejdsløse, i vikariater eller på anden vis er i en tidsbegrænset ansættelse. Hovedparten af dem søger arbejde øst for Storebælt. Og det sker i en tid, hvor antallet af øjenpatienter stiger, og hvor Øjenforeningen råber op om, at patienter bliver blinde, mens de venter på at kunne få den rette behandling for deres våd AMD.

Adam Brøndsted, der er formand for Foreningen af Yngre Øjenlæger, var selv indtil for nylig en del af statistikken af nyuddannede speciallæger i oftalmologi, der ikke kan få en fastansættelse.

Han blev speciallæge i oktober 2020 og arbejdede i tre dage om ugen i et vikariat på Rigshospitalets øjenafdeling og to dage som assisterende speciallæge i en øjenklinik i Hasle på Bornholm. I april fik han en fast stilling på Øjenafdelingen i Glostrup.

»Jeg har ligesom andre af mine kolleger gjort alt, hvad jeg kunne for at få en fastansættelse. Det er personligt kommet bag på mig, at det er så svært at få,« siger Adam Brøndsted.

Han oplever, at der på de fleste øjenafdelinger er ansættelsesstop og ikke økonomi til at ansætte flere læger.

»Helt hul i hovedet«

Tidligere har nyuddannede øjenlæger ofte kunnet få et vikariat i en speciallægepraksis, hvis det var den karrierevej, de ønskede at gå, men hvor der aktuelt ikke var et ledigt ydernummer. Men lige nu er der ni, der er vikarer i praksis uden ydernummer øst for Storebælt, og det får Adam Brøndsted til at tænke, at markedet her er mættet, og at de omkring 19 øjenlæger, der vil blive uddannet til oktober 2021 vil få svært ved at få en stilling i en praksis.

Læs også: Øjenpatienter mister synet, mens de står på venteliste

Foreningen er derfor bekymret for, om det fortsat vil blive svært for nyuddannede øjenlæger at få en fastansættelse.

»Det er helt hul i hovedet, at der mangler speciallæger til et stadigt stigende antal øjenpatienter, og så udnytter vi ikke dem, der er. Folk har en tendens til at finde på noget. Jeg kender til to kolleger fra Region Syddanmark, der er taget til Island og Norge,« siger Adam Brøndsted.

Mange flere patienter

På Rigshospitalet har ledende overlæge Morten la Cour på Afdeling for øjensygdomme, der tillige er næstformand i Øjenforeningen, også lagt mærke til, at nyuddannede øjenlæger har svært ved at få en fastansættelse. Den tendens klinger hult i hans ører, da der også på Rigshospitalet er brug for flere øjenlæger til det stigende antal øjenpatienter på afdelingen.

Specielt har nye behandlingsmuligheder for patienter med våd AMD betydet en markant stigning i antallet af øjenpatienter. I perioden 2007-2019 er antallet af øjenpatienter således steget med mere end 160.000, hvilket svarer til en stigning på 30 pct.

Samlet set behandler de praktiserende øjenlæger og hos­pitalernes øjenafdelinger flere end 700.000 patienter om året, viser de seneste tal fra Øjenforeningen.

Læs også: Antallet af øjenpatienter er eksploderet på 15 år

Til gengæld er antallet af stillinger som speciallæge i oftalmologi ikke i nærheden af at være steget i samme tempo.

Det er enormt frustrerende, at patienter mister synet, mens de venter på at komme til øjenlæge, når nu vi har arbejdskraft, der straks kan sætte ind, hvis der bliver oprettet flere stillinger

Adam Brøndsted, formand, Foreningen af Yngre Øjenlæger

Antallet af ydernumre som specialpraktiserende øjenlæge er stort set stagneret, og selvom der er kommet flere øjenlæger på Rigshospitalets afdeling i perioden, kan de ikke yde den behandling, som klinikchef Morten la Cour ønsker.

På Rigshospitalet er der i øjeblikket ca. 60 fastansatte speciallæger i oftamologi og 40 læger i uddannelsesforløb.

»Som speciale har vi været klar over, at vi havde brug for flere læger til at behandle. Vi har uddannet flere og været rimeligt forudseende. Men vi har haft en voldsom vækst i antallet af øjenpatienter. Folk bliver ældre, vores behandlingsmuligheder bliver bedre, og det betyder, at vi får flere patienter,« siger Morten la Cour.

To problemer i et hug

Afdelingen foretager omkring 14.000 grå stær-operationer om året og giver 36.000 indsprøjtninger til patienter med våd AMD. Så det er, som klinikchefen beskriver det, ikke en lille butik.

For at kunne hjælpe flere øjenpatienter i rette tid mener Morten la Cour, at der skal oprettes flere stillinger både i den primære og sekundære sektor. Hvis han havde ressourcer til det, ville han selv gerne ansætte flere øjenlæger, så afdelingen kunne behandle flere patienter hurtigere.

»Der er sket et kæmpe mirakel med den nye behandling til patienter med våd AMD. Den har betydet, at vi i vores speciale har mere end halveret antallet af nye blinde på under 15 år. Vi ved, at vi kan få det tal endnu længere ned. Vi har kontakt med patienterne med våd AMD i dag, vi får bare ikke fat i dem rettidigt. Hvis vi skal det, kræver det flere hænder i primærsektoren, der kan opspore patienterne, og flere hænder på hospitalerne, der skal behandle patienterne i faste intervaller resten af deres liv,« siger Morten la Cour.

Hvis ikke en patient med våd AMD kommer i behandling inden for få uger, er sandsynligheden for, at patienten bliver helt eller delvist blind, stor.

I Foreningen af Yngre Øjenlæger mener formand Adam Brøndsted, at det kunne være interessant og det eneste rigtige at løse de to problemer med henholdsvis arbejdsløse nyuddannede øjenlæger og patienter med våd AMD, der bliver behandlet for sent, i et hug.

»Det er enormt frustrerende, at patienter mister synet, mens de venter på at komme til øjenlæge, når nu vi har arbejdskraft, der straks kan sætte ind, hvis der bliver oprettet flere stillinger,« siger han.

Læs også: Sundhedspolitikere klar til at se på handlingsplan for øjenpatienter

Skriv kommentar