Smertelæge: Cryoterapi er – med god grund – ikke et tilbud til patienter på Bispebjerg Hospital Patienter anno 2024 skal, så vidt det er muligt, tilbydes evidensbaseret behandling både i offentlig og privat regi. Derfor bør speciallæger og andre behandlere holde igen med at tilbyde en behandling som cryoterapi, skriver Gitte Handberg, overlæge på Smerteklinikken på Bispebjerg Hospital.

I Dagens Medicin var der for nylig et interview med speciallæge Igor Filipovski om cryoterapi.

Ifølge interviewet med overskriften ‘Anæstesiolog Igor Filipovski har med succes genoplivet pensioneret smertebehandling‘ havde speciallægen udviklet en forretningsmodel over en ellers pensioneret behandling til smertepatienter og med ganske imponerende resultater; mellem 40 og 80 procent fik det meget bedre, og ellers behandlingsresistente patienter blev deres smerter kvit.

Der var faktisk en årsag til, at de smertevidenskabelige selskaber for mange år siden anbefalede, at man ophørte med invasive og mere eller mindre nervedestruktive behandlinger af smertepatienter.

Smertenerver kan generelt ikke lide at blive skåret i, brændt over, få hældt stærk alkohol ned over sig eller blive udsat for kraftig kulde. Uanset om de fremkaldte forandringer var reversible eller irreversible, var der patienter, der endte med flere smerter, end de havde fra starten.

Tvivlsom og potentielt skadelig behandling

Jeg er vidende om et randomiseret, dobbeltblindet studie over cryoterapis mulige positive effekter hos patienter med knæartrose og eventuelle skadelige virkninger. Her har man udvalgt en ensartet gruppe af patienter, behandlingen er entydig, og der er både klare in- og eksklusionskriterier samt på forhånd definerede outcome-parametre.

Indtil vi har resultaterne af dette og eventuelt andre kontrollerede studier, bør vi være tilbageholdende med at tilbyde disse behandlinger. Og slet ikke til så broget en gruppe patienter som speciallæge Igor Filipovski nævner i interviewet.

Danske patienter anno 2024 skal efter min mening, så vidt det er muligt, tilbydes evidensbaseret behandling både i offentlig og privat regi. Speciallæger og andre behandlere bør afholde sig fra at anprise og tilbyde enhver form for behandling, der ikke er solid viden om.

Cryoterapi er, med god grund, ikke et tilbud til patienter på Bispebjerg Hospital, og det er ikke lykkedes mig at finde den eller de kolleger her på stedet, der skulle være i begreb med at få bestilt udstyr hjem til denne form for behandling.

Hvad hensigten med at postulere, at vi her på et af hovedstadens universitetshospitaler benytter tvivlsomme og potentielt skadelige behandlinger til patienterne, kan jeg kun gætte på.

Læs også:

15. marts 2024: Anæstesiolog Igor Filipovski har med succes genoplivet pensioneret smertebehandling

15. marts 2024: Håb for kroniske smertepatienter: Cryoneurolyse har et kæmpe potentiale

Skriv kommentar