»Hatten af for Danske Regioner for endnu en gang at spille konkret ind med sundhedspolitiske forslag ‘I en nær fremtid’,« siger Jonatan Schloss.Foto: Lars Andersen

Første del af forslaget er både patientvenligt og godt. Anden del af forslaget er ubeskriveligt dumt STIKPILLEN: Danske Regioner er kommet med et nyt bud på, hvordan det nære sundhedsvæsen skal styrkes. Men hvad indeholder de 24 forslag egentlig? Jonatan Schloss gennemgår Danske Regioners nye udspil, som han forstår det.

Danske Regioner har fremlagt endnu et bud på en løsning på fremtidens udfordringer. Intet kan, som endnu en omgang strukturdebat, virke som en fantastisk katalysator for Danske Regioners og andres virketrang og kreativitet.

Hatten af for Danske Regioner for endnu en gang at spille konkret ind med sundhedspolitiske forslag ‘I en nær fremtid’. Denne gang et forslag, man skulle tro, var skrevet af patientforeningerne og ikke af sygehusejernes forening.

Jeg vil her prøve at gennemgå alle 24 forslag, som jeg forstår dem.

1. Adgang til akutplads af høj faglig kvalitet (læs: flere bindende krav, mindre geografisk variation): Umiddelbart et patientvenligt forslag. Men det vil koste flere sygeplejersker i kommunerne. Hvor skal de komme fra? Sygehusene? Og hvad med lokaldemokrati, frisættelse og decentralisering – skal alt virkelig styres fra København? Også det nære?

Og hvordan er det lige med regionernes egne erfaringer med at skabe geografisk lige adgang til sundhedstilbud af høj kvalitet uanset geografi? Hvorfor joker ansatte på regionsgården i Sorø med, at man skal have en seddel på sig, hvor der står:
»Ved ildebefindende eller trafikuheld: kør mig over grænsen til Region Hovedstaden og ring først derefter 112?«

KL og PLO foreslog det vist først. Fint at regionerne nu også er nået dertil

2. Fri og lige adgang til akutpladser (læs: harmoniser sengetilbud under serviceloven med sundhedsloven, så der ikke er brugerbetaling ved det første og ikke det andet). Igen et patientvenligt forslag, og denne gang et, som jeg tænker, alle, undtagen dem, der skal betale (Christiansborg), er enige i.

3. Borgerne, der udskrives til hjælp i det nære, skal også have den (læs: sygehuslægerne skal kunne diktere det kommunale sundhedspersonale, hvordan de skal arbejde).

Hvad med lokaldemokrati, decentralisering, frisættelse, og at de kommunale sygeplejersker og fysioterapeuter faktisk nogle gange har mere føling med, hvad borgerne egentligt har behov for, frem for en fjern sygehuslæge, der har set patienten ganske kort? Vi taler jo om rehabilitering og pleje, to ting de færreste sygehuslæger har den store interesse for eller forstand på.

4. Bedre mulighed for at dø derhjemme (læs: bedre adgang til palliativ behandling). Patientvenligt. Koster flere læger og sygeplejersker. Hvor skal de komme fra? Sygehusene?

5. Faste læger på akutpladser: Patientvenligt. Alle er enige om det. KL og PLO foreslog det vist først. Fint at regionerne nu også er nået dertil.

6. Faste læger på alle plejehjem og botilbud. Ditto.

7. Flere skal behandles tæt på deres hjem. Alle er enige om målet. Regionerne har ikke her nogle konkrete bud på hvordan. Tomt forslag.

8. Flere skal behandles i eget hjem (læs: mere telemedicin). En gammel regional traver, som man har arbejdet på i årevis. Der sker vist ikke så meget.

9. Mere sikker håndtering af borgernes medicin med dosisdispensering. Alle er enige. KL foreslog det først. Fint at regionerne nu også er nået dertil.

10. Lettere at få hjælpemidler. Har været noget rod i årtier. Alle er enige om, at der skal ske noget. Men ingen kan blive enige om hvad.

11. Frit valg af akutplads. Patientvenligt på papiret. Frit valg er relevant for elektive patienter. Ikke for akut syge, voldsomt plejekrævende og typisk demente patienter. Og hvordan er det lige, det går med sygehusenes egne overholdelse af diverse patientrettigheder? Virkelig dårlig stil, når man ikke selv kan finde ud af det.

12. Frit valg af forebyggelses- og rehabiliteringstilbud. Patientvenligt. Skidt for lokaldemokrati og decentralisering. Lad os bo i en kommune med lav skat og så nasse på de fede tilbud i nabokommunen.

13. Ret til virtuel konsultation. Patientvenligt. Punktum. Go do.

14. Grundpakke for kronikere (læs: standardisering af patientforløb). Patientfjendtligt! Kronikere, særligt multimorbide, har brug for individuelt tilrettelagte forløb, som passer til netop deres behov. Kloge læger plejer at sige, at hvis de fulgte alle forløbsbeskrivelser og vejledninger til punkt og prikke, slog de de multimorbide patienter ihjel. Verdensfjernt, højt specialiseret forslag, som ikke forstår virkelighedens problemstillinger for de over 85-årige med mange sundhedsmæssige problemstillinger.

15. Fast tovholder for kronikere og multimorbide (læs: de praktiserende læger skal faktisk være ægte familielæger med en styrket rolle, men de skal måles og vejes på indikatorer ala Storbritannien). Den første del er stjernegodt, og noget som KL og PLO foreslog først. Anden del er VIRKELIG gammel strøm, som blev prøvet af i NHS for årtier siden og fuldstændig perverterede almen praksis. Læs nu lige lidt op på litteraturen først.

16. Bedre forebyggelse af psykiatriske indlæggelser (læs: regionerne skal overtage de psykiatriske bosteder): Okay, amterne skal genskabes. Fordi socialpsykiatrien var bedre kørende i amternes tid? Var vi bedre til at forebygge indlæggelser dengang? Jeg var selv ansat i en amtslig psykiatri, og det var ikke sådan, jeg husker virkeligheden.

17. Bedre deling af patientdata. Patientvenligt. KL har råbt og skreget på det i årevis. Husk nu bare patienternes mulighed for at styre, hvem der har adgang til deres data. Derefter: go do.

18. Mere attraktivt at være praktiserende læge i yderområderne (læs: lukkegrænsen sænkes i udkanten, hæves i byerne, flere penge til udkant, færre til byerne). Fint at regionerne nu støtter KL og PLO’s forslag med hensyn til at gøre det mere attraktivt at være i udkanten. Den mulighed har regionerne haft i årevis, men har ikke benyttet den.

Den anden del af forslaget – at de praktiserende læger i byerne skal have flere patienter uden at få penge for det – er en gammel regional traver, som PLO altid afviser. Man satte jo heller ikke sygehuslægerne ned i løn for at give sygeplejerskerne mere i løn, selv om det kunne forekomme rimeligt.

19. Bedre mulighed for frit valg af læge (læs: færre klinikker med faste læger, flere klinikker med vikarlæger): Patientfjendtligt forslag. Det er et årtier gammelt forslag om bedre mulighed for udbudsklinikker, regionsklinikker, stråmandsklinikker osv. som alternativ til de traditionelle PLO klinikker. Har regionerne ikke set ‘Kontant’ inden de skrev det forslag?

Har de spurgt borgerne (og her mener jeg de rigtige borgere, ikke ‘Danske Patienter’), hvad de ønsker sig? Hver eneste gang en rigtig PLO-klinik med fast ejerlæge etablerer sig, så tømmes udbuds-, regions- og stråmandsklinikkerne for patienterne i en fart. Glem nu jeres PLO-had og hold fokus på patienterne.

20. Lettere at komme i kontakt med egen læge (læs: egen læge skal udvide sin telefontid OG vi vil genoplive den gamle ide om 1813 som mormortelefon, hvor du kan småpludre lidt med nogle sygeplejersker). Første del af forslaget er både patientvenligt og godt. Her må PLO komme ind i kampen og anerkende årstallet. Anden del af forslaget er ubeskriveligt dumt.

Lær nu af 1813’s historie. Lær nu af de kommercielle videolægetilbud: de kan reelt ikke hjælpe med noget som helst andet end småpludren. Og det behøver skatteborgerne ikke at betale for. Eller at der bruges knappe sygeplejerskeressourcer på.

21. Bedre efter- og videreuddannelse af sosu-assistenter: God idé. Men er det sygehusejerne, som skal blande sig i det? De har jo smidt sosu-assistenter ud af sygehusene. Overlad nu arbejdsgiveransvaret for sosu-assistenter til dem, der har det (kommunerne)

22. Opgaveglidning til sosu-assistenter: Ditto. Plus: Det er altså sosu’er som er den allerstørste mangelvare i det danske sundhedsvæsen. Så vi har mere brug for opgaveglidning den modsatte vej. Nemlig at sygeplejersker løser sosu-opgaver. Og sygehuslæger løser sygeplejerskeopgaver, for sygehuslæger bliver en overskudsvare.

23. Bedre videreuddannelsesmuligheder for alle uden for sygehusene: Ditto som 21.

24. Bedre brug af kompetencer på tværs af sygehuse og det nære (læs: sygehuslægerne skal vove sig ud på plejehjemmene): Super forslag. Go do.

Skriv kommentar