Mattis Flyvholm Ranthe
»Arbejdet på et hospital er præget af korte patientforløb. Hos Novo Nordisk blev jeg tilbudt at blive en del af nogle forskningsprocesser, der strækker sig over 10-15 år,« siger Mattis Flyvholm Ranthe.Foto: Joachim Rode

Kardiolog sprang over til industrien For tre år siden forlod Mattis Flyvholm Ranthe kardiologien for at arbejde med lægemiddeludvikling hos Novo Nordisk. Hans karriereskift var drevet af lyst, og fordommene om ’den onde industri’ har han aldrig ladet sig mærke med.

Tilbage i 2012 blev Mattis Flyvholm Ranthe for første gang kontaktet af en HR-medarbejder fra Novo Nordisk. Medicinalvirksomheden fandt hans brede profil interessant og så ham som en del af det lægeteam, der arbejder med forskning og udvikling af lægemidler. På daværende tidspunkt var Mattis Flyvholm Ranthe i færd med at lægge sidste hånd på sit ph.d.-projekt om kardiovaskulære risikofaktorer i de danske befolkningsdata og havde en forestilling om, at han skulle gøre karriere inden for kardiologien. Så han takkede pænt nej til tilbuddet fra Novo Nordisk. To år senere ringede Mattis Flyvholm Ranthes telefon igen. Novo Nordisk var stadig interesseret i ham – og denne gang slog den unge læge til.

»HR-medarbejderen gjorde det klart for mig, at mine erfaringer fra almen praksis, kardiologien på Rigshospitalet og forskningen i mit ph.d.-projekt gjorde mig interessant for virksomheden. Det vakte min nysgerrighed, og da jeg senere var til samtale hos min nuværende chef, var jeg ikke i tvivl: Stillingen hos Novo Nordisk lød vanvittig spændende, og jeg havde let ved at se mig selv i den,« siger han.

Det, der især fangede Mattis Flyvholm Ranthes interesse, var udsigten til en kompleks stilling med mange facetter.

»Arbejdet på et hospital er præget af korte patientforløb. Hos Novo Nordisk blev jeg tilbudt at blive en del af nogle forskningsprocesser, der strækker sig over 10-15 år. Kompleksiteten, det langsigtede og visionære i denne måde at arbejde på, tiltalte mig meget. Og den har også vist sig at passe rigtig godt til mit temperament,« siger Mattis Flyvholm Ranthe.

Til hjørne med fordommene

Vendingen ’den onde industri’ var bestemt ikke ukendt for Mattis Flyvholm Ranthe, da han valgte at skifte hospitalsverdenen ud med en kontorplads på fjerde sal hos Novo Nordisk i Søborg. Og der var da også nogle af hans tidligere kolleger, der mente, at han med karriereskiftet lagde sin lægefaglige integritet i en boks og aldrig ville få den tilbage igen. Den slags kommentarer har imidlertid aldrig påvirket Mattis Flyvholm Ranthe – han har nok ubevidst navigeret uden om dem. Hans karrierevalg har været styret af lyst, nysgerrighed og et ønske om udvikling, og fordomme ser han mest af alt som et udtryk for uvidenhed.

»Hospitaler og praktiserende lægers berøring med industrien sker ofte via salgsrepræsentanter, og derfor er det nærliggende at tro, at industriarbejde udelukkende handler om at genere profit. Men langt størstedelen af det arbejde, der pågår her, handler om at udvikle nye lægemidler, at sørge for, at de er sikre for patienterne og samtidig effektive. Den forskning, der ligger bag, gennemgås minutiøst af lægemiddelmyndigheder verden over. Fagligheden og grundigheden gør fordommene til skamme,« siger Mattis Flyvholm Ranthe.

Han mener, at han bruger sin lægeuddannelse lige så meningsfuldt i sin nuværende stilling, som da han behandlede hjertesyge patienter på Rigshospitalet. Hans faglighed kommer i spil bl.a. i forståelsen og tolkningen af patientdata samt i udarbejdelse af strategier for lægemiddeludvikling, lyder det.

»Det eneste aspekt af lægeerhvervet, jeg ikke har her, er den direkte kontakt med patienterne. Det kan både være krævende og berigende at skulle forholde sig til menneskeskæbner. Jeg ser det ikke, som at jeg aktivt har valgt den del af min faglighed fra, men mere, at jeg fik en ny spændende jobmulighed, som jeg havde lyst til at prøve kræfter med. Så snart du kommer væk fra hospitalet, finder du ud af, at der er mange andre måder at være læge på,« siger Mattis Flyvholm Ranthe.

Han har aldrig fortrudt sit karriereskift, men når han fra tid til anden sidder til et meget ’langhåret’ møde, kan han godt sende en tanke tilbage til spændingen og arbejdet med liv og død, som arbejdet i kardiologien ofte var præget af.

Personligheden i fokus

Aktuelt har Mattis Flyvholm Ranthe det globale medicinske ansvar for to studier i Japan af et af Novo Nordisks diabetespræparater. De japanske myndigheder stiller krav om, at alle præparater testes lokalt, før de kan godkendes som behandling. En sådan arbejdsopgave er præget af mange telefonmøder vedrørende studiernes forløb og på sigt indsendelse af resultater til de japanske myndigheder. Desuden arbejder Mattis Flyvholm Ranthe med flere andre  opgaver, hvor hans baggrund som læge er afgørende.

»Det er vildt spændende og meningsfuldt at have indflydelse på udviklingen på så mange parametre: At være med til at spænde buen og skyde pilen i den retning, vi mener er den rigtige. Der er så meget på spil, og det genererer sammenhold, fokus og energi hos alle involverede,« siger han og tilføjer, at risikoen for at kede sig er meget lille, da mulighederne for udvikling og for at prøve kræfter med nye opgavetyper er mange hos Novo Nordisk.

Mattis Flyvholm Ranthe oplever ikke arbejdsbyrden her som større, end han gjorde på Rigshospitalet – men den er anderledes. »En 16-timers vagt på hospitalet er både mentalt og fysisk enormt krævende. Det arbejde, jeg har nu, er mere komfortabelt, men kan til tider være præget af spidsbelastninger, der kræver en stor indsats,« siger han.

Foruden muligheden for at sætte sin faglighed i spil på helt nye og udfordrende måder har skiftet til industrien gjort Mattis Flyvholm Ranthe klogere på sig selv.

»Virksomheden gør meget ud af at kortlægge din personlighed og allokere dig til de opgaver, der matcher din person bedst. Jeg er lidt en ’schweizerkniv’ og trives med at have ansvaret for flere lidt mindre opgaver hele tiden. Det bliver der taget højde for. På hospitalet kunne jeg godt føle, at jeg bare var én i mængden, men i min nuværende stilling føler jeg mig set,« siger Mattis Flyvholm Ranthe.

Mattis Flyvholm Ranthe blev ansat i Novo Nordisk i 2014. Siden da er mængden af ansøgere til de lægefaglige stillinger vokset, og det er ikke længere kutyme, at virksomhedens HR-afdeling uopfordret tager kontakt med potentielle nye medarbejdere.

Skriv kommentar