Antallet af øjenpatienter er eksploderet på 15 år Stor stigning i antallet af patienter til landets praktiserende øjenlæger øger ventetiden, også for de patienter, der har synstruende sygdomme som våd AMD, og som derfor hurtigst muligt skal udredes og sættes i behandling.

Rettelse 22. januar kl. 20:00: Som flere har påpeget i kommentarsporet, var tallene i tabellen, der viser udviklingen i antal praktiserende speciallæger i oftalmologi, forkerte. I stedet viste tabellen det samlede antal øjenlæger for både hospitaler og speciallægepraksis. Tallene er nu rettet. Dagens Medicin beklager fejlen.

Presset på de praktiserende øjenlæger og hospitalernes øjenafdelinger er steget betydeligt gennem de seneste år. Men stigningen i antallet af patienter modsvares ikke af tilsvarende flere speciallæger i oftalmologi til at udrede og behandle det stigende antal patienter.

Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen (se figur nederst i artiklen). Og det har fået direkte konsekvenser, både for de patienter, hvor lang ventetid er generende, men mindre kritisk, og i mere alvorlig grad for de patienter med synstruende sygdomme, hvor få ugers ekstra ventetid kan betyde uoprettelige synstab eller blindhed.

Øjenforeningen præsenterer i næste uge en hvidbog med en række forslag til tiltag, som skal forbedre vilkårene for især patienter med synstruende sygdomme som våd AMD. Her fremhæver foreningen bl.a., at faglige anbefalinger om maksimale ventetider til diagnostik og behandling af en aggressiv øjensygdom som våd AMD alt for ofte overskrides hos både praktiserende øjenlæger og på hospitalerne, hvilket har alvorlige konsekvenser for patienterne.

Akuttider forsvinder hurtigt

Jens Andresen, formand for de praktiserende øjenlæger i Danske Øjenlægers Organisation, anerkender, at det stigende antal patienter kan aflæses på ventetiderne.

»I vores regi har der, især de seneste ti år, været et stigende pres på grund af flere patienter. Og det kan desværre mærkes på vores ventetider,« siger Jens Andresen.

Selv om de fleste praktiserende øjenlæger dagligt reserverer 8-10 akuttider, bliver akuttiderne ifølge Jens Andresen ofte hurtigt fyldt op, hvorfor patienter med subakutte øjensygdomme som våd AMD alligevel risikerer at blive afvist.

Sundhedsdatastyrelsens opgørelse stammer fra et svar på et spørgsmål om udviklingen i antallet af øjenpatienter og øjenlæger i regionerne og på landsplan, som Folketingets Sundhedsudvalg i slutningen af 2020 stillede til sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S).

Tallene viser, at landets 199 praktiserende øjenlæger i 2018 havde 698.846 unikke patienter. Tilsvarende modtog 153 praktiserende øjenlæger i 2003 247.302 unikke patienter.

Sagt på en anden måde havde hver af landets praktiserende øjenlæger dermed i gennemsnit 1.616 unikke patienter i 2003, men 3.512 patienter i 2018. Værst ser det ud i Region Nordjylland og Region Sjælland, hvor hver praktiserende øjenlæge i 2018 havde henholdsvis 4.651 og 3.994 unikke patienter.

Stort hop i 2007

I januar 2007 trådte en ny bekendtgørelse i kraft, som betød, at danskerne nu ikke længere behøvede at gå via egen læge for at få henvisning til en øjenlæge, men selv kunne henvende sig for at reservere en tid. Opgørelsen fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at danskerne i høj grad tog den nye mulighed til sig: Antallet af unikke patienter i øjenlægepraksis steg på blot ét år således med mere end 200.000, fra 321.897 patienter i 2006 til 536.350 i 2007.

»Det er svært at komme uden om, at der er nødt til at blive tilført flere ressourcer til området. Vi ser gerne, at der oprettes flere ydernumre til praktiserende øjenlæger, så vi kan mindske risikoen for, at nogle patienter, især dem med synstruende øjensygdomme, bliver tabt på gulvet,« siger Jens Andresen.

 

Tabel: Antallet af praktiserende øjenlæger halter ­markant efter udviklingen i antallet af øjenpatienter

Udvikling i antal unikke patienter hos praktiserende speciallæger i oftalmologi, fordelt på regioner, udvalgte år

200320062007*20172018
Region Nordjylland25.12132.34748.26072.39674.420
Region Midtjylland53.11269.134113.530154.785155.947
Region Syddanmark44.41054.956115.408162.857164.060
Region Hovedstaden108.376143.291176.140203.051205.048
Region Sjælland16.28322.33183.39299.86499.862
Hele landet247.302321.897536.350692.466698.846

 

Udvikling i antal praktiserende speciallæger i oftalmologi, fordelt på regioner, udvalgte år

20032006200720172018
Region Nordjylland1213141416
Region Midtjylland3333343937
Region Syddanmark3338384040
Region Hovedstaden5459617681
Region Sjælland2125272725
Hele landet153168174196199

Kilder: Bevægelsesregisteret 2018, Sygesikringsregisteret, CPR-registeret, Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen ifølge sundhedsministerens svar til Sundheds- og Ældreudvalget 11. december 2020, ‘SUU Alm.del – endeligt svar på spørgsmål 54’.

*Note: Jf. § 11. Bekendtgørelse der trådte i kraft 1. januar 2007 om behandling hos læge i praksissektoren. Stk. 2. Gruppe 1-sikrede personer har, uden henvisning fra alment praktiserende læge, ret til vederlagsfri behandling hos praktiserende speciallæge vedrørende øjenlægehjælp (oftalmologi). Dette kan forklare den store stigning i antal patienter fra 2006-2007.

Kommentarer

 1. Det er forkerte tal på antal praktiserende øjenlæger, de tal angivet i tabel må være inklusiv øjenlæger på øjenafdelingerne,
  De korrekte tal iflg. sundhed DK er
  Region Sjælland 24 praksis;
  Region Hovedstaden 48 kapaciteter;
  region Nordjylland 16 kapaciteter ;
  Region midtjylland 31 kapaciteter;
  Region syd 38 kapaciteter.

 2. Antal praktiserende øjenlæger er forkerte. Hanne Roed har ret. Jeg kan se at Dagens Medicin svarer at tallet stammer fra et svar fra Sundhedsministeren, og linker til et dokument. Her kan man se på tabel 4, at Dagens Medicin fejlagtigt har trukket data ud på set samlede antal øjenlæger i Danmark, og ikke antal praktiserende speciallæger. Vil I venligst rette fejlen, da den er stærk misvisende for den ret så vigtige situation for øjenlægehjælp i Danmark

 3. Endnu en faktuel fejl. Det er ikke korrekt at det først i 2007 blev muligt frit at henvende sig til en øjenlæge. Det havde man også kunnet før. Det er muligt det hænger sammen med regionernes dannelse og amternes nedlæggelse. Man kan jo nu frit søge øjenlæge (og ØNH-læge ) hjælp i hele landet. Tidligere har det været til inden for amtsgrænserne. Om det er det der årsagen til stigningen i antallet af patienter fra 2006 til 2007 ved jeg ikke. Men det har i mindst 40 år været muligt at søge øjenlægehjælp uden henvisning fra alment praktiserende læge.

Skriv kommentar