Læger vil være læger Vil man være økonomidirektør eller personalechef, vælger man f.eks. handelshøjskolen, jura eller økonomi

CENTRALT PÅ FORSIDEN af Dagens Medicin nr. 24/04 ses overskriften »Overlæger svigter lederjobbet«. De er udygtige, de koncentrerer sig (åbenbart fejlagtigt) om patienterne og glemmer økonomi og personale. Der lyder dog også andre bekymrede ord: »Spørgsmålet er, om lægerne ønsker at være ?store? ledere«, og »Lægerne er ikke klædt på til at magte de organisatoriske og strukturelle ændringer«. Ganske rigtigt set.

Sådan har det nu lydt i de ca. 12 år, ledelseshysteriet har raset. Man lokker endda med højere løn og ikke mindst højere pension til ledere til forskel fra de tumper, der bare vil behandle patienter. Og det er svært at se, hvilke forbedringer bureaukratiseringen af lægestanden har medført. Er arbejdsglæden bedre? Er økonomien? Kommunikationen er det i hvert fald ikke, tænk på de endeløse beretninger om, hvad patienter må opleve af fejltagelser.

MEN HVEM SVIGTER egentlig? De, der vælger at læse medicin, gør det for det store flertals vedkommende af interesse for faget, de ønsker at fungere som læger. Vil man være økonomidirektør eller personalechef, vælger man f.eks. handelshøjskolen, jura eller økonomi. Efter 7-8 års studium følger 15-20 års uddannelse, før man er overlægekvalificeret.

Er det så et svigt, hvis man loyalt udnytter den uddannelse, samfundet har investeret i, arbejder klinisk til gavn for patienterne og medvirker til at uddanne yngre kolleger?

Nej, skal der tales om svigt, så ligger det hos den minoritet, der vender ryggen til klinikken og går over i kontorfaget, synger med på DJØF´ernes melodi og i mange henseender optræder som de tidligere kollegers modstandere.

OGSÅ PÅ FORSIDEN af Dagens Medicin forherliges en ung læge og MBA ? ?han er guld værd?. Et eksempel til efterfølgelse. Men han har i virkeligheden været konsekvent, indset, at han valgte den forkerte hylde ved at blive læge, slog fra tidligt, gennemgik lederuddannelse og gik over til industrien. Han ligner ikke den typiske lægelige direktør.

Selvfølgelig skal vi have dygtige administratorer til at styre de ikke-lægelige sager i sygehusvæsenet.

Det havde vi skam før i tiden. De skal bare ikke være klinikere med nogle supplerende kurser hæftet på. Vi har meget mere brug for disse mange hundrede højt uddannede specialister på sygehusafdelingerne.

Så længe både arbejdsgivere og lægelige organisationer går ind for det nuværende ledelsessystem, kører toget bare derudad, selv om det kører skævt. Var det ikke tid til ransagelse af selve systemet?

Claus Gad, Tidl. overlæge ved Kolding Sygehus

Skriv kommentar