Medicinrådet uddeler første ’topkarakter’ Lungekræftmidlet Alecensa giver ‘stor klinisk merværdi’ i forhold til behandling med Xalkori, skriver Medicinrådet i et udkast til en vurderingsrapport

Medicinrådet har for første gang i sit snart 16 måneder lange virke uddelt karakteren ‘stor klinisk merværdi’ til et lægemiddel. Det skete, da Medicinrådet behandlede fagudvalgets vurdering om at tilbyde Alecensa (alectinib) til behandling af fremskreden ikke-småcellet lungekræft. Indikationen for Alecensa er monoterapi til førstelinjebehandling af voksne patienter med Anaplastisk Lymfom Kinase (ALK)-positiv, fremskreden ikke-småcellet lungekræft (NSCLC). I et udkast til en vurderingsrapport sammenlignes Alecensa med Xalkori (crizotinib), og her vurderer Medicinrådet, »at alectinib til førstelinjebehandling af patienter med ALK...